Čo sa vláda chystá zlepšiť pre starších ľudí

02.05.2012 10:13
dôchodca, dôchodok, penzia, voľno, relax
Ilustračné foto. Autor:

Podľa programového vyhlásenia vlády je kvalita života staršej generácie komplexný problém, ktorý plánuje riešiť. Súvisí so zdravotníctvom, s prístupom ku komplexným sociálnym a zdravotníckym službám. Dôležitá je aj ponuka cenovo prístupných, ale kvalitných špeciálnych tovarov a služieb pre starších ľudí. Dôležitá je tiež problematika bývania starších ľudí.

Aby ľudia aj v starobe žili dôstojne, dôležité je nastaviť dôchodkový systém. Vláda považuje za nevyhnutné vypracovať nový Národný program podpory a ochrany starších ľudí, ale aj dlhodobú koncepciu dôchodkovej politiky. Dôchodkový systém totiž posudzuje v komplexe celého systému sociálneho zabezpečenia a daňovej sústavy. Vytrhávanie dôchodkového systému z celkového systému verejných financií je jedna zo základných chýb, ktoré viedli po roku 2002 k deformáciám.

Základom dôchodkového poistenia by mala byť solidarita, dôchodkový systém by mal byť postavený na rovnakom dôchodkovom nároku pre všetkých, aby zabezpečoval minimálne dôchodkové príjmy s vyváženou mierou solidarity a zásluhovosti. Cieľom je dôchodkový systém, ktorý spoľahlivo zabezpečuje obyvateľov pred chudobou v starobe a poskytuje možnosť zachovania primeranej životnej úrovne v čase, keď občan nemá možnosť zabezpečiť si krytie svojich životných potrieb z pracovných príjmov.

Čo bude presadzovať:

  • bude potrebné zaviesť do praxe jednotný výber daní a sociálnych odvodov
  • opätovne v systéme starobného dôchodkového sporenia uplatniť princíp dobrovoľnosti a prehodnotiť opodstatnenosť počtu fondov, a to aj vo vzťahu ku garantovaným nárokom
  • na zlepšenie príjmovej situácie starších ľudí vytvoriť podmienky na pokračovanie ich pracovných aktivít aj po dosiahnutí dôchodkového veku
  • obnoviť význam doplnkového dôchodkového sporenia
  • zákonne zaviesť kategóriu minimálneho dôchodku

Zdroj: Programové vyhlásenie vlády

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku