Švajčiarsky balík zostáva, dôchodky sa budú zvyšovať pevnou sumou

Prvou zmenou, ktorú nová vláda ohlásila v dôchodkovom systéme, bude valorizácia, teda pravidelné zvyšovanie všetkých penzií. Už v januári by viac ako 1,5 milióna slovenských dôchodcov malo mať penziu zvýšenú o pevnú sumu. Podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera by sadzba „každému rovnako“ mala priniesť vyšší príjem starodôchodcom, keďže tých najviac poškodil dôchodkový systém prijatý za druhej Dzurindovej vlády.

02.05.2012 10:13
úver, peniaze, euro, plat, dôchodok Foto:
Ilustračné foto.
11

„Túto prioritu by sme mali urýchlene riešiť,“ vyhlásil Richter. Penzistom by sa tak už nemali dôchodky zvyšovať percentuálne, ale pri zachovaní objemu finančných prostriedkov o pevne stanovenú sumu. „Takto vypočítaná suma je aj v súlade s požiadavkami Jednoty dôchodcov na Slovensku. Zmiernilo by sa tak roztváranie nožníc medzi penzistami s veľmi nízkymi dôchodkami a tými, ktorí majú vyššie penzie,“ povedal minister.

Keby sa penzie zvyšovali pevnou sumou už od januára tohto roku, každý dôchodca by dostal približne 10 eur, keďže plán Sociálnej poisťovne, pokiaľ ide o výdavky na valorizáciu je takmer 190 miliónov eur. Pri počte takmer 1,6 milióna dôchodcov po vydelení tejto sumy vychádza na každého penzistu suma približne 119,50 eura na rok, čo je po vydelení dvanástimi mesiacmi suma po zaokrúhlení 10 eur. V roku 2013 by sa penzie zvýšili o približne 11,50 eura a v roku 2014 asi o 11,40 eura.

PIANO

Užitočné rady nájdete aj v článku Čo sa vláda chystá zlepšiť pre starších ľudí

Ak si chcete prečítať tento článok, zaregistrujte sa v systéme plateného obsahu Piano.

Pri takomto systéme valorizácie by sa dôchodok starodôchodcu v sume 200 eur zvýšil za tri roky na sumu 233 eur, penzista, ktorý dnes dostáva 400 eur, by v roku 2014 dostal 433 eur a ten, ktorý dostáva tisíceurový dôchodok, by si za tri roky prilepšil len o 33 eur.

Ak by zostal zachovaný súčasný, takzvaný švajčiarsky systém, keď sa dôchodky zvyšujú percentuálne, penzista, ktorý má dnes 200–eurový dôchodok by dostal za tri roky 222,20 eura, ten, ktorý poberá 400 eur, by dostal 444,40 eura a ak má penzista tisíc eur, za tri roky by mu pribudlo k dôchodku 111 eur.

Najviac by teda novým spôsobom stratili ľudia, ktorí majú penzie vyššie ako 550 eur. Tí, ktorých penzie sú na úrovni životného minima, rozdiel takmer nepocítia.

Štátny tajomník ministerstva práce Jozef Burian tvrdí, že princípom valorizácie je pokryť dôchodcom zvyšujúce sa životné náklady, a tie sa dvíhajú každému rovnako. Podľa neho je v poriadku, ak sa zásluhovosť premieta len do základného výpočtu penzie.

Odborníci však oponujú, že navrhovaný systém zvyšovania dôchodkov je nespravodlivý, a najmä, že nerieši problém udržateľnosti kolabujúceho prvého piliera. Nespokojnosť však vyjadrili aj penzisti samotní. Teda tí, ktorí majú vyššie penzie a tie im, pri súčasnom, švajčiarskom modeli rastú rýchlejšie.

„Návrhy, ktoré rušia zásluhovosť vo valorizácii sú nespravodlivé a nehodné. Dôchodca, ktorý pracoval v karcinogénnom prostredí 16 rokov a celkovo odpracoval 42 rokov a nemal možnosť sa zapojiť do druhého piliera, má prísť o zásluhovosť,“ napísal Pravde čitateľ. „Takýto systém je protiústavný. Je možné prijať aj iné riešenie nízkych penzií starodôchodcov napríklad jednorazovým zvýšením penzií. To ani nespomínam tých, ktorí si aj teraz platia odvody z minimálneho základu a investujú svoje prostriedky inde,“ dodal.

Systém, ktorý navrhuje ministerstvo, kritizuje aj riaditeľ inštitútu INEKO Peter Goliaš. „Čiastočne ide o politické rozhodnutie, či chceme mať viac zásluhový alebo solidárny dôchodkový systém. Napriek tomu pri valorizácii o pevnú sumu vidím rozpor v tom, že by sme ľuďom priznávali zásluhové dôchodky a následne by sme túto zásluhovosť prostredníctvom valorizácie odstraňovali,“ upozorňuje. Podľa neho dlhodobá udržateľnosť penzijného systému by sa podľa ich prepočtov zlepšila po zavedení inflačnej valorizácie. „Ešte lepšie by bolo, keby valorizácia zohľadňovala aj zmenu v objeme skutočne vybraných odvodov v Sociálnej poisťovni. Samozrejme, dôležité je tiež chrániť dôchodcov pred chudobou, napríklad úpravou neprimerane nízkych penzií. To by sa ale malo docieliť už pri výpočte dôchodku, nie až pri jeho valorizácii,“ dodal Peter Goliaš.

Analytik inštitútu INESS Radovan Ďurana upozorňuje, že pri posudzovaní alebo plánovaní valorizácie sú podstatné dve otázky. Prvou je, či chce zmenou vláda šetriť, druhou, či vzhľadom na vysoký defi cit Sociálnej poisťovne, ktorý vzniká bez vplyvu II. piliera, je legitímne požadovať od dnešných dôchodcov s nadštandardnými dôchodkami vnútrogeneračnú solidaritu.

„Ak je cieľom šetriť, tak zmena valorizácie na dôchodcovskú infl áciu by mala znížiť nároky na výplatu dôchodkov. Avšak hodnota tejto úspory je limitovaná, vyššiu úsporu je možné dosiahnuť, ak dôchodky pod priemerným dôchodkom budú valorizované o percento dôchodkovej infl ácie, a dôchodky vyššie ako priemerný dôchodok by boli valorizované pevnou sumou valorizácie priemerného dôchodku,“ myslí si. „Takýto variant znižuje rozdiel v kúpnej sile bohatších dôchodcov, ale netransferuje túto úsporu ostatným dôchodcom, ale pracujúcim v podobe potreby nižšej dotácie daňových príjmov.“

Podľa neho valorizácia o pevnú sumu zachováva rozdiel medzi dôchodkami v absolútnej výške, zatiaľ čo pri percentuálnom raste dochádza k zvyšovaniu rozdielu v dôchodkoch. Pri tomto systéme dnes penzista s 300–eurovým dôchodkom dostal pridané 10 eur, kým ten s tisíceurovým až 33 eur. Pri valorizácii pevnou sumou by obaja dostali 10 eur. Ako vidno na príklade, relatívny nárast vysokých dôchodkov je síce nižší, ale rozdiel vo výške príjmu ostane rovnaký. „Nedá sa teda hovoriť o jednej,spra­vodlive´ a,správne´ valorizácii. Tá sa musí nastaviť politickým rozhodnutím a mala by mať jasne defi nované ciele. Podľa nich sa bude dať posúdiť, či je dobre, alebo zle nastavená,“ konštatoval. Ako dodal, každá valorizácia by mala byť limitovaná rastom zaplatených odvodov pracujúcich. Ak medziročne klesla zamestnanosť alebo priemerná mzda, niet z čoho valorizovať penzie.

Zvyšovanie dôchodkov o pevnú sumu označil za nesystémový krok aj Inštitút finančnej politiky, podľa ktorého sa tým výrazne mení distribúcia už priznaných dôchodkov. „Hlavným dôvodom indexačných mechanizmov vo všeobecnosti je takmer vždy zachovanie kúpnej sily. To sa dosahuje jednoduchým zvýšením čiastky o percento infl ácie. Valorizácia o pevnú sumu je však z ekonomického pohľadu extrémne netradičný spôsob indexácie. Možno to prirovnať k situácii, keď by sa sociálni partneri každý rok dohadovali o náraste platov v absolútnej čiastke namiesto percenta,“ konštatuje inštitút v Analýze dlhodobej udržateľnosti dôchodkového systému. Podľa IFP pri valorizácii pevnou sumou sa dá očakávať, že kúpna sila podpriemerných dôchodkov bude rásť a, naopak, nadpriemerných klesať.

Ako by sa mala vyplácať pevná suma

2012

  • ak by sa valorizovalo plánovanou pevnou sumou už tento rok, predpokladané výdavky na valorizáciu dôchodkov od 1. 1. 2012 má Sociálna poisťovňa naplánované vo výške 189 994 000 eur
  • k 31. marcu bolo na Slovensku 1 589 406 dôchodcov
  • 189 994 000 : 1 589 406 = 119,50 eura na rok
  • mesačne by teda dostal penzista 9,95 eura, zaokrúhlene 10 eur

2013

  • predpokladané výdavky na valorizáciu dôchodkov od 1. 1. 2013 má Sociálna poisťovňa naplánované vo výške 218 751 000 eur
  • pri takom istom počte dôchodcov by každý dostal: 218 751 000 : 1 589 406 = 137,60 eura na rok
  • mesačne teda by dostal penzista 11,46 eura, zaokrúhlene 11,50 eura

2014

  • predpokladané výdavky na valorizáciu dôchodkov od 1. 1. 2014 má Sociálna poisťovňa naplánované vo výške 216 231 000 eur
  • pri takom istom počte dôchodcov by každý dostal: 216 231 000 : 1 589 406 = 136 eur na rok
  • mesačne teda by dostal penzista 11,33 eura, zaokrúhlene 11,40 eura

Príklady sú len informatívne.

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
11 debata chyba