Predčasní dôchodcovia si môžu privyrobiť prácou na živnosť

, 24.07.2013 12:18
Dôchodca, práca
Ak si niekto v tomto roku založí živnosť a do 1. júla 2014 dovŕši dôchodkový vek, môže naďalej poberať penziu aj v prípade, že mu vznikne dôchodkové poistenie. Autor:

Od začiatku roka sa pre predčasných penzistov značne obmedzili možnosti, ako si môžu privyrobiť k svojmu dôchodku.

Po tom, čo vláda zaviedla povinnosť platiť odvody aj z práce na dohodu, sa pre predčasných dôchodcov uzavrel aj tento spôsob prilepšenia si k penzii. Zákon im totiž nedovoľuje poberať súčasne predčasný dôchodok a byť dôchodkovo poistení.

Ak predčasní dôchodcovia nechcú prísť o dôchodok a chcú si privyrobiť, zostala im ešte možnosť pracovať na živnosť. Začínajúci živnostníci totiž nemusia prvý rok vôbec platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

„V prípade výkonu samostatnej zárobkovej činnosti vzniká povinné dôchodkové poistenie najskôr od 1. júla kalendárneho roku nasledujúceho po roku, v ktorom si založil prvú živnosť. To znamená, že občanovi sa v takomto prípade predčasný starobný dôchodok vypláca naďalej a jeho výplata sa zastaví až po 1. júli v prípade vzniku povinného dôchodkového poistenia,“ vraví hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Ak si niekto v tomto roku založí živnosť a do 1. júla budúceho roku dovŕši dôchodkový vek, môže naďalej poberať penziu aj v prípade, že mu vznikne dôchodkové poistenie. Odo dňa dosiahnutia dôchodkového veku sa už totiž považuje za riadneho starobného dôchodcu a pre nich žiadne obmedzenia pri práci neplatia. Povinné poistenie navyše vznikne len tým živnostníkom, ktorí v tomto roku zarobia viac ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu, čo by v budúcom roku mala byť suma 4 830 eur. Ak niekto zarobí tento rok menej, nebude musieť ani na budúci rok platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

Začínajúci živnostníci sú však oslobodení len od platenia sociálneho poistenia. Odvody do zdravotnej poisťovne platiť musia. „Osoby poberajúce predčasný starobný dôchodok sa považujú za poistencov štátu,“ povedala Petra Balážová zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

„Na vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá je zároveň zamestnancom alebo poistencom štátu, sa nevzťahuje ustanovenie o minimálnom vymeriavacom základe,“ dodala. V praxi to znamená, že predčasný dôchodca, ktorý začne podnikať, si sám určí vymeriavací základ, z ktorého bude platiť odvody. Nemusí preto platiť ani žiadne preddavky. Po vykonaní ročného zúčtovania však penzista musí doplatiť odvody na zdravotné poistenie podľa svojho skutočného zárobku. Ostatní začínajúci podnikatelia musia platiť mesačne minimálne 55,02 eura aj v prípade, že je ich zárobok nízky.

Predčasní penzisti nemôžu okrem klasickej dohody využiť ani dohodu s nepravidelným príjmom. Napriek tomu, že pri nepravidelnom príjme sa odvody platia až po jej skončení, Sociálna poisťovňa by im už po vzniku takejto dohody zastavila výplatu dôchodku. „Poberateľ predčasného starobného dôchodku nemôže popri poberaní dôchodku súčasne pracovať ani v prípade, že ide o dohodu s nepravidelným príjmom, keďže aj v tomto prípade vzniká povinné dôchodkové poistenie. Aj v takomto prípade zaniká nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku,“ povedal Višváder.

Keďže odvody sa platia z každého zarobeného centu, predčasní penzisti si nemôžu prácou na dohodu privyrobiť ani zopár eur. Bez ohľadu na to, koľko by zarobili, vždy by prišli o celý dôchodok.

Aké dane a odvody zaplatí predčasný penzista pracujúci na živnosť

Pán Jozef poberá od 1. decembra 2012 predčasný dôchodok. Jeho súčasná výška je 380 eur mesačne. Dôchodkový vek dovŕši 15. júna 2014. Jeho bývalý zamestnávateľ ho teraz oslovil s ponukou práce. Keďže nemôže zároveň byť zamestnancom a poberať predčasný dôchodok, umožní mu pracovať na živnosť, pričom mu bude platiť 500 eur mesačne.

Ak si od 1. augusta založí živnosť, nevznikne mu v súčasnosti povinné dôchodkové poistenie. To znamená, že bude aj naďalej dostávať predčasný dôchodok v plnej výške 380 eur mesačne.

Pán Jozef sa musí od 1. augusta prihlásiť do zdravotnej poisťovne. Keďže sa ako predčasný dôchodca považuje za poistenca štátu, netýka sa ho minimálny vymeriavací základ. Sám si môže vybrať, z akej sumy bude platiť odvody, môže si zvoliť aj nulu. V takom prípade bude musieť zdravotné odvody doplatiť budúci rok po vykonaní ročného zúčtovania zdravotného poistenia. V prípade, že využije paušálne výdavky a bude pracovať od 1. augusta, bude musieť celkovo na zdravotnom poistení zaplatiť 110,52 eura, čo je priemerne 22,10 eura mesačne.

Na daniach zaplatí tento rok 264 eur, čo je priemerne 52,80 eura mesačne.

Po zaplatení zdravotného poistenia a dane bude jeho priemerný čistý mesačný príjem zo živnosti 425,10 eura mesačne. Spolu s predčasným dôchodkom tak bude jeho čistý príjem 805,10 eura mesačne.

Keďže v tomto roku zarobí v hrubom celkovo 2 500 eur, nevznikne mu ani od júla budúceho roku povinné dôchodkové poistenie. Aj naďalej tak bude oslobodený od platenia odvodov do Sociálnej poisťovne. Aj v prípade, že by zarobil viac a musel by od júla budúceho roku platiť povinné odvody, Sociálna poisťovňa by mu nezastavila výplatu dôchodku, keďže 15. júna budúceho roku dovŕši dôchodkový vek a bude sa už považovať za riadneho starobného dôchodcu. Starobní penzisti môžu totiž zároveň poberať dôchodok aj byť povinne dôchodkovo poistení.

#práca #dôchodok #dôchodca #živnosť #odvody
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku