Chystáte sa do dôchodku? Na doklady myslite vopred

Aká bude asi výška mojej penzie? Kedy môžem ísť do dôchodku? Aké doklady treba na jeho vybavenie? Otázky, ktoré si budúci dôchodcovia kladú zrejme najčastejšie. Aby sa vám podarilo vybaviť si dôchodkovú dávku čo najskôr, musíte mať skompletizované všetky potrebné doklady.

15.06.2015 09:31
Sociálna poisťovňa, Foto: ,
Ilustračné foto.
debata

Na starobný dôchodok má nárok každý, kto dosiahol dôchodkový vek a má odpracovaných minimálne 15 rokov. Tomu, kto tieto podmienky nespĺňa, Sociálna poisťovňa žiadosť o penziu zamietne.

Výšku budúcej penzie do veľkej miery ovplyvňujú zárobky, ale aj počet odpracovaných rokov. „Sociálna poisťovňa vypočíta presnú výšku dôchodku poistencovi až počas konania o priznanie penzie, to znamená, až po podaní žiadosti a posúdení nároku. Až vtedy sa presne a spoľahlivo zistia všetky skutočnosti, ktoré sú na výpočet dôchodku nevyhnutné a vezmú sa do úvahy všetky veličiny, ktoré vplývajú na jeho výšku. Sú to napríklad počet odpracovaných rokov, hrubé zárobky, výška poistného, ktoré poistenec odvádzal,“ hovorí riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

„Každý, kto chce o dôchodok žiadať, by mal predtým navštíviť pobočku Sociálnej poisťovne a požiadať o informáciu, aké doklady treba na spísanie žiadosti predložiť a dohodnúť si termín jej spísania. Tento termín nemusí byť zhodný s dňom dovŕšenia dôchodkového veku,“ vysvetľuje postup Višváder. „Je to vhodný postup práve preto, aby sa urýchlil celý proces vybavovania dôchodku. Klient v jednom termíne príde, spíše si žiadosť so zamestnancom pobočky a predloží všetky doklady.“

Odporúča aj, aby si ľudia skontrolovali doby zamestnania, dobu štúdia, náhradné doby. Žiadateľ o dôchodok je totiž povinný predložiť všetky doklady, ktoré slúžia ako podklad na posúdenie nároku na penziu a jej sumu. Tým, že dodá všetky potrebné údaje, urýchli vybavovanie svojho dôchodku.

Od januára sa už vyplácajú aj penzie z druhého piliera. Princíp osobného účtu, na ktorom má poistenec a sporiteľ odvedené peniaze na dôchodkové zabezpečenie, je podobný v Sociálnej poisťovni aj v Dôchodkovej správcovskej spoločnosti. V oboch prípadoch nejde o účet, na ktorom sú fyzicky uložené peniaze, ale ide o evidenciu všetkých odvodov, z ktorých sa vypočíta dôchodok. Rozdiel je však pri výpočte starobného dôchodku v Sociálnej poisťovni medzi tým budúcim penzistom, ktorý je len v I. pilieri, a tým, ktorý je v I. aj v II. pilieri. Pre sporiteľa v II. pilieri sa suma penzie počíta takto: najprv sa vypočíta tak, ako by sporiteľom nebol (vynásobí sa obdobie dôchodkového poistenia priemerným osobným mzdovým bodom a aktuálnou dôchodkovou hodnotou). Následne sa táto suma zníži za obdobie starobného dôchodkového sporenia pred 1. 9. 2012 o polovicu pomernej sumy dôchodku patriacej za obdobie starobného dôchodkového sporenia a za obdobie od 1. 9. 2012 o 2/9 pomernej sumy starobného dôchodku patriacej za obdobie starobného dôchodkového sporenia. Ďalšia časť dôchodku je otázkou úspor v DSS a zvoleného spôsobu poberania dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia.

Navyše budúcich penzistov čaká aj ďalšia zmena. Ak počas života zarábali málo, ale dostatočne dlho pracovali, ich dôchodok by od júla nemal byť nižší ako 269,50 eura. Aby však poistencovi vznikol nárok na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku, musí získať najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia. Kvalifikovaným obdobím je celé obdobie dôchodkového poistenia, ktoré poistenec získal pred 1. januárom 1993 a od 1. januára 1993 sa započítajú iba tie odpracované roky, v ktorých dosiahol osobný mzdový bod najmenej v hodnote 0,241. Táto hodnota znamená, že mal v danom roku príjem minimálne na úrovni 24 percent z priemernej mzdy platnej v tom roku, teda približne na úrovni životného minima.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #odchod do dôchodku