Limit spoluúčasti doplatku za lieky je 45 eur

Ľudí, ktorí dosiahli dôchodkový vek, sa týkajú limity doplatkov za lieky. Takzvaný limit spoluúčasti je 45 eur.

11.08.2015 08:11
debata

Je to suma, ktorou sa penzista spolupodieľa na úhrade liekov, ktoré užíva a na ktoré dopláca aj zdravotná poisťovňa. Znamená to, že ak celková výška úhrad za doplatky za lieky prekročí v štvrťroku takzvaný ochranný limit, zdravotná poisťovňa pacientovi vráti sumu, o ktorú bol tento limit prekročený.

Zákon presne definuje podmienky, za akých tak urobí. Limit sa vzťahuje na starobných dôchodcov, poberateľov penzií z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov vo veku ustanovenom na vznik nároku na starobný dôchodok. Netýka sa však tých penzistov, ktorí majú príjmy podliehajúce dani z príjmov, okrem príjmov z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo ak výška ich dôchodku je viac ako 50 % priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR – tento rok je to 412 eur.

Poistenci, ktorí dané kritéria spĺňajú, nemusia podávať žiadosť, takisto nie je potrebné, aby poistenci odovzdávali doklady, ktoré im vydajú v lekárni. Poisťovňa potom v lehote 90 dní od skončenia štvrťroka zašle príslušnú sumu, o ktorú výška úhrad za doplatky za lieky prekročila stanovený limit spoluúčasti priamo na bankový účet poistenca alebo poštovou poukážkou na adresu, ktorú má nahlásenú. Ak je v danom štvrťroku výška úhrad za doplatky za lieky, o ktorú je limit spoluúčasti prekročený, menšia ako 3 eurá, poisťovňa túto sumu pripočíta k úhrnnej výške úhrad za ďalší štvrťrok.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zdravotníctvo #Dôchodcovia #liek