Mám nárok na minimálny dôchodok?

Od apríla tohto roka som dôchodkyňa a poberám starobný dôchodok vo výške 178,20 eura. Započítalo sa mi 34 rokov a 342 dní a moja otázka sa týka toho, či spadám do skupiny dôchodcov na poberanie minimálneho dôchodku a či sa ma týka vianočný príspevok. Jolana Geročová

22.09.2015 09:46
penzia, dôchodok, predčasný, kalkulačka,... Foto:
Ilustračné foto.
debata (5)

Nárok na zvýšenie sumy dôchodku na sumu minimálneho dôchodku má poberateľ starobného a invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, ak získal minimálne 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, súčet dôchodkových príjmov je nižší ako suma minimálneho dôchodku a uplatnil si nárok na všetky dôchodkové príjmy. Do kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia sa po 31. 12. 1992 nezahŕňajú kalendárne roky, v ktorých hodnota osobného mzdového bodu bola nižšia ako 0,241.

Z vlastného podnetu ste Sociálnej poisťovni predložili vyplnené tlačivo Oznámenie údajov na zvýšenie sumy dôchodku na sumu minimálneho dôchodku. Na základe predloženého tlačiva Sociálna poisťovňa posúdi nárok na zvýšenie sumy starobného dôchodku na sumu minimálneho dôchodku a vydá písomné rozhodnutie, ktoré vám doručí prostredníctvom poš­ty.

Vianočný príspevok sa v decembri 2015 poskytne poberateľovi starobného, predčasného, invalidného, vdovského/vdo­veckého, sirotského a sociálneho dôchodku, ak má dôchodca bydlisko na území Slovenska. Na posúdenie nároku na vianočný príspevok a určenie jeho sumy sa prihliada aj na sumy výsluhového dôchodku, na dôchodky z II. piliera a na dôchodky vyplácané z iných štátov. Ak je suma dôchodku (úhrnu dôchodkov) vyššia ako 514,80 eura, vianočný príspevok občanovi nepatrí. Vzhľadom na sumu vášho dôchodku vám vianočný príspevok bude patriť. Sociálna poisťovňa vám ho vyplatí spolu s dôchodkom v decembri 2015.

Odpovedal: Peter Višváder, riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne

© Autorské práva vyhradené

5 debata chyba
Viac na túto tému: #otázky čitateľov #minimálny dôchodok