Rok 2017 prinesie v penziách zmeny

Neskorší odchod do dôchodku, nový spôsob valorizácie, ale aj väčšia solidárnosť. Zmeny, ktoré na budúci rok nastanú v dôchodkoch.

19.09.2016 09:30
dôchodca, penzista, dôchodok Foto: ,
Ilustračné foto.
debata (9)

Takmer 1,2 milióna slovenských penzistov dostane už v decembri vianočný príspevok. A viac ako 732-tisíc dôchodcov bude mať nárok aj na jeho jednorazové zvýšenie. Tento rok dostanú vianočný príspevok penzisti, ktorých dôchodok alebo úhrn dôchodkov nepresiahne sumu 529,80 eura. „Aj v tomto roku plánujeme vyplatiť časti penzistov tzv. jednorazový príplatok k vianočnému príspevku v sume 12,74 eura. Nárok na takýto príplatok by mali získať dôchodcovia, ktorých penzia je do dvojnásobku sumy životného minima, teda do sumy 396,18 eura,“ konštatoval hovorca rezortu práce Michal Stuška.

Najvyššia suma vianočného príspevku spolu s príplatkom tak má opäť dosiahnuť 100 eur. Maximálny vianočný príspevok bude 87,26 eura a dostanú ho tí dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok najviac 198,10 eura mesačne. Poberateľom dôchodkov od 198,20 do 529,80 eura mesačne bude patriť vianočný príspevok podľa vyplácaného dôchodku v rozpätí od 87,25 do 27,56 eura. Penzisti, ktorí poberajú dôchodok zo zahraničia, musia do 30. septembra oznámiť aktuálnu sumu dôchodku, ktorú poberajú. Ak nedošlo k zmene sumy vyplácaného dôchodku, penzista nemusí nič oznamovať.

Pre mnohých, ktorí dosiahnu po januári dôchodkový vek, je zásadné predĺženie veku odchodu do dôchodku. „V súlade s cieľom zabezpečiť dlhodobú finančnú udržateľnosť dôchodkového systému sa od 1. januára 2017 upravuje dôchodkový vek v závislosti od vývoja priemernej strednej dĺžky života spoločnej pre mužov a ženy v aktuálnom dôchodkovom veku vyjadrenom v celých rokoch,“ uviedol rezort práce a sociálnych vecí. Vek odchodu do dôchodku sa na budúci rok predĺži o 76 dní.

Predlžovanie dôchodkového veku sa nebude týkať ľudí narodených do 31. decembra 1954, žien narodených do 31. decembra 1961, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia o znížení dôchodkového veku v závislosti od počtu vychovaných detí, a poistencov, ktorým sa zachováva nárok na znížený dôchodkový vek vzhľadom na počet odpracovaných rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie alebo do I. alebo II. kategórie funkcií.

Zmena nastane aj vo valorizácii dôchodkov. „Dôchodcovia stále patria medzi sociálne najcitlivejšiu skupinu, čo máme na zreteli pri všetkých presadzovaných zmenách. Pri valorizácii presadzujeme jednoznačný postoj, že seniori, ktorí celý život tvorili hodnoty a pracovali, musia vo väčšej miere profitovať aj z rastu ekonomiky a životnej úrovne ľudí v produktívnom veku. Preto sme pripravili návrh zmeny valorizačného mechanizmu už na rok 2017, ktorá by v prípade starobných dôchodkov priniesla ich zvýšenie o 2 percentá,“ konštatoval Stuška. Starobní dôchodcovia by mali dostať 8,20 eura, predčasní penzisti 7,90, invalidní dôchodcovia s mierou poklesu schopnosti pracovať do 70 % – štyri eurá, ak majú mieru poklesu schopnosti pracovať viac ako 70 %, mali by dostať 7,10 eura.

Meniť sa však nebude výška minimálneho dôchodku. Dôvodom je, že sa nezmenila výška životného minima, ktoré tiež okrem ďalších faktorov vplýva na stanovenie minimálneho dôchodku a zostalo na úrovni 198,09 eura. Z tohto dôvodu sa nezmenia ani sumy minimálneho dôchodku patriace za stanovený počet rokov kvalifikovaného obdobia. Za 30 rokov kvalifikovaného obdobia patrí minimálny dôchodok 269,50 eura mesačne, čo predstavuje 1,36-násobok sumy životného minima

© Autorské práva vyhradené

9 debata chyba
Viac na túto tému: #valorizácia #zmeny v penziách