Invaliditu ľudí spôsobujú najmä onkologické ochorenia

Onkologické ochorenia boli najčastejším dôvodom invalidizácie Slovákov v prvom polroku tohto roka. Za nimi nasledovali duševné poruchy a poruchy správania. Na treťom mieste sú choroby obehovej sústavy.

23.09.2016 09:38
hendikep, invalidný vozík, vozíčkár, Foto:
Ilustračné foto.
debata (3)

Posudkoví lekári Sociálnej poisťovne posúdili za prvý polrok zdravotný stav a uznali invaliditu s mierou poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 percent pre 3 048 poistencov, z toho bolo 1 722 mužov a 1 326 žien. Najčastejším ochorením boli nádorové ochorenia. Ich počet predstavuje 1 471 prípadov. Toto ochorenie bolo na prvom mieste aj u mužov (685 prípadov), aj u žien (786 prípadov). Za nimi nasledovali duševné poruchy a poruchy správania s počtom spolu 359 prípadov (u žien je ochorenie na 2. mieste, u mužov na 3. mieste). Na treťom mieste sú choroby obehovej sústavy s počtom 358 prípadov (u mužov je ochorenie na 2. mieste, u žien na 4. mieste).

Uznaná invalidita s mierou poklesu schopnosti pracovať o viac ako 40 a menej ako 70 percent bola 8 891 poistencom, z toho bolo 4 544 mužov a 4 347 žien. Najčastejším ochorením boli v tejto kategórii choroby svalov, kostrového a spojivového tkaniva. Ich počet predstavuje 2 922 prípadov. Ochorenie bolo na prvom mieste aj u mužov (1 324), aj u žien (1 598). Za nimi nasledovali duševné poruchy a poruchy správania s počtom 1 444 prípadov a choroby obehovej sústavy s počtom 877 prípadov.

Každý, kto chce o invalidný dôchodok žiadať, musí splniť podmienky: je invalidný, má potrebný počet odpracovaných rokov a nespĺňa podmienky nároku na starobný alebo mu nebol priznaný predčasný dôchodok. Za osobitne stanovených podmienok naň môže vzniknúť nárok aj človeku, ktorý sa stal invalidným pred dovŕšením veku, v ktorom sa končí povinná školská dochádzka alebo v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom.

Človek sa stáva invalidným, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 % v porovnaní so zdravým človekom. „Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti zdravej osoby. Lekár pritom vychádza z podkladov zdravotnej dokumentácie, odborných lekárskych nálezov, vyhodnocuje všetky ochorenia, ktorými osoba trpí,“ vysvetlil riaditeľ komunikačného oddelenia Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Konanie o nároku sa začína písomnou žiadosťou. „K žiadosti je potrebné doložiť tlačivo Prehliadka zisťovacia – kontrolná, ktoré vystavuje ošetrujúci lekár. Po jej spísaní je posúdený zdravotný stav posudkovým lekárom sociálneho poistenia. Posudkovému lekárovi treba doložiť všetky výsledky lekárskych správ a údaje zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia o diagnostike, vývoji a liečbe ochorení,“ vraví Višváder. Spísanie žiadosti a posúdenie invalidity sa vykonáva spravidla v jeden deň.

Pri žiadostiach o invalidný dôchodok sa Sociálna poisťovňa v praxi často stretáva s názormi poistencov, podľa ktorých ich posudkový lekár bude vyšetrovať tak ako obvodný lekár či špecialista, pre ktorých je typický biely plášť, injekčná striekačka, recepty a podobne. Posudkový lekár však vykonáva posudkovú činnosť na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení. Posúdenie invalidity a určenie výšky miery poklesu schopnosti pracovať určuje na základe odborných lekárskych nálezov zo zdravotnej dokumentácie. Tieto záznamy pripraví obvodný lekár a občan ich priloží k žiadosti. Následne na základe vyhodnotenia lekárskych nálezov, ktoré by nemali byť staršie ako šesť mesiacov, posudkový lekár v rámci ústneho pojednávania o invalidite vyšetrí poistenca, teda vykoná vlastné funkčné vyšetrenie a určí mieru poklesu schopnosti pracovať v porovnaní so zdravou osobou. To znamená, že aj posudkový lekár vyšetruje poistenca, ale metódy alebo spôsob jeho vyšetrenia závisia od typu zdravotného postihnutia, ktoré je dôvodom konania o invalidite. Je povinnosťou posudkového lekára posúdiť zdravotný stav, celkovým vyšetrením objektivizovať niektoré údaje uvedené v odborných vyšetreniach, napríklad overiť funkčný stav pohybového ústrojenstva, vykonať orientačné neurologické vyšetrenie, zmerať tlak krvi a podobne.

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #invalidný dôchodok
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy