Kto a kedy má nárok na dôchodok?

Na Slovensku sa mesačne vypláca viac ako 1,7 milióna dôchodkov. Niektorú z penzijných dávok poberá takmer 1,4 milióna dôchodcov. Najviac, vyše milióna dostáva starobný dôchodok. Druhou najčastejšie vyplácanou dávkou sú pozostalostné penzie, za nimi nasledujú invalidné. Každý druh dôchodku má iný účel aj iné podmienky priznania.

26.05.2017 09:34
dôchodok, dôchodca, penzia Foto:
Ilustračné foto.
debata

Každý, kto dosiahne dôchodkový vek, tento rok teda 62 rokov a 76 dní, môže požiadať o priznanie starobného dôchodku. Musí mať však ešte odpracovaných minimálne 15 rokov. Existujú aj výnimky – skoršie dovŕšenie dôchodkového veku môžu získať ženy podľa počtu vychovaných detí (v závislosti od počtu vychovaných detí môže ísť o ženy narodené až do 31. decembra 1961) a tí poistenci, ktorým sa zachováva nárok na znížený dôchodkový vek z dôvodu odpracovania stanoveného počtu rokov v I. pracovnej kategórii, resp. v I./II. kategórii funkcií. Ak ten, čo o tento druh penzie žiada, nespĺňa podmienky, žiadosť mu zamietnu. „Sociálna poisťovňa vypočíta presnú výšku dôchodku až počas konania o priznanie penzie, to znamená, až po podaní žiadosti a posúdení nároku. Až vtedy sa spoľahlivo zistia všetky skutočnosti, ktoré sú na výpočet dôchodku nevyhnutné, a vezmú sa do úvahy všetky veličiny, ktoré vplývajú na jeho výšku. Sú to napríklad počet odpracovaných rokov, hrubé zárobky, výška poistného, ktoré poistenec odvádzal,“ povedal riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Človeku, ktorý dosiahol dôchodkový vek a odpracoval viac ako 30 rokov, ale za svoju prácu dostával nízku mzdu, zo zákona po splnení podmienok patrí minimálny dôchodok. Suma minimálnej penzie je na úrovni 136 % sumy životného minima, teda zo sumy 198,09 eura, ale nie je jednotná. Za každý ďalší odpracovaný rok sa zvýši o dve percentá. Ak človek odpracuje 40 a viac rokov, jeho budúca penzia vzrastie o tri percentá.

Ľudia, ktorí uvažujú o odchode do predčasného dôchodku, musia mať na pamäti fakt, že skôr, ako o túto dávku požiadajú, musia ukončiť pracovný pomer a vyrovnať sa s faktom, že sa im budúci dôchodok zníži o pol percenta za každý mesiac, ktorý im chýba do riadnej starobnej penzie. Navyše ich budúca penzia nesmie byť nižšia ako 237,80 eura.

Ďalšou penzijnou dávkou sú vdovské a vdovecké dôchodky. Nárok na túto pozostalostnú dávku majú len manžel či manželka. Druh ani družka, i keď žili so zosnulým roky v spoločnej domácnosti, nárok nemajú. Nárok na výplatu zaniká aj tomu pozostalému partnerovi, ktorý uzatvorí nové manželstvo.

Každý, kto má zníženú schopnosť pracovať, môže požiadať o invalidný dôchodok. Musí však splniť tri podmienky, a to súčasne. Musí byť invalidný, mať potrebný počet odpracovaných rokov a nesmie spĺňať podmienky nároku na starobný alebo mu nebol priznaný predčasný dôchodok. Človek sa stáva invalidným, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 % v porovnaní so zdravým človekom.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #predčasný dôchodok #starobný dôchodok #pozostalostný dôchodok