Pozostalostný dôchodok je len zlomkom z penzie zomretého

Vyrovnať sa so smrťou blízkeho nie je jednoduché. Nielenže sa pozostalí musia vyrovnať s novou životnou situáciou, často musia riešiť aj finančný problém. Čiastočne ho môže pokryť pozostalostná penzia, ktorú Sociálna poisťovňa vypláca v sume 60 percent starobného alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal ku dňu smrti nárok zomretý manžel či manželka.

09.06.2017 09:44
vdovec, smútok Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

Pozostalostné dávky ku koncu apríla dostávalo 294 765 vdov, 46 177 vdovcov a 23 342 sirôt. Žiadosť o priznanie tohto druhu dôchodku treba podať písomne a splniť podmienky na jeho priznanie. „Nárok na túto dávku však má len manželka," upozorňuje riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder. „Rozvedenej žene či družke nepatrí. Vdova má nárok na výplatu vdovského dôchodku počas jedného roka od smrti manžela. Po roku len vtedy, ak spĺňa niektorú z ďalších podmienok: stará sa o nezaopatrené dieťa, alebo je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %, alebo dovŕšila zákonom stanovený dôchodkový vek. Od 1. augusta 2006 boli podmienky rozšírené o ďalšie dve možnosti: ak vdova vychovala tri deti, alebo ak vychovala dve deti a dovŕšila 52 rokov veku,” vysvetlil.

Nárok na vdovecký dôchodok po zomretej manželke sa posudzuje rovnako ako na vdovský dôchodok. Aj podmienky na jeho trvanie sú totožné s podmienkami, aké musí spĺňať vdova.

Ak má však pozostalá manželka alebo manžel nárok na dva dôchodky, vypláca sa ten nižší v sume jednej polovice. Ide o takzvaný súbeh nárokov. Ak je napríklad suma starobnej penzie pozostalej manželky či manžela nižšia ako Sociálnou poisťovňou vypočítaných 60 % pozostalostného dôchodku po zosnulom partnerovi, v plnej výške sa vypláca pozostalostný dôchodok a suma riadnej starobnej penzie sa zníži na polovicu. Ak teda napríklad pozostalá manželka dostáva penziu v sume 300 eur a vdovský dôchodok jej bol vypočítaný v sume 320 eur, bude dostávať vdovský dôchodok v plnej výške a jej penzia bude krátená o polovicu, teda na sumu 150 eur. Spolu tak bude dostávať 470 eur.

Pokiaľ však zomrie človek, ktorý nedosiahol dôchodkový vek, situácia je zložitejšia. „V takom prípade sa pozostalostný dôchodok vypočítava z predpokladaného invalidného dôchodku, na ktorý by zosnulý človek splnil nárok, teda získal potrebný počet odpracovaných rokov," dodal Višváder.

Mnoho pozostalých sa sťažuje, že musia predkladať viacero dokladov. „Nejde o žiadny byrokratický výmysel, pretože treba rozlišovať, či občan žiada o niektorý z týchto pozostalostných dôchodkov po poberateľovi dôchodku alebo po zomretom, ktorý nepoberal žiadnu penziu. Zistenie všetkých skutočností vplýva na výšku dôchodku a je v záujme samotného žiadateľa," píše sa v správe Sociálnej poisťovne.

Ak napríklad poistenec žiada o pozostalostný dôchodok po starobnom penzistovi, ktorý popri poberaní dôchodku už nepracoval, stačí k spísaniu žiadosti predložiť len originál sobášneho a úmrtného listu.

Ten, kto žiada o pozostalostný dôchodok po zomretom, ktorý pracoval, k spísaniu žiadosti je potrebné predložiť aj doklady o všetkých dobách poistenia. Tie sa preukazujú na evidenčnom liste dôchodkového poistenia, ktorý predkladá Sociálnej poisťovni zamestnávateľ zomretého a môžu viesť k tomu, že pozostalostný dôchodok bude vyšší.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #pozostalostný dôchodok