Ako sa počítajú jednotlivé penzie

Jednotlivé dôchodky sa odvíjajú od sumy starobnej penzie.

13.12.2017 11:40
dôchodok, pracujúci, kalkulačka, dôchodca Foto:
Ilustračné foto.
debata

Starobný dôchodok

  • Jeho suma sa ku dňu vzniku nároku naň určí ako POMB x ODP x ADH = dôchodok, pričom:
  • POMB = priemerný osobný mzdový bod, ODP = súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok, ADH = aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku

Pri výpočte predčasnej penzie

  • sa plná suma dôchodku zníži o 0,5 % za každých začatých 30 dní obdobia od vzniku nároku na výplatu predčasného dôchodku do dovŕšenia dôchodkového veku. Pri znižovaní sa prihliada aj na zvyšky dní kratšie ako 30 dní, to znamená, že dôchodok sa znižuje aj za menej ako 30 dní. Za 365 dní sa suma dôchodku zníži o 6,5 %

Pri výpočte invalidného dôchodku

  • sa k obdobiu dôchodkového poistenia, ktoré poistenec získal ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, pripočíta tzv. pripočítané obdobie, t. j. obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dňa dovŕšenia dôchodkového veku. Ak ide o poistenca, ktorého schopnosť pracovať poklesla o viac ako 70 %, suma penzie sa počíta rovnakým vzorcom ako suma starobného dôchodku
  • ak schopnosť pracovať poklesla o viac ako 40 % ale najviac o 70 %, suma invalidného dôchodku sa určí tak ako suma starobného dôchodku. Táto sa však ešte potom vynásobí percentuálnou mierou poklesu schopnosti pracovať

Pri minimálnom dôchodku

  • musí mať človek, ktorý naň má nárok, odpracovaných najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia; výška dôchodkových príjmov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok. Za každý ďalší rok kvalifikovaného obdobia nad základnú hranicu 30 rokov sa minimálny dôchodok zvýši: o dve percentá sumy životného minima za 31. až 39. rok kvalifikovaného obdobia a o tri percentá sumy životného minima za 40. a ďalší rok kvalifikovaného obdobia.

Suma vdovského/vdo­veckého dôchodku

  • je 60 % starobného alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý/á manžel/ka ku dňu smrti invalidného dôchodku, ak zomretý/á manžel/ka bol/a poberateľom/kou invalidného dôchodku a ku dňu smrti nesplnil/a podmienky nároku na starobný dôchodok alebo nezískal/a potrebný počet odpracovaných rokov potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok, predčasného dôchodku priznaného zomretému/tej manželovi/ke ak spĺňal/a ku dňu smrti podmienky nároku na dva dôchodky, vdovský/vdovecký dôchodok sa určí z vyššieho dôchodku.

Suma sirotského dôchodku

  • je 40 % starobného alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý rodič alebo osvojiteľ dieťaťa, invalidného dôchodku, ak zomretý rodič alebo osvojiteľ bol jeho poberateľom a ku dňu smrti nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo nezískal potrebný počet odpracovaných rokov potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok, predčasného dôchodku priznaného zomretému rodičovi alebo osvojiteľovi.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #predčasný dôchodok #starobný dôchodok #invalidný dôchodok #seniori #výpočet dôchodku #vdovský dôchodok #sirotský dôchodok