O predčasný dôchodok nemožno požiadať spätne

20.12.2017 09:15
dôchodca, dôchodok, zmluva
Ilustračné foto. Autor:

Ľuďom, ktorí sa rozhodnú požiadať o predčasný starobný dôchodok vzniká nárok naň najskôr odo dňa podania žiadosti. Podľa Sociálnej poisťovne tak o predčasnú penziu nie je možné požiadať spätne.

„To znamená, že ak poistenec, ktorý spĺňa podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok napr. od 3. decembra 2017 a žiadosť o tento dôchodok bude spisovať v pobočke Sociálnej poisťovne až 10. decembra 2017, môže o predčasný starobný dôchodok požiadať najskôr od 10. decembra 2017 alebo od neskoršieho dátumu. Nemôže však o dôchodok požiadať spätne, teda napr. od 3. decembra 2017,“ píše vo svojej správe Sociálna poisťovňa.

Po dovŕšení dôchodkového veku sa predčasný dôchodok považuje automaticky za riadny starobný dôchodok. Výška dôchodku sa vtedy neprepočítava a Sociálna poisťovňa o tejto skutočnosti nevydáva ani žiadne rozhodnutie. V roku 2017 je dôchodkový vek 62 rokov a 76 dní pre budúci rok to je 62 rokov a 139 dní.

O predčasný dôchodok je možné požiadať najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku. Jeho výška sa počíta rovnako ako suma starobného dôchodku, len vypočítaná čiastka sa zníži o pol percenta za každých začatých 30 dní, ktoré žiadateľovi chýbajú do dovŕšenia dôchodkového veku. Sociálna poisťovňa prizná predčasný dôchodok len v prípade, že vypočítaná suma dôchodku dosiahne najmenej 1,2-násobok životného minima, čo je v súčasnosti 239,40 eura.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#predčasný dôchodok #seniori
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku