Dávky od štátu? Sú ich desiatky

12.03.2018 10:52
dôchodca, dôchodok, penzia
Ilustračné foto. Autor:

Penzie, limity na lieky, lacnejšie cestovanie, ale aj dávky v núdzi či príspevok na dovolenku. Dávky, ktoré môže dôchodca dostať od štátu, ak spĺňa podmienky na ich priznanie.

Viac ako 135-tisíc slovenských takzvaných starodôchodcov, ktorí odišli do penzie pred rokom 2004, dostáva už rozhodnutia o zvýšení svojej penzie, respektíve dostali rozhodnutie o jej jednorazovom zvýšení o 25,50 eura. Zvyšných, viac ako 83-tisíc penzií starodôchodcov, musí Sociálna poisťovňa prehodnotiť individuálne. Má na to čas až do 31. októbra. „Odborný zamestnanec na základe spisového materiálu a s pomocou osobitne vyvinutého programového vybavenia novo určí sumu starobných dôchodkov," približuje spôsob prepočtu riaditeľka odboru metodiky dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne Michaela Putecová. Dôchodca o prepočítanie penzie žiadať nemusí. Urobí tak za neho Sociálna poisťovňa, ktorá bude každého o zmene informovať.

Ak do starobného dôchodku odchádza človek, ktorý odpracoval minimálne 30 rokov, ale za nízky plat, nemusí sa obávať, že spadne do systému hmotnej núdze. Ak spĺňa podmienky minimálnej penzie, Sociálna poisťovňa mu začne vyplácať dôchodok zvýšený na minimálny. Dôchodca má v prípade, že odpracoval 30 rokov nárok na 271,30 eura, do konca roka to bolo 269,50, čo predstavuje 1,36 násobok sumy životného minima. Ak má odpracovaných menej rokov a penziu nižšiu ako dvesto eur, Sociálna poisťovňa informuje v konkrétnych prípadoch listom dôchodcu o možnosti posúdenia hmotnej núdze a zabezpečenia dávkou v núdzi a príspevkami k nej, respektíve oznamuje Ústrediu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny údaje dôchodcu, ktorý má nárok na dávku v hmotnej núdzi. O samotnú dávku potom dôchodca žiada úrad práce, ktorý určuje aj prípadnú výšku samotnej dávky alebo príspevkov k nej. „Suma, pri ktorej dôchodcovi môže vzniknúť nárok na dávku, závisí od sumy životného minima, ktoré do 30. júna predstavuje sumu 199,48 eura," konštatoval Višváder.

Od januára sa zmenila aj ochrana zostatku príjmu človeka, ktorý je odkázaný na opatrovanie. „V zmysle novely zákona o sociálnych službách sa zvýšila aj ochrana zostatku príjmu prijímateľa domácej opatrovateľskej služby, pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa a ambulantnej sociálnej služby v zariadení bez poskytovania stravovania po zaplatení úhrady z 1,4 násobku sumy životného minima (277,33 eura na mesiac) na 1,65 násobok tejto sumy (326,85 eura)," priblížila Barbora Petrová z tlačového a komunikačného odboru rezortu práce.

V pripomienkovom konaní je aj návrh zákona o peňažných príspevkoch pre ťažko zdravotne postihnutých ľudí. Azda najvýznamnejšou navrhovanou zmenou je zvýšenie výšky príspevku na opatrovanie. Ten by sa mal postupne zvyšovať v troch fázach – v prvej to bude už v tomto roku zvýšenie o 120 eur, o rok neskôr zvýšenie o ďalších 35 eur a napokon v roku 2020 opäť o 35 eur tak, aby napokon suma príspevku bola na úrovni aktuálnej minimálnej mzdy. Treba zdôrazniť, že podľa nových pravidiel výška príspevku už nebude závislá od vývoja životného minima. „Valorizácia sa bude každoročne robiť na základe zvyšovania minimálnej mzdy. Navyše mamičky starajúce sa o svoje nezaopatrené deti budú mať naďalej nárok na 50-eurové navýšenie pomoci, aj keď bude príspevok na úrovni minimálnej mzdy. Sú to prevratné zmeny," povedal minister práce Ján Richter. Spomínaná zmena sa dotkne asi 32-tisíc opatrovateľov v produktívnom ve­ku.

Novela rieši aj zvýšenie opatrovateľského príspevku pre opatrovateľov v dôchodkovom veku. Konkrétne v tomto roku sa zvýši ich príspevok o 92,19 eura.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#seniori #dávky pre dôchodcov
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku