Vianočný príspevok? Zrejme opäť v decembri

Viac ako 1,2 milióna slovenských penzistov dostane aj tento rok k vianočným sviatkom prilepšenie. Či to bude v podobe už dobre známeho vianočného príspevku a jeho prípadného jednorazového zvýšenia, alebo sa pretransformuje na takzvaný 13. dôchodok, ešte nie je rozhodnuté.

09.04.2018 09:29
dôchodok, penzia, dôchodca, peniaze Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

„Začali sa odborné úvahy, rozbory a analýzy ako vianočný príspevok transformovať na trinásty dôchodok. Minister sa už viackrát vyjadril, že by mohol byť 13. dôchodok realizovaný aj postupne, napríklad v úvodnej nižšej výške dôchodku a postupne by sa mohol zvyšovať," informovala Daniela Rodinová z rezortu práce. „Ak by sa však uplatňoval rovnaký model vianočného príspevku ako minulý rok, dostalo by ho približne 1 220 000 pen­zistov," vraví.

Rodinová konštatovala, že rezort práce si uvedomuje, že obdobie vianočných sviatkov je spojené s vyššími finančnými výdavkami, čo má osobitný dosah na nízkopríjmových poberateľov dôchodku. „Sme si vedomí toho, že dôchodcovia s najnižšími dôchodkami si naďalej zaslúžia pozornosť a zvýšenie ich reálnych príjmov aj vďaka vianočnému príspevku. Mnohí z nich si už napríklad nemôžu zlepšovať príjem nejakým, respektíve aspoň čiastočným zamestnaním," povedala. Zvyšovanie kvality života staršej generácie je jednou z významných sociálnych výziev. „Preto naďalej zostáva snahou ministerstva práce, a osobitne ambíciou ministra Jána Richtera, aspoň čiastočne zlepšiť finančnú situáciu dôchodcov aj počas tohtoročných vianočných sviatkov poskytnutím vianočného príspevku," dodala Rodinová.

Suma vianočného príspevku sa vypočítava podľa vzorca, ale odvíja sa aj od priemernej mzdy v hospodárstve. Ak by sa aj v decembri vyplácal podľa súčasne platných pravidiel, na jeho výplatu tak bude mať nárok každý penzista, ktorého dôchodok alebo úhrn dôchodkov nepresiahne sumu 572,40 eura, čo predstavuje 60 percent priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve za predchádzajúci rok. Priemerná mzda za rok 2017 bola 954 eur. Štát dôchodcom s najnižšími príjmami teda pridá viac, naopak, tí s vyššími penziami dostanú nižší príspevok. O jeho výplatu nebude potrebné žiadať, Sociálna poisťovňa ho vyplatí automaticky.

Nárok naň by aj tento raz mali mať tí poberatelia starobného, predčasného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského a sociálneho dôchodku, ktorí spĺňajú tri podmienky: majú nárok na výplatu niektorého z uvedených dôchodkov za mesiac december 2018, majú bydlisko na území Slovenska a suma dôchodku, prípadne úhrnná suma vyplácaných dôchodkov nepresiahne 572,40 eura. Zvýšenie hranice z 547,20 z roku 2017 na 572,40 eura v tomto roku bude znamenať medziročné zvýšenie počtu penzistov, ktorým vznikne nárok na vianočný príspevok.

Ak budú zachované rovnaké podmienky vyplácania vianočného príspevku aj pre tento rok tak ako v posledných rokoch, penzisti by mali dostať aj tzv. jednorazový príplatok k vianočnému príspevku v sume 12,74 eura. Nárok na takýto príplatok by mali rovnako ako vlani získať dôchodcovia, ktorých dôchodok je do dvojnásobku sumy životného minima. Tá bude známa až koncom júna. Ak by však inflácia, od ktorej sa suma životného minima odvíja, bola na januárovej úrovni, teda 2,6 percenta, suma životného minima by sa mohla zvýšiť na 204,66 eura a suma maximálnej penzie, za ktorú by ešte patril jednorazový príplatok, by bola na úrovni 409,32 eura.

Najvyššia suma vianočného príspevku spolu s príplatkom by tak opäť mala dosiahnuť 100 eur a majú mať na ňu nárok dôchodcovia, ktorých dôchodok by sa vyplácal do sumy 204,66 eura. Poberateľom dôchodkov od 204,66 do 572,40 eura mesačne bude patriť vianočný príspevok podľa vyplácaného dôchodku v rozpätí od 87,25 do 21,07 eura.

Pri jeho vyplácaní sa bude prihliadať aj na dôchodky vyplácané z výsluhového zabezpečenia Slovenskej republiky (výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, vdovský/vdovecký výsluhový dôchodok a sirotský výsluhový dôchodok, ale aj penzie z druhého piliera) a na dôchodky vyplácané z iných štátov, ak sú obdobné dôchodkom, ku ktorým vianočný príspevok patrí, alebo obdobné dôchodkom vyplácaným z výsluhového zabezpečenia. Dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok z cudziny, by mali do 30. septembra preukázať Sociálnej poisťovni mesačnú sumu dôchodku vyplateného z cudziny.

Tým, ktorí dostávajú viac dôchodkov, sa ich sumy sčítajú. Ak je suma dôchodku, respektíve úhrn súm viacerých dôchodkov najviac v sume 572,40 eura, príspevok dostane. Ak suma bude vyššia, vianočný príspevok penzistovi nepatrí.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #seniori #vianočný príspevok