Vzrastie suma najnižšej predčasnej penzie. Vyššie bude aj penzijné minimum

Od júla sa zvyšuje suma životného minima, ktoré má vplyv aj na výšku niektorých dávok, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa. Kým do konca júna je jeho suma pre jednu dospelú osobu na úrovni 199,48 eura, od júla sa zvýši na 205,07 eura. Vyššia tak bude aj minimálna suma predčasnej penzie, ktorú musí žiadateľ o túto dávku dosiahnuť, od januára porastú aj sumy minimálneho dôchodku.

25.06.2018 12:04
dôchodok, dôchodca, senior Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

Ak uvažujete nad odchodom do predčasnej penzie, musíte mať na pamäti skutočnosť, že na to, aby vám bol priznaný, musíte splniť viaceré podmienky. „Jednou z podmienok vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok je, že jeho suma ku dňu, od ktorého poistenec žiada o jeho priznanie, je vyššia ako 1,2-násobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, alebo, ak si poistenec sporil v II. pilieri, súčet predčasného dôchodku z I. piliera a z II. piliera je vyšší ako 1,2-násobok životného minima. Od 1. júla 2018 nárok na predčasný starobný dôchodok vznikne od 246,10 eura mesačne,“ konštatoval riaditeľ komunikačného oddelenia Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Navyše sa musíte vyrovnať s faktom, že vám za každý mesiac zo sumy dôchodku ubudne pol percenta. Suma predčasného dôchodku sa zníži o 0,5 % za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku na predčasný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku. Ďalšími podmienkami na jeho priznanie je minimálne pätnásť odpracovaných rokov a do riadneho starobného dôchodku vám nesmú chýbať viac ako dva roky.

Ľudia, ktorí pracovali alebo pracujú za málo peňazí, majú po splnení podmienok nárok na minimálny dôchodok. Do sumy penzijného minima sa automaticky navyšujú starobné, predčasné starobné aj invalidné dôchodky. Podľa riaditeľa komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Petra Višvádera podmienky nároku penzista splní vtedy, ak získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia a suma jeho penzie alebo úhrnu penzií bude nižšia ako suma minimálneho dôchodku. „Do celkového dôchodkového príjmu sa započítajú aj vdovské alebo vdovecké dôchodky, dôchodky zo systému sociálneho zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov, dôchodky z cudziny a dôchodky vyplácané z II. piliera,“ konštatoval.

Aj na tento druh dôchodku má vplyv výška životného minima. „Hranice dôchodku zvýšeného na sumu minimálneho dôchodku v kalendárnom roku určuje suma životného minima platná v druhom polroku predchádzajúceho roka. Od 1. januára 2019 sa na účely určenia sumy dôchodku zvýšeného na minimálny použije suma životného minima platná od 1. júla 2018 – 205,07 eura,“ konštatoval. Najnižšia hranica, za 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, sa zvýši zo sumy 271,30 eura mesačne na sumu 278,90 eura.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #predčasný dôchodok #seniori #minimálny dôchodok
Flowers