Vyšší dôchodok? Dá sa dosiahnuť, ale nie zadarmo

Pri výpočte dôchodku platí, že sa počíta z vymeriavacieho základu, z ktorého si daný človek platil odvody na dôchodkové poistenie. V praxi to znamená, že čím viac niekto zarába, tým bude mať aj vyšší dôchodok.

03.08.2018 08:36
dôchodca, dôchodok, senior, pár Foto:
Ilustračné foto.
debata (9)

Ak si chce niekto dôchodok od štátu zvýšiť, musí platiť vyššie odvody. To sa dá docieliť dvomi spôsobmi. Buď si budúci penzista zvýši svoj príjem, napríklad brigádou popri hlavnej práci, alebo si bude platiť dobrovoľné odvody.

Ľuďom, ktorí majú súčasne dve zamestnania, sa pri výpočte dôchodku berie do úvahy ich celkový vymeriavací základ. Ak by napríklad niekto pracoval na zmluvu za 900 eur a popritom zarobil ešte 200 eur na dohodu, do dôchodku sa mu započíta celých 1 100 eur.

Kto si chce platiť dobrovoľné odvody do Sociálnej poisťovne, musí sa na platenie prihlásiť prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby. Pri prihlásení si každý zvolí aj vymeriavací základ, z ktorého si bude odvody platiť. Zvolený vymeriavací základ pritom musí byť v rozmedzí medzi minimálnym a maximálnym vymeriavacím základom.

V tomto roku je minimálny vymeriavací základ vo výške 456 eur. Dobrovoľné odvody na dôchodkové poistenie v takom prípade dosahujú 131,10 eura mesačne. Ak by si niekto platil celý rok dobrovoľné odvody z minimálneho vymeriavacieho základu, jeho budúci dôchodok by sa mu zvýšil približne o šesť eur.

„Svoj budúci dôchodok si môže občan zvýšiť aj tak, že dovŕšením dôchodkového veku nepožiada o starobný dôchodok a požiada oň neskôr, napríklad po ukončení zamestnania. Vypočíta sa mu potom suma starobného dôchodku ku dňu dovŕšenia dôchodkového veku a k nej sa pripočíta ešte suma zvýšenia za dôchodkové postenie získané po vzniku nároku na starobný dôchodok bez poberania tohto dôchodku podľa vzorcov stanovených zákonom,“ povedal riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Ľudia, ktorí už dôchodok poberajú, si môžu svoju penziu zvýšiť len tak, že budú pracovať a z dosiahnutého príjmu im vznikne povinné dôchodkové poistenie. Po zániku poistenia môžu následne Sociálnu poisťovňu požiadať o zvýšenie svojho dôchodku. Ak oň nepožiadajú, alebo im počas roka dôchodkové poistenie nezanikne, Sociálna poisťovňa im nasledujúci rok zvýši dôchodok automaticky.

Nárok na zvýšenie dôchodku však majú penzisti len v prípade, ak sú z danej práce povinne dôchodkovo poistení. Ak niekto pracuje na dohodu a uplatní si odvodovú výnimku, v prípade príjmu do 200 eur neplatí vôbec odvody na dôchodkové poistenie. To znamená, že ak nemá iný príjem, nemá ani nárok na zvýšenie dôchodku.

Dôchodok si prácou však môžu zvýšiť len starobní a predčasní penzisti. Ak sa zamestná invalidný dôchodca, zaplatené odvody sa zohľadnia až po dosiahnutí dôchodkového veku, keď požiada o starobný dôchodok.

© Autorské práva vyhradené

9 debata chyba
Viac na túto tému: #zvýšenie dôchodku #starobný dôchodok #seniori