Aký bude môj vdovský dôchodok?

Zomrel mi manžel, ktorý poberal starobný dôchodok vo výške 487,70 eura. Ja dovŕšim dôchodkový vek až o pol roka, zatiaľ pracujem a nepoberám ani predčasný či invalidný dôchodok. Na aký vdovský dôchodok budem mať nárok a ako dlho ho budem môcť dostávať?

07.08.2018 11:42
dôchodkyňa, babka, penzia, starobný dôchodok,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

Keďže váš manžel poberal starobný dôchodok, suma vdovského dôchodku sa určí ako 60 percent z jeho starobného dôchodku. Zo starobného dôchodku vášho manžela vo výške 487,70 eura, predstavuje 60 percent čiastku 292,70 eura (po zaokrúhlení na desať eurocentov nahor).

Nárok na výplatu vdovského dôchodku vždy trvá po dobu jedného roka od smrti manžela. Po tomto období zaniká iba nárok na výplatu vdovského dôchodku, samotný nárok na vdovský dôchodok trvá aj naďalej. Po jednom roku možno vdovský dôchodok poberať iba vtedy, ak vdova spĺňa niektorú z nasledujúcich podmienok:

  • stará sa aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ktoré má po zomretom rodičovi nárok na sirotský dôchodok alebo ktoré bolo v rodine zomretého vychovávané,
  • je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
  • vychovala aspoň tri deti,
  • dovŕšila vek 52 rokov a vychovala dve deti,
  • dovŕšila dôchodkový vek.

Keďže vy by ste mali dovŕšiť dôchodkový vek o pol roka, mali by ste dostávať vdovský dôchodok aj naďalej bez časového obmedzenia. Keďže budete poberať dva dôchodky, v plnej výške sa vám bude vyplácať len vyšší dôchodok. Nižší dôchodok sa vypláca v sume jednej polovice.

Nárok na vdovský dôchodok by vám po dovŕšení dôchodkového mohol zaniknúť len v prípade, ak by ste uzatvorili nové manželstvo.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #seniori #vdovský dôchodok