Dôchodcovia, na získanie vianočného príspevku oznámte penziu zo zahraničia

Sociálna poisťovňa pripomína dôchodcom, aby za účelom posúdenia nároku na výplatu vianočného príspevku oznámili do 30. septembra 2018 aktuálnu sumu dôchodku, ktorú poberajú zo zahraničia.

04.09.2018 16:11
dôchodca, dôchodok, senior Foto:
Sumu dôchodku zo zahraničia je potrebné oznámiť, ak Sociálna poisťovňa vypláca dôchodok, resp. dôchodky najviac v sume 572,40 eura mesačne.
debata

Ak nedošlo k zmene sumy vyplácaného dôchodku zo zahraničia, dôchodca nemusí nič oznamovať.

Sumu dôchodku zo zahraničia je potrebné oznámiť, ak Sociálna poisťovňa vypláca dôchodok, resp. dôchodky najviac v sume 572,40 eura mesačne. V takom prípade je potrebné vyplniť tlačivo Oznámenie sumy dôchodku vyplácaného z cudziny, ktoré je uverejnené na webe Sociálnej poisťovne v časti Formuláre a je k dispozícii aj v pobočkách Sociálnej poisťovne.

Oznámenie je potrebné vyplniť v súlade s poučením a priložiť k nemu výpis z účtu, ústrižok poštového poukazu na výplatu, kópiu rozhodnutia preukazujúcu aktuálnu sumu dôchodku vyplácaného z cudziny alebo potvrdenie príslušnej inštitúcie, ktorá dôchodok z cudziny vypláca.

Vyplnené oznámenie je potrebné zaslať na adresu Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29 augusta 8–10, 813 63 Bratislava alebo osobne zaniesť do ktorejkoľvek pobočky Sociálnej poisťovne.

Vianočný príspevok Sociálna poisťovňa vyplatí v decembri 2018 tým dôchodcom, ktorým naň vznikne nárok.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #dôchodok #vianočný dôchodok