Dôchodcovia nemusia hlásiť zmenu zdravotnej poisťovne ani občianskeho preukazu

Dôchodcovia občas zvyknú Sociálnej poisťovni posielať fotokópie potvrdenia o zmene zdravotnej poisťovne alebo zmene občianskeho preukazu. Tieto zmeny však nie je potrebné nahlasovať.

01.10.2018 15:01
senior, dôchodca, dôchodok Foto:
Zmenu zdravotnej poisťovne penzista nahlasovať nemusí.
debata
Príjemca akéhokoľvek druhu dôchodku (sirotský, vdovský, vdovecký, predčasný starobný, starobný alebo invalidný dôchodok) je povinný nahlásiť najmä zmenu adresy na doručovanie zásielok, prípadne dôchodkovej dávky, zmenu čísla účtu, na ktorý sa dôchodok poukazuje, resp. zmenu mena a priezviska.

Zmenu osobných údajov môžu poberatelia dôchodkových dávok nahlásiť osobne v ústredí či v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne alebo písomne na adrese: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 – 10, 813 63 Bratislava 1.

Pre nahlasovanie zmien osobných údajov nie je určené tlačivo, tieto zmeny je potrebné nahlásiť neformálnym listom, v ktorom nesmú chýbať identifikačné údaje poberateľa dôchodku (najmä rodné číslo) a jeho podpis. Zmenu čísla účtu je možné nahlásiť prostredníctvom tlačiva Poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke alebo Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet manžela/manželky dôchodcu, ktoré sú dostupné na webe Sociálnej poisťovne, v ústredí a pobočkách SP a tiež v bankách.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #penzia #zdravotná poisťovňa #Dôchodcovia #penzisti #občiansky preukaz