Minimálny dôchodok: Od januára bude vyšší

, 05.10.2018 06:00
Dôchodci, penzia, seniori
Ilustračné foto. Autor:

Už niekoľko rokov dostávajú slovenskí penzisti, ktorí odpracovali viac ako 30 rokov za málo peňazí, garantovaný minimálny dôchodok. Jeho účelom je zabezpečiť dôchodkový príjem na takej úrovni, aby penzista nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. O priznanie minimálneho dôchodku netreba žiadať. O nároku naň rozhodne Sociálna poisťovňa z vlastnej iniciatívy.

Do sumy penzijného minima sa automaticky navyšujú starobné, predčasné starobné aj invalidné dôchodky vypočítané v nižších sumách, a to všetkým, ktorí splnia zákonom stanovené podmienky. Podľa riaditeľa komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Petra Višvádera podmienky nároku penzista splní vtedy, ak získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia a suma jeho penzie alebo úhrnu penzií bude nižšia ako suma minimálneho dôchodku. „Do celkového dôchodkového príjmu sa započítajú aj vdovské alebo vdovecké dôchodky, dôchodky zo systému sociálneho zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov, dôchodky z cudziny a dôchodky vyplácané z II.¤piliera,“ konštatoval.

Kvalifikovaným obdobím je celé obdobie dôchodkového poistenia, ktoré poistenec získal pred 1. januárom 1993 a od 1. januára 1993 sa započítajú iba tie roky, v ktorých poistenec dosiahol osobný mzdový bod najmenej v hodnote 0,241. Táto hodnota znamená, že mal v danom roku príjem minimálne na úrovni 24 percent z priemernej mzdy platnej v tom roku, teda približne na úrovni životného minima.

„O zvýšení dôchodku na minimálny dôchodok Sociálna poisťovňa rozhoduje pri priznaní starobného dôchodku, po dovŕšení dôchodkového veku, ak pôjde o poberateľa invalidného alebo predčasného starobného dôchodku, alebo pri zmene skutočností rozhodujúcich na posúdenie nároku a určenie zvýšenia dôchodku na minimálny.“ Rozhodujúcimi skutočnosťami sú napríklad zmena vo výške celkových dôchodkových príjmov a získanie ďalšieho kvalifikovaného obdobia. Pravidelne sa minimálny dôchodok prehodnocuje vždy od 1.¤januára z dôvodu valorizácie dôchodkov a zmeny sumy životného minima.

V plnej sume však nárok na penzijné minimum vznikne len sporiteľom v prvom pilieri. „Poberateľovi starobného dôchodku sporiteľovi sa bude minimálny dôchodok primerane znižovať, a to za obdobie sporenia, ktoré bolo získané v kvalifikovanom období a podľa rovnakých pravidiel, ako sa znižuje starobný dôchodok sporiteľovi, to znamená, že sa zníži za obdobie sporenia pred 1. septembrom 2012 o polovicu pomernej výšky minimálneho dôchodku patriacej za obdobie sporenia a za obdobie od 1. septembra 2012 o 2/9 pomernej výšky minimálneho dôchodku patriacej za obdobie sporenia,“ konštatoval Višváder.

Penzisti, ktorí nespĺňajú podmienky na...
Penzisti, ktorí nespĺňajú podmienky na priznanie minimálnej penzie a Sociálna poisťovňa im vypočíta penziu nižšiu ako dvesto eur, budú musieť naďalej žiadať na úrade práce o dávku v núdzi. Autor: SHUTTERSTOCK

Životné minimum sa od júla zvýšilo zo sumy 199,48 na 205,07 eura, a tak budú aj sumy minimálnej penzie od januára vyššie. Za 30 odpracovaných rokov dnes dostane penzista 271,30 eura, od januára 278,90, čo je zvýšenie o 7,60 eura. Za 40 rokov je penzia 313,20, od januára to bude 322 eur, čo je viac o 8,80, za 45 rokov patrí dnes suma 343,20, od januára to bude viac o 9,60 eura, teda 352,80. „Zvýšenie sa bude týkať všetkých dôchodcov, ktorí poberajú penziu zvýšenú na sumu minimálneho dôchodku. Sociálna poisťovňa k 1. januáru 2019 prehodnotí trvanie nároku na minimálny dôchodok z úradnej moci v súvislosti so zmenou životného minima od 1. 7. 2018. O prehodnotenie sumy minimálneho dôchodku penzisti nebudú musieť žiadať,“ informoval Višváder.

Tí penzisti, ktorí nespĺňajú podmienky na priznanie minimálnej penzie a Sociálna poisťovňa im vypočíta penziu nižšiu ako dvesto eur, budú musieť naďalej žiadať na úrade práce o dávku v núdzi. Ak úrad práce rozhodne o tom, že penzista je v núdzi, má potom nárok na základnú dávku v núdzi, ochranný príspevok a príspevok na bývanie.

Čo musíte splniť, aby ste ho dostali?

 • nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má poberateľ starobného (aj keď bol predtým priznaný ako predčasný dôchodok) alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku
 • podmienky nároku splní poberateľ dôchodku vtedy, ak získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, výška dôchodkových príjmov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku a požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok (napríklad poberateľka starobného dôchodku vdova musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku).

Čo je kvalifikované obdobie dôchodkového poistenia

kvalifikovaným obdobím je obdobie dôchodkového poistenia získané pred 1. januárom 1993 (započítajú sa všetky dni dôchodkového poistenia), od 1. januára 1993 (započítajú sa len dni získané v roku, za ktorý patrí osobný mzdový bod najmenej v hodnote 0,241, teda ročný príjem bol najmenej 24,1% priemernej mzdy). Orientáciu v otázke minimálneho ročného príjmu nájdete v tabuľke (ak ste napr. za rok 1993 zarobili najmenej 15 550 Sk, ak ste za rok 2009 zarobili najmenej 2 152,21 eur atď., ide o obdobia, ktoré sa započítavajú):

v roku ročný príjem minimálne
1993 15 550,00 Sk
1994 18 195,00 Sk
1995 20 800,00 Sk
1996 23 572,00 Sk
1997 26 671,00 Sk
1998 28 917,00 Sk
1999 31 013,00 Sk
2000 33 042,00 Sk
2001 35 745,00 Sk
2002 39 058,00 Sk
2003 41 527,00 Sk
2004 45 747,00 Sk
2005 49 936,00 Sk
2006 54 235,00 Sk
2007 58 239,00 Sk
2008 62 968,00 Sk
2009 2 152,21 eura
2010 2 223,03 eura
2011 2 272,17 eura
2012 2 327,10 eura
2013 2 382,02 eura
2014 2 480,31 eura
 • bez ohľadu na hodnotu osobného mzdového bodu je kvalifikovaným obdobím aj obdobie dôchodkového poistenia získané v cudzine (započíta sa celé obdobie, ak je potvrdené príslušnou inštitúciou), v roku, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok alebo bol priznaný dôchodok, od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku
 • cudzinou sa rozumie iný členský štát Európskej únie, štáty Európskeho združenia voľného obchodu (Islandská republika, Nórske kráľovstvo, Lichtenštajnské kniežactvo a Švajčiarska konfederácia) a štát, s ktorým má Slovenská republika uzavretú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení
 • počet rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia sa určí ako súčet všetkých dní dôchodkového poistenia získaných v niektorom z vyššie uvedených období a takto zistený celkový počet dní sa prepočíta na roky tak, že sa počet dní vydelí 365 dňami a zaokrúhli sa na štyri desatinné miesta nahor

Aká bude jeho výška:

do celkového dôchodkového príjmu sa zahŕňajú

 • starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok,
 • vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok,
 • výsluhový dôchodok,
 • invalidný výsluhový dôchodok,
 • vdovský výsluhový dôchodok alebo vdovecký výsluhový dôchodok,
 • čiastočný invalidný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov,
 • vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok z II. piliera,
 • dôchodok z cudziny, ak je obdobný niektorému z vyššie uvedených dôchodkov.
 • pri invalidnom dôchodku sa do celkového dôchodkového príjmu zahŕňa aj
 • starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok z II. piliera.
 • Za 30 rokov kvalifikovaného obdobia patrí minimálny dôchodok 271,30 eura mesačne, čo predstavuje 1,36-násobok sumy životného minima (do 30. júna je suma životného minima 205,07 eura mesačne).
 • Za každý ďalší rok kvalifikovaného obdobia nad základnú hranicu 30 rokov sa minimálny dôchodok zvýši:
 • o 2 % sumy životného minima za 31. až 39. rok kvalifikovaného obdobia a
 • o 3 % sumy životného minima za 40. a ďalší rok kvalifikovaného obdobia.

Maximálnu výšku minimálneho dôchodku zákon nestanovuje.

Sumy minimálneho dôchodku (MD) tento rok a nové sumy na rok 2019
Odpracované roky Násobok ŽM pre určenie penzijného minima Mesačná suma penzie v roku 2018 (v eurách) Mesačná suma penzie v roku 2019 (v eurách) rozdiel 2019 – 2018
30 1,36 271,30 278,90 7,60
31 1,38 275,30 283,00 7,70
32 1,40 279,30 287,10 7,80
33 1,42 283,30 291,20 7,90
34 1,44 287,30 295,40 8,10
35 1,46 291,30 299,50 8,20
36 1,48 295,30 303,60 8,30
37 1,50 299,30 307,70 8,40
38 1,52 303,30 311,80 8,50
39 1,54 307,20 315,90 8,70
40 1,57 313,20 322,00 8,80
41 1,60 319,20 328,20 9,00
42 1,63 325,20 334,30 9,10
43 1,66 331,20 340,50 9,30
44 1,69 337,20 346,60 9,40
45 1,72 343,20 352,80 9,60
46 1,75 349,10 358,90 9,80
47 1,78 355,10 365,10 10,00
48 1,81 361,10 371,20 10,10
49 1,84 367,10 377,40 10,30
50 1,87 373,10 383,50 10,40

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo, rozhovory, komentáre, reportáže, videá, ďalšie užitočné a praktické informácie ako aj čítanie a obsah pre zábavu a voľný čas.

Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#Sociálna poisťovňa #penzia #hmotná núdza #minimálny dôchodok
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku