Valorizácia minimálneho dôchodku má svoje špecifiká

Starobný alebo invalidný dôchodok vyplácaný po dovŕšení dôchodkového veku upravený na sumu minimálneho dôchodku sa zvyšuje tak, že suma zvýšenia sa pripočíta k sume dôchodku nezvýšenej na sumu minimálneho dôchodku. "Po zvýšení sumy starobného alebo invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku sa vždy od januára znovu prehodnotí nárok na zvýšenie starobného alebo invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku na sumu minimálneho dôchodku," vysvetlil riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

10.10.2018 06:00
žena, dôchodok, senior, Foto:
Ak pracujúcemu dôchodcovi vypláca poisťovňa tzv. minimálny dôchodok, tak sa pri jeho zvyšovaní postupuje inak ako pri starobnom dôchodku.
debata

Pri každoročnej valorizácii dôchodkov (vždy od 1. januára kalendárneho roka) sa minimálne dôchodky nezvyšujú automaticky, ale vždy sa zvyšuje pôvodný starobný alebo invalidný dôchodok, z ktorého bol minimálny dôchodok dôchodcovi pôvodne určený. Ak je tento pôvodný dôchodok po zvýšení o valorizovanú sumu nižší ako minimálny dôchodok platný pre daný rok, dôchodca naďalej dostáva zo Sociálnej poisťovne minimálny dôchodok (lebo ten je v konečnom dôsledku pre neho výhodnejší). Ak je však pôvodný valorizovaný dôchodok vyšší ako pre daný rok určená hranica minimálneho dôchodku, začne dôchodca dostávať o valorizáciu zvýšený pôvodný starobný alebo invalidný dôchodok. Jeho minimálny dôchodok sa tak zvýši, ale nie o valorizáciu, ale v závislosti od zvýšenej sumy životného minima platnej od 1. 7. 2018.

Príklad č. 1:

Starobný dôchodca dostáva penziu zvýšenú na sumu minimálneho dôchodku v sume 325,20 eura (suma za 42 odpracovaných rokov). Jeho pôvodne priznaný starobný dôchodok bol v sume 246,50 eura. Sociálna poisťovňa v januári zvýši jeho pôvodný starobný dôchodok o 8,70 eura (2 % z priemernej sumy nekráteného starobného dôchodku), na sumu 255,20 eura, a porovná ju s vyplácanou sumou minimálneho dôchodku. Sumy minimálneho dôchodku sa v januári zvýšia (odvíjajú sa od sumy životného minima) a za 42 odpracovaných rokov bude patriť 334,30 eura.

Keďže valorizovaná suma starobného dôchodku 255,20 je nižšia ako suma garantovaného minimálneho dôchodku, Sociálna poisťovňa bude tomuto penzistovi naďalej vyplácať dôchodok zvýšený na sumu minimálneho dôchodku vo výške 334,30 eura

Príklad č. 2:

Poistenec požiadal o priznanie starobného dôchodku. Odpracoval 44 rokov, ale keďže bol jeho príjem nízky, Sociálna poisťovňa mu vypočítala penziu v sume 245,50 eura. Keďže však podľa zákona o minimálnom dôchodku splnil podmienky nároku naň, jeho dôchodok mu bol upravený na sumu 334,80 eura. Jeho pôvodný starobný dôchodok bude zvýšený o 8,70 eura, na sumu 254,20 eura. Aj v tomto prípade Sociálna poisťovňa porovná sumu starobného dôchodku s garantovanou sumou minimálneho dôchodku, ktorý sa od januára zvýši za 43 odpracovaných rokov na 340,50 eura a bude aj tomuto poistencovi naďalej vyplácať dôchodok zvýšený na minimálnu penziu – 340,50 eura.

Príklad č. 3:

Poistenec požiadal o priznanie starobného dôchodku. Odpracoval 43 rokov, Sociálna poisťovňa mu vypočítala penziu v sume 302,40 eura. Keďže však podľa zákona o minimálnom dôchodku splnil podmienky nároku naň, jeho dôchodok mu bol upravený na sumu 331,20 eura. Jeho pôvodne priznaný starobný dôchodok bude v januári zvýšený o 8,70 eura, na sumu 311,10 eura. Túto sumu Sociálna poisťovňa porovná so sumou minimálneho dôchodku, ktorý patrí za 43 odpracovaných ro­kov.

Garantovaná suma minimálnej penzie sa od januára zvýši na 340,50 eura. Tento poistenec tak bude aj po januári 2019 dostávať minimálny dôchodok v sume 340,50 eura.

Príklad č. 4:

Poistenec požiadal o priznanie starobného dôchodku. Odpracoval 38 rokov, Sociálna poisťovňa mu vypočítala penziu v sume 295,20 eura. Keďže však podľa zákona o minimálnom dôchodku splnil podmienky nároku naň, jeho dôchodok mu bol upravený na sumu 303,30 eura. Od januára 2019 mu bude starobný dôchodok valorizovaný o 8,70 eura (295,20 + 8,70) na sumu 303,90 eura. Túto sumu Sociálna poisťovňa porovná so sumou minimálneho dôchodku platnou od januára 2019 – 311,80 eura. Keďže jeho starobný dôchodok je stále nižší ako suma minimálneho dôchodku, bude aj naďalej dostávať dôchodok zvýšený na minimálny.

Príklad č. 5:

Poistenec požiadal o priznanie starobného dôchodku. Odpracoval 45 rokov, Sociálna poisťovňa mu vypočítala penziu v sume 340,20 eura. Keďže však podľa zákona o minimálnom dôchodku splnil podmienky nároku naň, jeho dôchodok mu bol upravený na sumu 343,20 eura. V januári mu bude starobný dôchodok zvýšený o dôchodcovskú infláciu (o 2,6 % zo sumy 340,20), na sumu 349,00 eur. Túto porovná s garantovanou sumou minimálneho dôchodku, ktorá sa od januára zvýši na sumu 352,80 eura. Aj tento penzista bude aj naďalej dostávať minimálny dôchodok.

Príklady sú len informatívne.

Ako sa zvýši starobný dôchodok pracujúcemu penzistovi, ktorý poberá minimálny dôchodok

Ak pracujúcemu dôchodcovi Sociálna poisťovňa vypláca tzv. minimálny dôchodok (čo je pôvodne taký nízky starobný dôchodok, že bol zákonom zvýšený na úroveň minimálneho dôchodku), potom sa pri jeho zvyšovaní za odpracovaný uplynulý rok postupuje inak ako pri starobnom dôchodku.

Postup je takýto: od 1. januára Sociálna poisťovňa zvýši za obdobie dôchodkového poistenia v predchádzajúcom roku jeho pôvodný starobný dôchodok (teda nie minimálny dôchodok, ktorý momentálne dostáva). Následne Sociálna poisťovňa porovná takto zvýšený pôvodný starobný dôchodok s minimálnym dôchodkom daného poberateľa, a ak bude suma zvýšeného starobného dôchodku vyššia, ako je minimálny dôchodok, Sociálna poisťovňa začne dôchodcovi vyplácať zvýšený starobný dôchodok, pretože je to preňho výhodnejšie. Ak bude táto zvýšená suma starobného dôchodku nižšia, ako je dôchodcom aktuálne poberaný minimálny dôchodok, bude aj naďalej dostávať tento minimálny dôchodok bez toho, aby sa mu zvýšil. Je to totiž pre neho tiež výhodnejšie.

Toto porovnanie Sociálna poisťovňa urobí automaticky, bez žiadosti dôchodcu, a to do 31. marca 2019. Výplata takto zvýšeného dôchodku s doplatkom od 1. januára 2019 príde dôchodcovi na adresu alebo bankový účet v jeho aprílovom výplatnom termíne.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #starobný dôchodok #minimálny dôchodok #Peter Višváder