Sociálna poisťovňa zvýšila takmer 50-tisíc dôchodkov na minimálny dôchodok

09.10.2018 15:00
peniaze, dôchodok, penzia, seniori
Nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny má poberateľ starobného dôchodku (aj keď bol predtým priznaný ako predčasný dôchodok) alebo poberateľ invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku (bez ohľadu na mieru poklesu schopnosti pracovať), ak spĺňa ďalšie stanovené podmienky. Autor:

Od začiatku tohto roka do konca augusta Sociálna poisťovňa zvýšila na minimálny dôchodok 48 691 starobných a invalidných dôchodkov vyplácaných po dovŕšení dôchodkového veku.

Nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok má poberateľ starobného dôchodku (aj keď bol predtým priznaný ako predčasný starobný dôchodok) alebo poberateľ invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku (bez ohľadu na mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť), ak spĺňa ďalšie stanovené podmienky.

K zmene výšky minimálneho dôchodku dochádza vždy od 1. januára v dôsledku zmeny životného minima.

Výška minimálneho dôchodku je u každého dôchodcu individuálna a závisí od tzv. počtu kvalifikovaných rokov. Ak dôchodca získa 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia – čo je minimálny počet – od 1. januára 2018 mu patrí dôchodok minimálne vo výške 271,30 eura mesačne.

Od 1. januára 2019 to bude 278,90 eura mesačne. O zvýšení dôchodku na minimálny dôchodok rozhoduje Sociálna poisťovňa z vlastnej iniciatívy – o priznanie minimálneho dôchodku netreba žiadať.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

#Sociálna poisťovňa #starobný dôchodok #invalidný dôchodok #dôchodky #penzie #minimálny dôchodok #predčasný starobný dôchodok
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku