Druhy dôchodkov: Aký je ich účel a podmienky?

Viac ako milión starobných, šestnásťtisíc predčasných, takmer 238-tisíc invalidných, 293-tisíc vdovských, ale aj viac ako 47-tisíc vdoveckých a 19-tisíc sirotských dôchodkov vypláca každý mesiac Sociálna poisťovňa. Každý z nich má iné podmienky aj iný účel.

, 16.10.2018 06:00
dôchodci, penzia, Foto:
Na starobný dôchodok má nárok každý, kto dosiahol dôchodkový vek a má odpracovaných minimálne 15 rokov.
debata (2)

Na starobný dôchodok má nárok každý, kto dosiahol dôchodkový vek a má odpracovaných minimálne 15 rokov. Tomu, kto tieto podmienky nespĺňa, bude žiadosť zamietnutá. „Sociálna poisťovňa vypočíta presnú výšku dôchodku až počas konania o priznanie penzie, to znamená, až po podaní žiadosti a posúdení nároku. Až vtedy sa spoľahlivo zistia všetky skutočnosti, ktoré sú na výpočet dôchodku nevyhnutné, a vezmú sa do úvahy všetky veličiny, ktoré vplývajú na jeho výšku. Sú to napríklad počet odpracovaných rokov, hrubé zárobky, výška poistného, ktoré poistenec odvádzal,“ hovorí riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Poistenci, ktorí sú v preddôchodkovom veku, by sa mali začať o doklady, ktoré sú potrebné k žiadosti o dôchodok, zaujímať približne rok pred jej podaním. V pobočke Sociálnej poisťovne, resp. prostredníctvom žiadosti o výpis z individuálneho účtu poistenca si každý môže v predstihu overiť, či má v informačnom systéme zaevidované všetky údaje o obdobiach jeho zamestnania i výške zárobkov. Pri podaní žiadosti o dôchodok to urýchli jeho vybavenie, predovšetkým vlastný výpočet dôchodku. Takáto príprava podkladov ušetrí poistenca od „prekvapenia“, že sa mu určité obdobie pracovného života nemôže do dôchodku započítať.

Všetci budúci penzisti, ktorí pracovali dlhšie ako tridsať rokov za nízku mzdu a splnia aj ostatné podmienky nároku, dostanú minimálny dôchodok. Podľa Višvádera sú podmienky splnené, ak človek, ktorý odchádza do dôchodku, získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia a suma jeho dôchodku alebo úhrnu penzií bude nižšia ako suma minimálneho dôchodku. „Do celkového dôchodkového príjmu sa započítajú aj pozostalostné dôchodky, dôchodky zo systému sociálneho zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov, penzie z cudziny a vyplácané z II.¤piliera,“ konštatoval.

Suma minimálnej penzie je na úrovni 136 % sumy životného minima. Za každý ďalší odpracovaný rok sa zvýši o dve percentá. Ak človek odpracuje 40 a viac rokov, jeho budúca penzia vzrastie o tri percentá. Suma najnižšieho minimálneho dôchodku je v súčasnosti 271,30 eura.

Ďalšou dávkou sú vdovské a vdovecké dôchodky. K uplatneniu nároku na ne treba predložiť platný občiansky preukaz, sobášny list, respektíve výpis z knihy manželstiev a úmrtný list. Ak zomretý popri poberaní dôchodku aj pracoval, treba doložiť aj evidenčný list dôchodkového poistenia. Komplikovanejšia je situácia po človeku, ktorý v čase smrti nepoberal penziu. V tomto prípade treba predložiť aj ďalšie doklady.

Ľudia, ktorí uvažujú o odchode do predčasného dôchodku, musia mať na pamäti fakt, že sa im dôchodok zníži o pol percenta za každý mesiac, ktorý im chýba do riadnej starobnej penzie. Po novom však predčasný penzista, ktorý sa zamestnaná na dohodu s príjmom do 200 eur, môže pracovať.

Každý, kto má zníženú schopnosť pracovať, môže požiadať o invalidný dôchodok. Musí však splniť tri podmienky, a to súčasne. Je invalidný, má potrebný počet odpracovaných rokov a nespĺňa podmienky nároku na starobný alebo mu nebol priznaný predčasný dôchodok. Človek sa stáva invalidným, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 % v porovnaní so zdravým človekom.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #predčasný dôchodok #invalidný dôchodok #vdovský dôchodok #sirotský dôchodok #starobný dchodok
Flowers