Čo všetko ovplyvňuje výšku budúceho dôchodku

, 19.11.2018 06:00
dôchodca, dôchodok, kalkulačka
Ilustračné foto. Autor:

O výške penzie rozhoduje viacero faktorov. Do vzorca na výpočet starobného dôchodku vstupuje okrem iného aj výška mzdy či počet odpracovaných rokov.

Výška mzdy

Mzda, z ktorej si žiadateľ o dôchodok platil odvody, vstupuje do vzorca pre výpočet penzie vo forme priemerného osobného mzdového bodu. V roku, keď bol jeho zárobok na úrovni priemerného platu spred dvoch rokov, získa poistenec osobný mzdový bod vo výške 1. Ak bol jeho zárobok vyšší, aj jeho osobný mzdový bod je vyšší. V prípade, že zarábal menej, jeho osobný mzdový bod je nižší. Napríklad ak jeho zárobok bol na úrovni polovice priemerného platu, získa osobný mzdový bod vo výške 0,5, pri dvojnásobnom plate zase bude táto veličina na úrovni 2.

Osobné mzdové body za jednotlivé odpracované roky sa následne spriemerujú a získa sa tak priemerný osobný mzdový bod. V prípade, že je vyšší ako 1,25, Sociálna poisťovňa ho zníži. Pri úprave priemerného osobného mzdového bodu sa započíta celých 1,25 a zo zvyšnej hodnoty sa zoberie do úvahy len 68 percent. Naopak, ľuďom, ktorých priemerný osobný mzdový bod je nižší ako 1, ho Sociálna poisťovňa upraví smerom nahor.

K takémuto priemernému osobnému mzdovému bodu sa pripočíta 20 percent z rozdielu medzi hodnotou 1 a získaným priemerným bodom. Priemerný osobný mzdový bod môže dosiahnuť maximálnu hodnotu 3. To znamená, že ak niekto zarába viac ako 3-násobok priemernej mzdy, dôchodok sa mu vypočíta, ako by jeho plat bol vo výške 3-násobku priemerného platu.

Počet odpracovaných rokov

Priemerný osobný mzdový bod sa pri výpočte dôchodku násobí obdobím dôchodkového poistenia a aktuálnou dôchodkovou hodnotou. Obdobie dôchodkového poistenia predstavuje odpracované roky. Čím dlhšie niekto bude pracovať a z tejto práce bude dôchodkovo poistený, tým bude počet odpracovaných rokov vyšší, a preto bude aj jeho dôchodok vyšší.

Na získanie starobného dôchodku je potrebných aspoň 15 odpracovaných ro­kov.

Rast priemerných platov

Rast priemerných miezd v hospodárstve vstupuje do výpočtu dôchodku vo forme aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Tá sa určuje na základe medziročného zvýšenia priemerných miezd v treťom štvrťroku.

V tomto roku je aktuálna dôchodková hodnota na úrovni 11,9379 eura.

Aktuálna dôchodková hodnota predstavuje sumu, ktorú dostane človek od Sociálnej poisťovne za jeden odpracovaný rok, v ktorom bol jeho plat na úrovni priemernej mzdy spred dvoch rokov.

Dĺžka sporenia v druhom pilieri

Ľuďom, ktorí sú zapojení v druhom pilieri, sa vypočítaný dôchodok z prvého piliera zníži za obdobie dôchodkového sporenia v rovnakom pomere, v akom sa v jednotlivých rokoch delili odvody medzi prvý a druhý pilier.

Znižuje sa vždy len dôchodok, ktorý prislúcha za obdobie účasti v druhom pilieri. V prípade, že niekto vystúpil z druhého piliera, bude mať nárok len na penziu od Sociálnej poisťovne a dostane ju v plnej výške, ako by v druhom pilieri nikdy nebol.

Ako sa váš dôchodok zvýši vďaka brigáde?

Pán Anton dovŕši 1. decembra 2018 dôchodkový vek a v tento deň požiada o starobný dôchodok. Počas života dosahoval príjmy na úrovni priemernej mzdy, pričom odpracoval 42 rokov. Ako by sa mu zvýšil dôchodok, ak v roku 2017 zároveň pracoval na dohodu a zarobil 100 eur, 200 eur alebo 300 eur?

A. Ak by nepracoval na dohodu

Suma dôchodku sa vypočíta ako súčin osobného mzdového bodu, počtu odpracovaných rokov a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Keďže dosahoval stále priemerný plat, jeho osobný mzdový bod je

1. Aktuálna dôchodková hodnota v tomto roku je 11,9379 eura a odpracoval 42 rokov.

  • Dôchodok = 1 × 11,9379 × 42
  • Dôchodok = 501,40 eura (po zaokrúhlení)

Táto suma sa ešte zvýši o valorizáciu 8,40 eura. Bude preto dostávať dôchodok vo výške 509,80 eura.

B. Ak v roku 2017 pracoval aj na dohodu za 100 eur mesačne

Vďaka práci na dohodu jeho osobný mzdový bod dosiahne 1,0027. Aktuálna dôchodková hodnota v tomto roku je 11,9379 eura a počet odpracovaných rokov je 42.

  • Dôchodok = 1,0027 × 11,9­379 × 42
  • Dôchodok = 502,80 eura

Táto suma sa ešte zvýši o tohtoročnú valorizáciu 8,40 eura, preto bude dostávať penziu v sume 511,20 eura. V porovnaní s tým, keby nepracoval na dohodu, tak jeho dôchodok vzrastie o 1,40 eura.

C. Ak v roku 2017 pracoval aj na dohodu za 200 eur mesačne

Vďaka práci na dohodu jeho osobný mzdový bod dosiahne 1,0054. Aktuálna dôchodková hodnota v tomto roku je 11,9379 eura a počet odpracovaných rokov bude 42.

  • Dôchodok = 1,0054 × 11,9­379 × 42
  • Dôchodok = 504,10 eura

Táto suma sa zvýši o 8,40 eura, preto bude dostávať penziu v sume 512,50 eura. V porovnaní s tým, keby nepracoval na dohodu, tak jeho dôchodok vzrastie o 2,70 eura.

D. Ak v roku 2017 pracoval aj na dohodu za 300 eur mesačne

Vďaka práci na dohodu jeho osobný mzdový bod dosiahne 1,0081. Aktuálna dôchodková hodnota je na úrovni 11,9379 eura a počet odpracovaných rokov bude 42.

  • Dôchodok = 1,0081 × 11,9­379 × 42
  • Dôchodok = 505,50 eura

Táto suma sa zvýši ešte o valorizáciu vo výške 8,40 eura, preto bude dostávať penziu v sume 513,90 eura. V porovnaní s tým, keby nepracoval na dohodu, tak jeho dôchodok vzrastie o 4,10 eura.

Príklady sú len informatívne. Presný výpočet nie je možný, pretože každému sa situácia počas života vyvíja. Nie je pravdepodobné, že by človek po celý svoj aktívny pracovný život (napr. nepretržite 42 rokov) odvádzal poistné výhradne z rovnakého vymeriavacieho základu.

Boli ste nezamestnaní? Odvody si môžete doplatiť

Zákon o sociálnom poistení umožňuje zaplatiť poistné na dôchodkové poistenie dodatočne iba v striktne vymedzených prípadoch, a to najskôr od roku 2004 za obdobie, počas ktorého fyzická osoba bola zaradená do evidencie nezamestnaných občanov alebo sa sústavne pripravovala na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole po dovŕšení 16 rokov veku. Taktiež je možné dodatočne zaplatiť poistné za obdobie, kedy mala fyzická osoba prerušené poistenie napr. z dôvodu čerpania pracovného voľna bez náhrady mzdy, alebo z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky alebo bola zamestnancom, ktorý si uplatňoval odvodovú úľavu.

V prípade dodatočného zaplatenia poistného sú za jednotlivé roky od roku 2004 stanovené minimálne vymeriavacie základy, pričom maximálny vymeriavací základ stanovený nie je. Fyzická osoba pri dodatočnom zaplatení poistného platí poistné z nej určeného vymeriavacieho základu – 18 % na starobné poistenie a 6 % na invalidné poistenie.

Dodatočné zaplatenie poistného z minimálneho vymeriavacieho základu
Rok Vymeriavací základ v eurách Mesačné poistné v eurách
2004 224,24 53,81
2005 238,41 57,21
2006 262,64 63,02
2007 286,69 68,80
2008 311,37 74,72
2009 334,36 80,24
2010 361,51 86,76
2011 372,25 89,33
2012 384,50 92,28
2013 393,00 94,32
2014 402,50 96,60
2015 412,00 98,88
2016 429,00 102,96
2017 441,50 105,96
2018 456,00 109,44
Zdroj: Sociálna poisťovňa

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#dôchodok #odvody #dobrovoľné dôchodkové poistenie
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku