Vianočný príspevok? Maximálne sto eur

Vianočný príspevok s jednorazovým zvýšením vyplatí Sociálna poisťovňa aj tento rok maximálne vo výške 100 eur. V decembri tak opäť viac ako 1,22 milióna slovenských penzistov dostane k Vianociam prilepšenie.

, 15.11.2018 18:29
Dôchodkyňa, senior, Vianoce, stromček, žena Foto:
Maximálny vianočný príspevok bude 87,26 eura. Dostanú ho všetci tí skôr narodení, ktorí poberajú dôchodok najviac 205,07 eura mesačne.
debata (5)

„Maximálny vianočný príspevok bude 87,26 eura. Dostanú ho všetci tí skôr narodení, ktorí poberajú dôchodok najviac 205,07 eura mesačne. Poberateľom penzie v rozpätí od 205,08 eura do 572,40 eura bude patriť vianočný príspevok podľa sumy vyplácaného dôchodku, a to od 87,26 eura do 21,15 eura,“ konštatovala Michaela Putecová, riaditeľka odboru metodiky dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne.

Tí penzisti, ktorých dôchodok nepresahuje sumu 410,14 eura, budú mať aj tento rok nárok na jednorazový príplatok. "Nárok na jednorazové zvýšenie vianočného príspevku, teda sumu 12,74 eura, má každý dôchodca, ktorého úhrn súm dôchodkov neprevyšuje 410,14 eura, čo predstavuje dvojnásobok sumy životného minima,“ vysvetľuje Putecová. Jednorazové zvýšenie sa týka približne 700-tisíc penzistov.

Výška vianočného príspevku

  • 87,26 eura, ak suma dôchodku je do 205,07 eura
  • od 87,26 do 21,15 eura, ak je suma dôchodku od 205,08 do 572,40 eura (čím vyšší dôchodok, tým nižší vianočný príspevok)
  • vianočný príspevok nepatrí, ak penzista dostáva dôchodok vyšší ako 572,41 eura a viac
  • jednorazové zvýšenie patrí poberateľom dôchodkov, ktoré neprevyšujú 410,14 eura

Minister práce Ján Richter (Smer) tvrdí, že zvyšovanie kvality života staršej generácie je naďalej pre ministerstvo jednou z významných sociálnych výziev. "Mojou osobnou ambíciou je naďalej zlepšovať finančnú situáciu dôchodcov aj počas vianočných sviatkov. Sme si vedomí toho, že obdobie vianočných sviatkov je spojené s vyššími finančnými výdavkami, čo má osobitný dopad na nízkopríjmových poberateľov dôchodku. Sme presvedčení o tom, že dôchodcovia s najnižšími dôchodkami si naďalej zaslúžia pozornosť a zvýšenie ich reálnych príjmov aj vďaka vianočnému príspevku,“ povedal Richter.

Pri vyplácaní vianočného príspevku sa prihliada aj na dôchodky z výsluhového zabezpečenia (výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, vdovský/vdovecký výsluhový dôchodok a sirotský výsluhový dôchodok, ale aj penzie z druhého piliera) a na dôchodky vyplácané z iných štátov, ak sú obdobné dôchodkom, ku ktorým vianočný príspevok patrí, alebo obdobné dôchodkom z výsluhového zabezpečenia.

Niektoré sumy vianočného príspevku (v eurách)
dôchodok vianočný príspevok jednorazové zvýšenie spolu
145,50 87,26 12,74 100
198,00 87,26 12,74 100
198,10 87,26 12,74 100
205,07 87,26 12,74 100
220,10 84,56 12,74 97,30
260,50 77,29 12,74 90,03
410,20 50,34 0 50,34
572,40 21,15 0 21,15
572,41 0 0 0

Nárok na vianočný príspevok nebudú mať všetci. „Vianočný príspevok nedostane ten dôchodca, ktorý nespĺňa podmienky na jeho vyplatenie. Čiže ho nedostane ten, kto nemá nárok na výplatu dôchodku za december 2018, ten, kto nemá bydlisko na Slovensku, a tiež ten, koho suma všetkých dôchodkových príjmov, ktoré poberá zo slovenských či zahraničných inštitúcií, je vyššia ako 572,40 eura,“ priblížila Putecová.

Výšku svojho vianočného príspevku si môže každý penzista vypočítať pomocou kalkulačky, ktorá je zverejnená na stránke Sociálnej poisťovne. Jej použitie je jednoduché. Dôchodca do nej vpíše sumu dôchodku alebo sumy jednotlivých dôchodkov, ktoré poberá. Po kliknutí na políčko Vypočítať ihneď zistí, či mu vianočný príspevok za rok 2018 patrí alebo nepatrí. Ak dôchodcovi vianočný príspevok patrí, kalkulačka mu ukáže sumu vianočného príspevku, ako aj jeho prípadné jednorazové zvýšenie.

Príklady výpočtu

starobný dôchodok 490,50 eura mesačne
vdovský dôchodok 134,60 eura mesačne
spolu 625,10 eura mesačne

vianočný príspevok nepatrí, pretože súčet dôchodkov presahuje 572,40 eura

invalidný dôchodok 281,60 eura mesačne

vianočný príspevok dostane v sume 73,49 + jednorazové zvýšenie 12,74 eura, spolu dostane 86,23 eura

starobný dôchodok 415,20 eura mesačne

vianočný príspevok dostane v sume 49,44 eura, jednorazové zvýšenie tomuto penzistovi nepatrí

© Autorské práva vyhradené

5 debata chyba
Viac na túto tému: #Dôchodcovia #vianočný príspevok