Predčasní dôchodcovia majú možnosť privyrobiť si

Predčasní penzisti dostali v tomto roku novú možnosť, ako si môžu zvýšiť svoj príjem. Od júla môžu pracovať na dohodu bez toho, aby prestali dostávať dôchodok.

, 27.11.2018 06:00
práca, dôchodok, penzia, dôchodca Foto:
Ilustračné foto.
debata

„Poberateľ predčasného starobného dôchodku môže súčasne poberať predčasný starobný dôchodok a pracovať na dohodu, ak si z tejto dohody uplatní výnimku z platenia odvodov a súčasne úhrn jeho príjmov v kalendárnom roku z tejto dohody nepresiahne sumu 2 400 eur,“ vraví riaditeľka odboru metodiky dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovne Michaela Putecová.

Odvodovú výnimku si musia predčasní penzisti uplatniť priamo u svojho zamestnávateľa. Môžu tak však urobiť len pri jednej dohode. Vďaka tomu nemusia platiť z tohto príjmu odvody, ak ich mesačný zárobok neprekročí 200 eur. O tom, či predčasný penzista bude dostávať dôchodok, alebo nie, však nerozhoduje mesačný príjem, ale ročný. Aj v prípade, že v niektorých mesiacoch zarobí viac ako 200 eur a vznikne mu preto dôchodkové poistenie, môže aj naďalej poberať predčasný dôchodok za predpokladu, že jeho celoročný zárobok nebude vyšší ako 2 400 eur.

Len čo ročný príjem predčasného dôchodcu prekročí 2 400 eur, Sociálna poisťovňa mu zastaví výplatu dôchodku. Dôchodok sa mu nebude vyplácať ani vtedy, ak by mal uzatvorené dve dohody a z jednej si uplatní výnimku z platenia odvodov. Rovnaké by to bolo v prípade, ak by okrem dohody pracoval aj na zmluvu alebo by bol povinne dôchodkovo poistený ako živnostník.

Druhou možnosťou, ako si predčasní penzisti môžu privyrobiť, je práca na živnosť. Predčasní penzisti, ktorí si založia živnosť, neprídu o svoj dôchodok, pretože živnostníci sú prvý rok oslobodení od platenia sociálnych odvodov. A keďže im nevznikne povinné poistenie, nezastaví sa im ani výplata dôchodku. Ľuďom, ktorí si v tomto roku založia živnosť, môže povinné dôchodkové poistenie vzniknúť až od júla budúceho roku. A to len vtedy, ak ich hrubý príjem v roku 2018 prekročí 5 724 eur. V prípade, že predčasný penzista do júla budúceho roku dovŕši dôchodkový vek, bude penziu poberať naďalej bez ohľadu na to, či mu dôchodkové poistenie vznikne, alebo nie.

Predčasní penzisti môžu mať aj iné príjmy, z ktorých nevzniká povinné dôchodkové poistenie. Môžu tak zarábať na prenájme alebo mať príležitostný príjem. Ide napríklad o príležitostný príjem z predaja lesných húb či prenájmu auta.

V prípade, že predčasnému penzistovi vznikne povinné dôchodkové poistenie, Sociálna poisťovňa mu zastaví od najbližšieho výplatného termínu vyplácanie jeho penzie. Vďaka tomu však majú po skončení zamestnania predčasní penzisti nárok na zvýšenie svojho dôchodku. Okrem toho, že sa im penzia zvýši na základe ich príjmu, z ktorého si platili odvody, vypočítaný dôchodok sa im zvýši aj o pol percenta za každých 30 dní, keď dôchodok nedostávali. Ide o akúsi kompenzáciu za to, že pri výpočte predčasného dôchodku sa jeho suma kráti o pol percenta za každých 30 dní, ktoré žiadateľovi chýbajú do dovŕšenia dôchodkového veku.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #penzia #predčasný dôchodok #dôchodkový vek
Flowers