Sociálna poisťovňa začala vyplácať vianočné príspevky

Sociálna poisťovňa začína tento týždeň vyplácať dôchodcom vianočné príspevky. Bude ich viac ako 1,1 milióna – spolu 1 179 494. O príspevok netreba osobitne žiadať – Sociálna poisťovňa ho vyplatí automaticky všetkým, ktorí naň majú nárok spolu s dôchodkom v decembrovom výplatnom termíne.

, 03.12.2018 14:46
Dôchodkyňa, senior, Vianoce, stromček, žena Foto:
Vianočný príspevok dostane vyše 1,1 milióna ľudí.
debata

Vianočný príspevok dostanú dôchodcovia, ktorí majú v decembri 2018 nárok na výplatu niektorého z dôchodkov a výška ich dôchodkov nepresiahne 572,40 eur mesačne. Ďalšou podmienkou je bydlisko na Slovensku.

Ide o poberateľov starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, pozostalostných dôchodkov (vdovského, vdoveckého, sirotského) alebo sociálneho dôchodku. Ak sa dôchodok v decembri vypláca preddavkovo, vianočný príspevok vyplatený nemôže byť – dôchodca ho dostane dodatočne pri definitívnom priznaní dôchodku. Maximálny vianočný príspevok v tomto roku predstavuje 87,26 eur a dostanú ho tí dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok najviac vo výške 205,07 eur mesačne. Poberateľom dôchodkov od 205,08 eur do 572,40 eur mesačne bude patriť vianočný príspevok podľa sumy vyplácaného dôchodku v rozpätí od 87,26 eur do 21,15 eur.

Ak dôchodok alebo úhrn všetkých dôchodkov bez ohľadu na to, kto je ich platiteľom, nepresiahne 410,14 eur mesačne, vianočný príspevok sa aj v roku 2018 vyplatí v sume zvýšenej o jednorazové zvýšenie 12,74 eur. Vianočný príspevok spolu s jednorazovým zvýšením tak bude aj v roku 2018 predstavovať maximálne výšku 100 eur.

Sociálna poisťovňa zverejnila na svojej webovej stránke kalkulačku na výpočet vianočného príspevku, pomocou ktorej si môžu občania sami vypočítať, či a v akej výške im bude príspevok vyplatený.
debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #Dôchodcovia #seniori #vianočný príspevok