Aký vianočný príspevok by ste mali dostať, ak poberáte viacero dôchodkov

Ak človek dostáva dva dôchodky súčasne, vyplatí sa mu len jeden vianočný príspevok. Suma starobného, vdovského alebo vdoveckého či invalidného a vdovského alebo vdoveckého dôchodku sa sčíta a až tento súčet penzií sa posudzuje pre určenie jeho výšky. Jednému poberateľovi dôchodku sa poskytne jeden vianočný príspevok.

18.12.2018 06:00
Dôchodkyňa, senior, Vianoce, stromček, žena Foto:
Ilustračné foto.
debata

Príklad 1

Starobný dôchodca dostáva dôchodok vo výške 335,90 eura a zároveň poberá vdovecký dôchodok vo výške 138,40 eura.

Suma dôchodkov sa sčíta a keďže dôchodca dostáva spolu 474,30 eura, má nárok na vianočný príspevok vo výške 38,80 eura.

Príklad 2

Dôchodca má dôchodok v sume 365,20 eura. Je aj poberateľom vdoveckého dôchodku vo výške 130,90 eura.

Aj v tomto prípade sa suma dôchodkov sčíta a keďže dostáva spolu 496,10 eura, má nárok na vianočný príspevok vo výške 34,88 eura.

Príklad 3

Starobná dôchodkyňa dostáva dôchodok v sume 180,70 eura a vdovský dôchodok v sume 343,80 eura.

Po sčítaní sumy dôchodkov dostáva spolu 524,50 eura. Sociálna poisťovňa jej vyplatí vianočný príspevok v sume 29,77 eura.

Príklad 4

Starobná dôchodkyňa dostáva dôchodok v sume 275,30 eura a vdovský dôchodok vo výške 191,40 eura.

Po sčítaní sumy dôchodkov dostáva spolu 466,70 eura. Sociálna poisťovňa jej vyplatí vianočný príspevok v sume 40,17 eura.

Príklad 5

Starobný dôchodca dostáva penziu vo výške 354,90 eura a zároveň poberá vdovecký dôchodok vo výške 125,40 eura.

Suma dôchodkov sa sčíta a keďže penzista dostáva spolu 480,30 eura, mal by mať nárok na príspevok vo výške 37,72 eura.

Príklad 6

Invalidný dôchodca dostáva dôchodok 345,50 eura mesačne a vdovecký dôchodok v sume 115,50 eura mesačne.

Spolu dostáva 461,00 eur. Sociálna poisťovňa mu vyplatí vianočný príspevok v sume 41,20 eura.

Príklad 7

Invalidný dôchodca dostáva penziu 315,50 eura a zároveň poberá vdovecký dôchodok vo výške 142,00 eur.

Suma dôchodkov sa sčíta a keďže dôchodca dostáva spolu 457,50 eura, má nárok na vianočný príspevok vo výške 41,83 eura.

Príklad 8

Predčasná starobná dôchodkyňa dostáva penziu v sume 423,50 eura a vdovecký dôchodok 230 eur.

Aj v tomto prípade sa suma dôchodkov sčíta a keďže dostáva spolu 653,50 eur, nemá nárok na vianočný príspevok, pretože súčet jej dôchodkov je vyšší ako maximálna suma, teda viac ako 547,20 eur.

Príklad 9

Predčasný starobný dôchodca poberá penziu v sume 480 eur a vdovecký dôchodok v sume 95 eur.

Suma dôchodkov sa sčíta a keďže dostáva spolu 575,00 eur, nemá nárok na vianočný príspevok, pretože súčet jeho dôchodkov je vyšší ako maximálna suma, teda viac ako 572,40 eura.

Príklad 10

Invalidný dôchodca dostáva invalidný dôchodok v sume 213,20 a sirotský dôchodok 115,50 eura.

Suma dôchodkov sa sčíta a keďže dôchodca dostáva spolu 328,70 eura, má nárok na vianočný príspevok vo výške 65,01 eura a aj na jednorazové zvýšenie v sume 12,74 eura. Dostane tak 77,75 eura.

Príklad 11

Penzista má dôchodok v sume 475,35 eura. Je aj poberateľom vdoveckého dôchodku vo výške 124,90 eura.

Aj v tomto prípade sa suma dôchodkov sčíta a keďže dostáva spolu 600,25 eura, nemá nárok na vianočný príspevok, pretože súčet jeho dôchodkov je vyšší ako predpokladaná maximálna suma, teda viac ako 572,40 eura.

Príklad 12

Starobná dôchodkyňa dostáva penziu v sume 124,70 eura a vdovský dôchodok v sume 343,80 eura.

Po sčítaní sumy dôchodkov dostáva spolu 468,50 eura. Jej vianočný príspevok by mal byť vyplatený v sume 39,85 eura.

Príklad 13

Starobná dôchodkyňa dostáva penziu v sume 195,40 eura a vdovský dôchodok vo výške 227,40 eura.

Po sčítaní sumy dôchodkov dostáva spolu 422,80 eura. Sociálna poisťovňa by jej mala vyplatiť vianočný príspevok v sume 48,07 eura.

Príklad 14

Starobná dôchodkyňa dostáva penziu v sume 215,50 eura a vdovský dôchodok vo výške 159,60 eura.

Po sčítaní sumy dôchodkov dostáva spolu 375,10 eura. Sociálna poisťovňa by jej mala v decembri vyplatiť vianočný príspevok v sume 56,66 eura a jednorazový príplatok v sume 12,74. Spolu by tak mala dostať 69,40 eura.

Príklad 15

Invalidný dôchodca dostáva penziu 340,50 eura mesačne a vdovecký dôchodok v sume 115,50 eura mesačne.

Spolu tak dostáva 456,00 eura. Sociálna poisťovňa by mu mala vyplatiť vianočný príspevok v sume 42,10 eura.

Príklady majú len informatívny charakter.

mohlo by vás zaujímať…

Vianočný príspevok nemožno exekvovať

V októbri, podobne ako v septembri, zaznamenala Sociálna poisťovňa mierny pokles exekučných zrážok z dôchodkových dávok. Kým v septembri ich bolo 34 967, v októbri 34 885 zrážok. Ešte na začiatku roka, v januári 2018, ich pritom evidovala 36 879.

Podľa druhu dôchodku v skupine exekučnou zrážkou krátených dôchodkov výrazne dominujú poberatelia starobného dôchodku, ktorí tvoria viac ako polovicu dôchodcov s exekučnou zrážkou. V októbri 2018 evidovala Sociálna poisťovňa 20 335 takýchto starobných dôchodcov (v septembri 20 356). Druhou najpočetnejšou skupinou sú stále invalidní dôchodcovia – v októbri poberalo krátený dôchodok až 12 091 z nich (v septembri 12 167).

Najmä v súvislosti s blížiacimi sa vianočnými nákupmi preto Sociálna poisťovňa opäť upozorňuje na potrebu finančnej disciplíny a obozretnosť pri preberaní finančných záväzkov. Z hľadiska príjmu sú práve dôchodcovia najzraniteľnejšou skupinou občanov. Ale nielen oni, aj ľudia v preddôchodkovom veku by si mali strážiť svoje výdavky, aby sa nedostali do takejto nepriaznivej finančnej situácie, keď ich jediným príjmom bude starobný dôchodok a môže im hroziť postih v podobe exekučne skráteného dôchodku. Zároveň upozorňuje, že vianočný príspevok, ktorý bude zo zákona bez osobitnej žiadosti určenej skupine dôchodcov vyplácať v decembrových výplatných termínoch, exekúcii (na rozdiel od dôchodku) nepodlieha.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #vianočný príspevok