Chcete ísť do predčasnej penzie? Musíte splniť niekoľko podmienok

, 12.02.2019 06:00
dôchodca, dôchodok, penzia
Nárok na tento dôchodok, po splnení zákonom stanovených podmienok, vzniká najskôr odo dňa podania žiadosti. Autor:

Musíte splniť niekoľko podmienok. A to súčasne. Pätnásť odpracovaných rokov, maximálne dva roky do riadnej penzie a penzia vyššia ako 1,2-násobok životného minima. To sú tri podmienky, ktoré musí splniť každý, kto chce požiadať o predčasný dôchodok.

Ak uvažujete nad odchodom do predčasného dôchodku, v Sociálnej poisťovni sa vopred popýtajte, či máte v poriadku všetky doby zamestnania. Ak áno, urýchli to vybavovanie a neprekročí zákonom stanovenú lehotu 60 dní. Priznanie dôchodku sa predlžuje len v prípade, ak budúci penzista nemá v poriadku doklady a je potrebné ich dohľadať v archívoch. O každom predĺžení je však žiadateľ informovaný.

Človek, ktorý o predčasnú penziu požiada, však musí rátať s tým, že príde za každý mesiac, o ktorý ide do dôchodku skôr, o pol percenta zo sumy penzie. „Suma predčasného dôchodku sa zníži o 0,5 % za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku,“ upozorňuje riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder. „To znamená, že ak poistenec o predčasný starobný dôchodok požiada presne dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, predčasný starobný dôchodok sa skráti o 12,5 %,“ konštatoval. Ak oň požiada napríklad presne rok pred dovŕšením dôchodkového veku, celkovo sa predčasný starobný dôchodok skráti o 6,5 %.

Väčšina ľudí si túto skutočnosť uvedomuje, sú však aj takí, ktorí si myslia, že dovŕšením dôchodkového veku im bude predčasný dôchodok prepočítaný, resp. že dovŕšením dôchodkového veku majú možnosť požiadať Sociálnu poisťovňu o priznanie starobného dôchodku. Predčasný starobný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku je však už starobným dôchodkom. Sociálna poisťovňa o tejto skutočnosti rozhodnutie nevydáva ani neprepočítava sumu dôchodku.

Nárok na tento dôchodok, po splnení zákonom stanovených podmienok, vzniká najskôr odo dňa podania žiadosti. O predčasný dôchodok a jeho výplatu tak nie je možné žiadať spätne. To znamená, že ak poistenec spĺňa podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok napr. od 3. februára 2019 a žiadosť o tento dôchodok bude spisovať v pobočke Sociálnej poisťovne až 10. októbra 2019, môže o predčasný dôchodok požiadať najskôr od 10. októbra 2019 alebo od neskoršieho dátumu. Nemôže však o dôchodok požiadať spätne, teda napr. od 3. februára 2019.

Žiadosť o predčasnú penziu je možné aj vziať späť. „Občan, ktorý požiadal o predčasný dôchodok, môže odstúpiť od svojej žiadosti bez udania dôvodu najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o jeho priznaní. Odstúpenie od žiadosti treba zaslať písomne ústrediu Sociálnej poisťovne. Žiadosť musí obsahovať meno, priezvisko, rodné číslo, adresu, musí z nej jasne vyplývať, že ide o späťvzatie žiadosti o dôchodok a musí byť podpísaná žiadateľom,“ upozornilo komunikačné oddelenie Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa potom vydá písomné rozhodnutie o zastavení konania o dôchodku. V prípade, že už boli nejaké sumy predčasnej penzie vyplatené, dostanete rozhodnutie o vrátení neprávom vyplatených súm na dôchodku, a tieto musíte vrátiť.

Do konca júna minulého roka nesmel žiadateľ o tento druh penzijnej dávky vôbec pracovať. Od 1. júla 2018 sa však môže zamestnať na dohodu. Ale len v prípade, že príjem z tejto dohody nepresiahne 200 eur mesačne. „Predčasní dôchodcovia môžu poberať svoj dôchodok a súčasne pracovať len vtedy, ak už majú dôchodok priznaný, a zároveň môžu mať uzavretú len jednu dohodu s odvodovou výnimkou, pričom príjem z nej za kalendárny rok nesmie presiahnuť 2 400 eur,“ približuje podmienky možnosti súbežného poberania predčasnej penzie a mzdy Višváder. Ak bol poistencovi priznaný predčasný starobný dôchodok a bude pracovať napríklad na dve dohody, nárok na výplatu predčasného dôchodku mu zanikne a výplata penzie mu bude zastavená, a to aj vtedy, ak si z jednej dohody uplatní výnimku z platenia poistného. Z druhej dohody je totiž dôchodkovo poistený, preto zákon nedovoľuje, aby sa mu dôchodok ďalej vyplácal.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#penzia #predčasný dôchodok
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku