Príklad: Aká bude suma vašej predčasnej penzie?

Suma predčasného starobného dôchodku ku dňu vzniku nároku na jeho výplatu sa určí tak, že sa najprv sa vypočíta plná suma dôchodku a táto bude potom znížená o 0,5 % za každý mesiac skoršieho odchodu do penzie.

, 14.02.2019 06:00
muž, senior, dôchodca Foto:
Ilustračné foto.
debata

1. najprv sa vypočíta plná suma dôchodku

POMB x ODP x ADH

POMB = priemerný osobný mzdový bod; ODP = súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok; ADH = aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku

2. plná suma dôchodku sa zníži o 0,5 % za každých začatých 30 dní obdobia od vzniku nároku na predčasný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku. Pri znižovaní sa prihliada aj na zvyšky dní kratšie ako 30 dní, to znamená, že dôchodok sa znižuje aj za menej ako 30 dní. Za 365 dní sa suma dôchodku zníži o 6,5 %.

Príklad: Poistenec, ktorý dovŕši dôchodkový vek 1. januára 2020, požiadal o priznanie predčasného starobného dôchodku od 1. januára 2019. Do dovŕšenia dôchodkového veku mu preto chýba 365 dní. Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu je 1,0012 (to znamená, že mal vymeriavací základ v rozhodujúcom období v priemere približne na úrovni priemernej mzdy v hospodárstve). K 1. januáru 2019 získal 15 704 dní obdobia dôchodkového poistenia, ktoré po prepočítaní na roky predstavujú 43,0247 rokav obdobia dôchodkového poistenia (15 704 : 365 = 43,0247). Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2019 je 12,6657 eura.

Suma predčasnej penzie sa určí takto:

  • určí sa plná suma dôchodku: 1,0012 × 43,0­247 × 12,6657 = 545,59186832 eura mesačne
  • táto suma sa zníži za 365 dní chýbajúcich do dovŕšenia dôchodkového veku: hodnota percentuálneho zníženia = (365 : 30) x 0,5 pričom sa prihliada aj na zvyšky dní kratšie ako 30 = hodnota percentuálneho zníženia = 13 × 0,5 = 6,5 % 545,59186832 – (6,5 % x 545,59186832) = 545,59186832 – 35,46347144 = 510,20 eura mesačne

Suma predčasného dôchodku sa následne podľa § 82 a § 293dx zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov od 1. januára 2019 zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, teda o 2,6 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej však o pevnú sumu zvýšenia určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy predčasného starobného dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2018, to znamená najmenej o 8,30 eura mesačne. Predčasný starobný dôchodok je zvýšený o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, čo je o 13,30 eura mesačne na 523,50 eura mesačne, pretože táto suma je vyššia ako pevná suma zvýšenia 8,30 eura mesačne.

Zvýšenie predčasného dôchodku po jeho priznaní

Ak bol poberateľ predčasného dôchodku dôchodkovo poistený po priznaní predčasnej penzie, k sume predčasného dôchodku vyplácanej ku dňu zániku nároku na jeho výplatu sa odo dňa zániku dôchodkového poistenia pripočíta suma zvýšenia, ktorá sa určí

∑ OMB x ADH

∑ OMB = súčet osobných mzdových bodov za obdobie dôchodkového poistenia ADH = aktuálna dôchodková hodnota platná ku dňu nasledujúcemu po zániku dôchodkového poistenia

Na určenie osobného mzdového bodu za posledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na výplatu predčasného dôchodku sa použije všeobecný vymeriavací základ za rok, ktorý dva roky predchádza roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod.

Ak bol poistenec po vzniku nároku na výplatu predčasného dôchodku dôchodkovo poistený vo viacerých rokoch, na určenie osobného mzdového bodu za predposledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na výplatu dôchodku sa použije všeobecný vymeriavací základ za rok, ktorý predchádza roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod. Ak poistencovi po vzniku nároku na výplatu predčasného dôchodku viackrát v priebehu roka zaniklo dôchodkové poistenie, zvýšenie dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia získané po vzniku nároku na dôchodok sa vykoná v kalendárnom roku len raz.

Po 30. júni 2018 môže byť predčasný dôchodok zvýšený aj za obdobie dôchodkového poistenia získané počas poberania tejto penzie. Uvedené zvýšenie prichádza do úvahy vtedy, ak poberateľ predčasného dôchodku mal uzatvorenú dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, z ktorej si podľa § 227a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov uplatnil výnimku z platenia poistného na dôchodkové poistenie, a bol z nej dôchodkovo poistený z dôvodu, že príjem/priemerný mesačný príjem z tejto dohody v niektorom kalendárnom mesiaci presiahol sumu 200 eur mesačne.

Zvýšenie za obdobie dôchodkového poistenia získané počas poberania predčasného starobného dôchodku sa určí ako

∑ OMB x ADH / 2

Príklad výpočtu zvýšenia predčasného starobného dôchodku po jeho priznaní

Poistencovi bol od 1. januára 2019 priznaný predčasný starobný dôchodok. Od 20. februára 2019 do 31. mája 2019 bude pracovať. Ku dňu zániku nároku na výplatu sa mu predčasný dôchodok vyplácal v sume 420,10 eura mesačne. Po zániku dôchodkového poistenia požiada od 1. júna 2019 o zvýšenie predčasného dôchodku. Za obdobie od 20. februára 2019 do 31. mája 2019 mal osobný vymeriavací základ 4 920,65 eura. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2019 je 12,6657 eura.

Predčasný dôchodok sa od 1. júna 2019 zvýši takto:

  • určí sa osobný mzdový bod za rok 2019: OMB 2019: 4 920,65 : 11 448,00 = 0,4299 (po zaokrúhlení na štyri desatinné miesta nahor), za posledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok sa použije všeobecný vymeriavací základ 11 448,00 eura, to znamená všeobecný vymeriavací základ za rok 2017, ktorý dva roky predchádza roku 2019
  • zvýšenie dôchodku = 0,4299 × 12,6657 = 5,44498443 eura mesačne
  • toto zvýšenie sa pripočíta k naposledy vyplácanej sume predčasného starobného dôchodku: 420,10 + 5,44498443 = 425,60 eura mesačne

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia #predčasný dôchodok
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy