Dôchodok po zosnulom sa vypláca minimálne jeden rok

Pokles príjmu, ktorý zvyčajne prichádza po smrti manžela alebo manželky, má pozostalému partnerovi zmierniť vdovský alebo vdovecký dôchodok.

11.02.2019 13:16
pozostalí, dôchodci, smútok, smrť, seniori,... Foto:
Ilustračné foto.
debata (7)
Sociálna poisťovňa ho vypláca minimálne jeden rok od dňa úmrtia. Ak sa však pozostalý partner stará aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, je invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, vychoval aspoň tri deti alebo dovŕšil 52 rokov a vychoval dve deti – vypláca sa aj po vypršaní ročnej lehoty, resp. splnením niektorej z týchto podmienok sa výplata dôchodku na základe žiadosti poistenca uvoľní. Vdove alebo vdovcovi sa jeho vyplácanie nepreruší, resp. obnoví aj vtedy, keď dovŕšia dôchodkový vek.

O vdovský, resp. vdovecký dôchodok treba požiadať v pobočke Sociálnej poisťovne v mieste trvalého pobytu žiadateľa najskôr po vystavení úmrtného listu. Ak bol zosnulý poistenec poberateľom starobného dôchodku a už nepracoval, k žiadosti stačí doložiť občiansky preukaz a úmrtný a sobášny list. Zložitejšie to majú vdovy a vdovci po poistencovi, ktorý ku dňu smrti nebol poberateľom nijakého dôchodku. Tí musia okrem bežných dokladov doložiť aj ďalšie doklady a potvrdenia – podrobné informácie možno nájsť na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Na vdovský, resp. vdovecký dôchodok nevzniká nárok rozvedeným manželom a ani druhovi, resp. družke zosnulého. Nič na tom nemení ani fakt, že žili v spoločnej domácnosti alebo vychovávali spoločné dieťa. Na druhej strane nárok zaniká uzatvorením nového manželstva, úmrtím vdovca, resp. vdovy alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu, podľa ktorého vdovec, resp. vdova úmyselným trestným činom spôsobil smrť manželky/manžela.

Ku koncu januára 2019 Sociálna poisťovňa vyplácala 294 124 vdovských a 48 480 vdoveckých dôchodkov. Najviac vdovských dôchodkov vyplácala v Nitrianskom kraji, počet vdoveckých dôchodkov dosiahol maximum v Prešovskom kraji.

Zdroj:Sociálna poisťovňa
7 debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #vyplácanie #vdovský dôchodok #pozostalí #vdovecký dôchodok #suma penzie