Zvýšiť dôchodok si môžu súčasní aj budúci penzisti

Priemerný starobný dôchodok na Slovensku nedosahuje ani polovicu priemernej mzdy. Z takejto nízkej sumy si mnoho ľudí nedokáže predstaviť, ako zaplatí všetky svoje výdavky.

19.02.2019 06:00
muž, dokumenty, kalkulačka Foto:
Štát ponúka viacero možností, ako si zvýšiť svoju budúcu penziu.
debata (57)

O dôchodok sa väčšinou začínajú zaujímať až starší ľudia, ktorým sa odchod do penzie blíži. Vtedy však už môže byť neskoro. Platí totiž, že čím skôr sa niekto začne pripravovať na dôchodok, tým si aj vďaka odkladaniu malých súm dokáže našetriť väčšiu sumu.

Štát ponúka viacero možností, ako si zvýšiť svoju budúcu penziu. Tou najpopulárnejšou, ktorú využíva asi 800-tisíc ľudí, je doplnkové dôchodkové sporenie. Jeho najväčšou výhodou je, že naň prispievajú mnohí zamestnávatelia. Zároveň sú príspevky na tretí pilier aj daňovo zvýhodnené. Z daňového základu si možno odpočítať príspevky do výšky 180 eur ročne.

Dobrovoľné príspevky si možno posielať aj na osobný dôchodkový účet v druhom pilieri. Výhodou sú nízke poplatky a možnosť vybrať si po dovŕšení dôchodkového veku dobrovoľné príspevky v hotovosti. To znamená, že sporiteľ si za ne nemusí kupovať dôchodok.

Dobrovoľné dôchodkové poistenie možno uzatvoriť aj v Sociálnej poisťovni. Kto by si chcel takto zvýšiť svoj budúci dôchodok od štátu, musí v tomto roku mesačne posielať minimálne 137,13 eura mesačne. Ak by si niekto jeden rok platil tieto minimálne dobrovoľné odvody, jeho budúci dôchodok sa vďaka tomu zvýši približne o 6,30 eura.

Ľudia, ktorí už dôchodok poberajú, si ho môžu zvýšiť už len prácou. Ak sa zamestnajú a vznikne im povinné dôchodkové poistenie, môžu po skončení práce požiadať Sociálnu poisťovňu o prepočítanie penzie. Takúto žiadosť je ďalej potrebné podpísať a zaslať na adresu Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava. Odovzdať ju možno aj v každej pobočke poisťovne či v podateľni ústredia Sociálnej poisťovne. „K žiadosti o zvýšenie starobného dôchodku už nepripája žiadne doklady. Ak bol zamestnancom, evidenčný list dôchodkového poistenia zaňho vystaví zamestnávateľ a odovzdá ho Sociálnej poisťovni a ak bol samostatne zárobkovo činný, evidenčný list dôchodkového poistenia vystaví pobočka Sociálnej poisťovne,“ vraví riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Vďaka tomu môžu vyšší dôchodok získať aj tí, ktorí zarábajú málo alebo budú pracovať len krátko. Pracujúcim penzistom, ktorí o zvýšenie dôchodku nepožiadajú, ho v nasledujúcom roku zvýši Sociálna poisťovňa automaticky. O koľko sa penzia pracujúcemu dôchodcovi zvýši, závisí predovšetkým od toho, ako dlho pracoval a aký bol jeho plat. Platí, že ak niekto viac zarába, dôchodok mu vzrastie výraznejšie, ako tomu, kto zarába málo.

Pracujúci penzisti môžu požiadať o zvýšenie dôchodku, až keď prestanú pracovať

Ak je starobný alebo predčasný dôchodca po priznaní nároku na dôchodok čo i len jeden deň dôchodkovo poistený, má právo na zvýšenie dôchodku. Povinne dôchodkovo poistení sú všetci ľudia pracujúci na zmluvu alebo na dohodu, ak si neuplatnia odvodovú výnimku, a živnostníci, ktorých minuloročný príjem prekročil 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu.

Žiadosť o zvýšenie penzie možno podať až po zániku dôchodkového poistenia, teda keď človek prestane pracovať. Ak by mal niekto dve alebo viacero dôchodkových poistení súčasne, môže podať žiadosť, až keď mu zaniknú všetky poistenia. Požiadať o prepočítanie dôchodku možno aj pri zmene zamestnávateľa (ak zároveň nemá aj iné dôchodkové poistenie, ktoré naďalej trvá). Vtedy pôvodné dôchodkové poistenie zanikne a bez ohľadu na to, že od nasledujúceho dňa vznikne nové poistenie, má penzista nárok na zvýšenie dôchodku. To platí za predpokladu, ak poberateľ starobného dôchodku nemal v kalendárnom roku starobný dôchodok už raz po ukončení zamestnania zvýšený.

Neformálna žiadosť o zvýšenie dôchodku musí obsahovať identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo, adresu), o čo sa žiada a odkedy (od nasledujúceho dňa po ukončení povinného dôchodkového poistenia). Musí byť vlastnoručne podpísaná a treba ju poslať na adresu Ústredia Sociálnej poisťovne, 29. augusta 8, 813 63 Bratislava, alebo ju možno osobne priniesť do ktorejkoľvek pobočky Sociálnej poisťovne či do podateľne Ústredia Sociálnej poisťovne. K žiadosti sa neprikladajú žiadne doklady.

Dôchodca môže požiadať o zvýšenie svojho dôchodku len raz počas kalendárneho roka. Ak niekto v tomto roku požiada o zvýšenie dôchodku a potom sa znovu zamestná, pričom bude dôchodkovo poistený, bude môcť znovu o prepočítanie penzie požiadať až v budúcom roku.

Nárok na zvýšenie penzie majú len pracujúci starobní a predčasní dôchodcovia. Invalidní penzisti, ktorí ešte nedovŕšili dôchodkový vek, sa síce tiež môžu zamestnať, ale Sociálna poisťovňa im z tohto dôvodu ich invalidný dôchodok nezvýši. Doba dôchodkového poistenia sa im zhodnotí až pri výpočte starobného dôchodku.

Poberateľom starobného dôchodku, ktorí pracujú a budú dôchodkovo poistení k 31. decembru a tým, ktorým dôchodkové poistenie v tomto roku zanikne, no o zvýšenie penzie nepožiadajú, zvýši Sociálna poisťovňa starobné dôchodky od 1. januára nasledujúceho roku automaticky, bez žiadosti. O koľko sa dôchodok zvýši, určí Sociálna poisťovňa na základe údajov oznámených zamestnávateľom v mesačnom výkaze poistného v lehote najneskôr do 31. marca.

Ak niekto počas tohto roku prestane pracovať a zanikne mu preto dôchodkové poistenie, je pre neho výhodnejšie, ak o zvýšenie dôchodku sám požiada. Vďaka tomu začne poberať vyšší dôchodok skôr, ako keby čakal na automatické zvýšenie. Napríklad ak niekto pracoval do konca februára, môže od 1. marca požiadať o zvýšenie penzie. V prípade, že bude čakať na automatické zvýšenie, Sociálna poisťovňa mu vyšší dôchodok bude vyplácať až budúci rok v apríli aj s doplatkom za prvé tri mesiace roku 2019.

© Autorské práva vyhradené

57 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzista
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy