O prechod z predčasného na starobný dôchodok netreba žiadať, jeho suma sa nezvyšuje

01.03.2019 12:14
dôchodca, vnučka, starý otec, dedko
Ilustračné foto. Autor:

Predčasný starobný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku je starobný dôchodok.

To znamená, že dôchodca, ktorý poberá predčasný starobný dôchodok bude odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku poberať starobný dôchodok, avšak v nezmenenej sume. O tejto skutočnosti Sociálna poisťovňa rozhodnutie nevydáva a sumu dôchodku nie je možné prepočítať.

O predčasný starobný dôchodok možno požiadať po splnení ostatných podmienok dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku. Za každý mesiac pred týmto termínom sa však predčasnému dôchodcovi strháva z jeho dôchodku 0,5 % z dôchodku. Po dovŕšení dôchodkového veku, ako sme uviedli, sa suma dôchodku nezvyšuje.

Priemerná výška predčasného starobného dôchodku je 422 eur (v januári 2019). V súčasnosti Sociálna poisťovňa vypláca takmer 14 600 predčasných starobných dôchodkov.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Video: Hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder približuje, ako by ste sa na odchod do penzie mali pripraviť. Aké doklady potrebujete?
#Sociálna poisťovňa #dôchodok #penzia #predčasný dôchodok #starobný dôchodok #dôchodkový vek #suma penzie
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku