O odchod do dôchodku sa zaujímajte rok vopred

05.03.2019 14:43
kalendár dôchodca, muž,čas
Ilustračné foto. Autor:

Ste v preddôchodkovom veku? O doklady, ktoré budete potrebovať predložiť k žiadosti o dôchodok, sa začnite zaujímať približne rok pred jej podaním.

V pobočke Sociálnej poisťovne, resp. prostredníctvom žiadosti o výpis z individuálneho účtu poistenca (písomne, elektronicky prostredníctvom Formulára pre otázky či telefonicky na bezplatnej linke 0800 123 123) si každý môže v predstihu overiť, či má Sociálna poisťovňa v informačnom systéme zaevidované všetky údaje o obdobiach jeho zamestnania i výške zárobkov.

Pri podaní žiadosti o dôchodok to urýchli jeho vybavenie, predovšetkým vlastný výpočet dôchodku.

Takáto príprava podkladov ušetrí neskôr poistenca od „prekvapenia“, že sa mu určité obdobie pracovného života nemôže do dôchodku započítať, pretože nie je zaevidované v informačnom systéme.

Včasným záujmom o dôchodkové záležitosti tak občan získa čas poradiť sa a doplniť si všetky potrebné doklady.

V januári 2019 Sociálna poisťovňa vybavila 10 731 žiadostí o niektorý z druhov dôchodku (starobný, predčasný starobný, invalidný, pozostalostné).

Podrobné rady ako si uľahčiť odchod do dôchodku, si verejnosť môže pozrieť aj v brožúre Sociálnej poisťovne Chystáte sa do dôchodku?, ktorá je bezplatne k dispozícii vo všetkých pobočkách a vysunutých pracoviskách Sociálnej poisťovne a aj na internetovej stránke Sociálnej poisťovne: Príručka pre všetkých dôchodcov.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

#Sociálna poisťovňa #dôchodok #starobný dôchodok #žiadosť #suma penzie
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku