Daňové priznanie dôchodcu

, 12.03.2019 06:00
penzisti, seniori, dôchodcovia
Ak chcete získať naspäť dane, nestačí, ak požiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania daní. Autor:

Dôchodca Milan pracoval minulý rok na dohodu. Jeho celoročný hrubý príjem bol 1 800 eur. Zamestnávateľ mu z tejto sumy strhol daň vo výške 328,32 eura a odvody na sociálne poistenie 72 eur. Ako má vyplniť daňové priznanie, aby dostal naspäť túto daň?

Pretože mal príjem z práce na dohodu, bude vypĺňať daňové priznanie typu A. Do riadka 1 napíše svoje rodné číslo, krížikom vyznačí, že ide o daňové priznanie a že ho podáva za rok 2018. Do riadkov 3 až 10 napíše svoje meno a adresu.

V 27. riadku krížikom vyznačí, že bol na začiatku daňového obdobia poberateľom dôchodku. Riadok 28 však nechá prázdny, sumu dôchodku sem musia napísať len tí penzisti, ktorí si uplatňujú nezdaniteľnú časť základu dane.

Výšku svojho hrubého príjmu musí uviesť v piatom oddiele do riadka 36. Napíše sem preto sumu 1 800 eur. Keďže celý príjem bol z práce na dohodu, napíše rovnakú sumu aj do riadka 36a. Do riadka 37 napíše zaplatené odvody vo výške 72 eur. Keďže išlo o odvody na sociálne zabezpečenie, napíše rovnakú sumu aj do riadka 37a.

Od príjmu v riadku 36 potom odpočíta zaplatené odvody v riadku 37. Výsledok 1 728 eur napíše ako základ dane do riadka 38 a 44.

Zo základu dane v riadku 44 (1 728 eur) si vypočíta 19-percentnú daň, čo je 328,32 eura. Výšku dane napíše do riadka 45. Keďže však jeho celkový príjem bol nižší ako polovica nezdaniteľnej časti základu dane, nemá z tohto príjmu platiť žiadnu daň. Preto do riadka 56, kde sa píše výška daňovej povinnosti, uvedie nulu.

Sumu dane, ktorú mu zamestnávateľ strhol z platu 328,32 eura, napíše do riadka 68. Keďže jeho výsledná daňová povinnosť je nulová, celú túto sumu mu daňový úrad vráti. Preto sumu 328,32 eura napíše aj do riadka 72, kde sa uvádza výška daňového preplatku.

Keďže k daňovému priznaniu musí priložiť len potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, ktoré mu vystavil zamestnávateľ, napíše do riadka 87, kde sa uvádza počet príloh, číslo 1. Vedľa sa podpíše a uvedie aktuálny dátum.

Aby mu daňový úrad mohol poslať peniaze, musí o to požiadať v jedenástom oddiele. Krížikom vyznačí, že žiada o vrátenie daňového preplatku. Zároveň si vyberie, či chce poslať peniaze poštovou poukážkou, alebo prevodom na účet. Ak si zvolí účet, musí napísať aj IBAN. Aj tento oddiel musí podpísať a napísať dátum.

Kedy môžu penzisti požiadať o vrátenie dane

  • Od dane je oslobodený príjem do výšky polovice nezdaniteľnej časti základu dane. V roku 2018 tak penzisti mohli celkovo zarobiť bez daní maximálne 1 915,01 eura. O tom, či vám štát vráti dane, ktoré vám zamestnávateľ strhol z platu, rozhoduje celkový hrubý príjem ešte pred odpočítaním odvodov. Treba zrátať príjmy od všetkých zamestnávateľov, prípadne ďalšie príjmy ako z prenájmu či zo živnosti. Ak výsledná suma nie je vyššia ako 1 915,01 eura, máte nárok na vrátenie daní.
  • Kto chce získať naspäť zaplatené dane, musí sám podať daňové priznanie. Ľudia, ktorí majú len príjem zo zamestnania, podávajú daňové priznanie typu A. Na jeho vyplnenie budete potrebovať potvrdenie od zamestnávateľa o výške príjmu a zrazených daní a odvodov. Toto potvrdenie vám každý zamestnávateľ musí vystaviť.
  • Ak chcete získať naspäť dane, nestačí, ak požiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania daní. Zúčtovanie vám síce môže zamestnávateľ urobiť, ale v takom prípade vám daňový úrad nevráti žiadne dane. Preto je lepšie, ak sami podáte daňové priznanie. V prípade, že niekto už požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, môže napriek tomu sám podať daňové priznanie. Daňový úrad bude v takom prípade prihliadať na daňové priznanie a nie na ročné zúčtovanie.
  • V daňovom priznaní je aj kolónka, do ktorej sa uvádza výška celoročného dôchodku. Výšku dôchodku však musia uviesť len tí penzisti, ktorých dôchodok je nízky, a preto im vznikne nárok aspoň na časť nezdaniteľného minima. Ak niekto žiada o vrátenie preplatku, ktorý mu vznikol z dôvodu, že jeho zárobok bol nižší ako polovica nezdaniteľného minima, výšku dôchodku nemusí uviesť.
  • O vrátenie daňového preplatku je potrebné požiadať. Žiadosť o vrátenie preplatku je priamo súčasťou daňového priznania. Penzista si vyberie, či chce peniaze poslať poštou, alebo prevodom na účet. Ak niekto nevyplní žiadosť o vrátenie preplatku, bude musieť poslať samostatnú žiadosť, inak mu ho daňový úrad nevráti.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#dane #daňové priznanie #pracujúci na dohodu
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku