Penzijné minimum či dávky v núdzi? Podľa odpracovaných rokov

, 13.03.2019 06:00
dúchodkyňa, peniaze, eurá
Človeku, ktorý odišiel do dôchodku po 45 rokoch kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, vypočítala Sociálna poisťovňa penziu v sume 299,60 eura. Autor:

Minimálny dôchodok alebo dávky. To sú dve možnosti, ktoré môžu využiť ľudia odchádzajúci do dôchodku s nízkym príjmom. Kým na penzijné minimum musia splniť podmienku minimálne 30 odpracovaných rokov, pri dávkach v hmotnej núdzi musia mať príjem nižší ako životné minimum.

Kým v sumách minimálnej penzie nastala zmena už v januári, výšku dávky v hmotnej núdzi a príspevky k nej čaká zmena od 1. apríla. „Dávky v hmotnej núdzi, aktivačný príspevok, ochranný príspevok a príspevok na nezaopatrené dieťa sa po desiatich rokoch zvýšia. Vďaka novele zákona o hmotnej núdzi porastú od začiatku apríla o 5 %. Navyše sa zavádza valorizačný mechanizmus, ktorý dávky a príspevky každoročne upraví,“ píše sa v správe rezortu práce. „Zavádzame to, čo Slovensko za celú dobu existencie nemalo. Je to spravodlivé, lebo aj dávka v hmotnej núdzi musí reagovať na vývoj spoločnosti, hlavne ten sociálno-ekonomický,“ konštatoval minister práce Ján Richter.

Základná dávka pre jednotlivca sa zvýši zo 61,60 eura mesačne na 64,70, ochranný príspevok vzrastie zo sumy 63,07 eura mesačne na 66,20. Valorizovať sa však nebude príspevok na bývanie, ten zostáva v sume 55,80 ak v domácnosti žije jedna osoba.

„Ak suma starobného dôchodku, úhrn súm starobného a vdovského/vdo­veckého dôchodku poberateľa s bydliskom na území Slovenska je najviac v sume, pri ktorej môže vzniknúť nárok na dávku v núdzi a príspevky k nej, Sociálna poisťovňa oznámi identifikačné údaje úradu práce prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý z tohto podnetu začne konanie o posúdení hmotnej núdze,“ vysvetlil Višváder. Ak úrad práce rozhodne o tom, že penzista je v núdzi, má potom nárok na základnú dávku v núdzi, ochranný príspevok a príspevok na bývanie.

Ak však človek odpracuje viac ako 30 rokov a splní aj ďalšie podmienky, má nárok na minimálny dôchodok, ktorý má poistencovi zabezpečiť dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. „O priznanie minimálneho dôchodku netreba žiadať, o nároku na zvýšenie jednotlivých dôchodkov na minimálny dôchodok rozhodne Sociálna poisťovňa z vlastnej iniciatívy. Výška minimálneho dôchodku je u každého dôchodcu individuálna a závisí od tzv. počtu kvalifikovaných rokov poistenca (musí ich byť minimálne 30, pričom za kvalifikovaný rok sa považuje taký odpracovaný rok, v ktorom poistenec dosiahol zákonom stanovenú minimálnu hranicu príjmu,“ priblížil postup riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder. Výška minimálnej penzijnej dávky sa odvíja od životného minima, ktoré je do konca júna budúceho roka v sume 205,07 eura. „Do celkového dôchodkového príjmu sa započítajú aj vdovské alebo vdovecké dôchodky, penzie zo systému sociálneho zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov, dôchodky z cudziny a dôchodky vyplácané z II.¤piliera,“ konštatoval Višváder.

Človeku, ktorý odišiel do dôchodku po 45 rokoch kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, vypočítala Sociálna poisťovňa penziu v sume 299,60 eura. Minimálny dôchodok za 45 odpracovaných rokov je však 352,80 eura mesačne, čo predstavuje 1,72-násobok sumy životného minima. Nemá žiadne iné dôchodkové príjmy, preto mu bude jeho starobný dôchodok zvýšený na sumu minimálneho o 53,20 eura na minimálny dôchodok 352,80 eura mesačne.

Na rozdiel od pomoci v hmotnej núdzi sa pri minimálnom dôchodku netestuje príjem a majetok domácnosti, ale len dôchodkový príjem jednotlivca.

Počet poberateľov starobných a invalidných dôchodkov, ktorým Sociálna poisťovňa priznala tzv. minimálny dôchodok, tento rok v januári (v porovnaní s januárom 2018) stúpol. Kým k 31. 1. 2018 evidovala Sociálna poisťovňa 47 054 vyplatených minimálnych dôchodkov, na konci januára 2019 ich bolo 48 755.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#penzia #životné minimum #minimálny dôchodok
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku