Ako sa vypočíta zvýšenie dôchodku

O koľko sa zvýšia penzie pracujúcim?

22.03.2019 06:00
doktor, lekár Foto:
Po skončení práce môžu predčasní penzisti požiadať Sociálnu poisťovňu o uvoľnenie výplaty dôchodku a zároveň o zvýšenie svojho dôchodku.
debata

Starobný dôchodca, ktorý dostáva plat i dôchodok

  • Zvýšenie dôchodku sa vypočíta ako súčin jednej polovice osobných mzdových bodov získaných po dovŕšení dôchodkového veku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.
  • Osobný mzdový bod sa odvíja od príjmu, z ktorého si platíte odvody. Aktuálna dôchodková hodnota sa mení každý rok v závislosti od vývoja priemerných platov v treťom štvrťroku. Tento rok je na úrovni 12,6657 eura.

Človek v dôchodkovom veku, ktorý pracuje a nepoberá dôchodok

  • Človek, ktorý dosiahne dôchodkový vek, nemusí hneď požiadať o dôchodok. Ak pracuje a nedostáva dôchodok, má nárok na zvýšenie svojej penzie, ktorá by mu patrila ku dňu dovŕšenia dôchodkového veku. Zvýšenie sa vypočíta ako súčin osobných mzdových bodov získaných po dosiahnutí dôchodkového veku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.
  • Takto vypočítaný dôchodok sa ďalej zvýši o pol percenta za každých 30 dní, keď senior bol dôchodkovo poistený, no nepoberal dôchodok, hoci mal naň nárok. Ak by niekto napríklad požiadal o dôchodok až po jednom roku po dosiahnutí dôchodkového veku, jeho penzia sa zvýši o šesť percent.

Pracujúci predčasný dôchodca

  • Pracovať môže aj predčasný dôchodca. Ak mu z tejto práce vznikne povinné dôchodkové poistenie, Sociálna poisťovňa mu zastaví výplatu dôchodku. Na dohodu však pracovať od júla minulého roku predčasní penzisti môžu. Musia si však uplatniť odvodovú výnimku a ich ročný príjem nesmie prekročiť 2 400 eur.
  • Po skončení práce môžu predčasní penzisti požiadať Sociálnu poisťovňu o uvoľnenie výplaty dôchodku a zároveň o zvýšenie svojho dôchodku. To sa vypočíta ako súčin osobných mzdových bodov a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Zároveň sa im dôchodok zvýši o pol percenta za každých začatých 30 dní, keď dôchodok nepoberali, pretože pracovali. Požiadať o toto polpercentné zvýšenie môžu až po dosiahnutí dôchodkového veku.
  • Dohodárom, ktorí si uplatnili odvodovú výnimku, no napriek tomu im vzniklo dôchodkové poistenie, keďže ich mesačný príjem prekročil 200 eur, Sociálna poisťovňa od 1. januára zvýši dôchodok automaticky. Suma zvýšenia sa určí ako súčin aktuálnej dôchodkovej hodnoty v roku 2019 a jednej polovice osobného mzdového bodu získaného za obdobie dôchodkového poistenia v roku 2018 počas poberania predčasného starobného dôchodku.

O koľko sa zvýšia penzie pracujúcim

Príklad 1

Penzista vlani pracoval celý rok za 700 eur mesačne. Jeho tohtoročný dôchodok je 450 eur.

Pri výpočte zvýšenia musíme najprv vypočítať jej osobný mzdový bod, ktorý vyrátame ako súčin jeho celkovej ročnej hrubej mzdy (8 400 eur) a všeobecného vymeriavacieho základu (10 944 eur).

OMB = 8 400 / 10 944

OMB = 0,7676

Zvýšenie penzie sa potom vypočíta ako násobok jednej polovice osobného mzdového bodu a aktuálnej dôchodkovej hodnoty (12,6657 eura).

Zvýšenie = OMB / 2 x ADH

Zvýšenie = 0,7676 / 2 × 12,6657

Zvýšenie = 4,90 eura (po zaokrúhlení)

Táto suma sa pripočíta k pôvodne vyplácanému dôchodku. Jeho dôchodok tak vzrastie na 454,90 eura.

Príklad 2

Dôchodca vlani pracoval na dohodu štyri mesiace. Jeho mesačný príjem bol 300 eur, pričom nevyužil odvodovú úľavu. Jeho tohtoročný dôchodok je 430 eur.

Pri výpočte zvýšenia musíme najprv vypočítať jej osobný mzdový bod, ktorý vyrátame ako súčin jeho celkovej ročnej hrubej mzdy (1 200 eur) a všeobecného vymeriavacieho základu (10 944 eur).

OMB = 1 200 / 10 944

OMB = 0,1097

Zvýšenie penzie následne vypočítame ako násobok jednej polovice osobného mzdového bodu a aktuálnej dôchodkovej hodnoty (12,6657 eura).

Zvýšenie = OMB / 2 x ADH

Zvýšenie = 0,1097 / 2 × 12,6657

Zvýšenie = 0,70 eura (po zaokrúhlení)

Túto sumu pripočítame k pôvodne vyplácanému dôchodku vo výške 430 eur. Po zvýšení tak bude dostávať 430,70 eura.

Príklad 3

Dôchodca od júla minulého roku pracoval na dohodu. Jeho mesačný príjem bol 150 eur, pričom využil odvodovú úľavu.

Keďže jeho príjem ani v jednom mesiaci neprekročil hraničnú sumu 200 eur, nevzniklo mu dôchodkové poistenie, a preto nemá ani nárok na zvýšenie penzie.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia #pracujúci dôchodca