Penzisti, pozor! Odchodom do dôchodku sa dlhov nezbavíte

Dôchodcovia sú z hľadiska príjmu najzraniteľnejšou skupinou. Ak im exekútor z dôchodku zoberie časť peňazí, často musia žiť z nízkej sumy, ktorá je len životným minimom. Preto nielen penzisti, ale aj ľudia v preddôchodkovom veku by si mali strážiť svoje výdavky, aby sa nedostali do takej finančnej situácie, keď ich jediným príjmom bude znížený starobný dôchodok.

02.04.2019 06:00
senior, dôchodca Foto:
Suma exekučnej zrážky závisí od výšky dôchodku, pričom ju ovplyvňuje výška tzv. základnej sumy, ktorá sa nesmie povinnému zraziť z dôchodku.
debata

Takmer 36-tisíc. Taký je počet penzistov, ktorým Sociálna poisťovňa vykonáva zrážky z dôchodku. „Z počtu 35 890 dôchodcov s exekučnou zrážkou vo februári najväčšiu skupinu tvorili práve poberatelia starobného dôchodku – tých bolo 20 756,“ približuje počet penzistov s exekúciou riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Najčastejšie sa exekučné zrážky z dôchodkov uhrádzajú v prospech nebankových subjektov, telekomunikačných operátorov či poskytovateľov dátových služieb a zdravotných poisťovní. „Podliehajú aj lákavým a neraz agresívnym reklamám a nespočítajú si, že k často osobitne zdôrazňovanému nízkemu poplatku za pôžičku treba pripočítať splátku istiny, čo mnohým spôsobuje finančné problémy. Sociálna poisťovňa – hoci to nie je jej úlohou – už roky robí osvetu, a najmä staršie generácie poistencov upozorňuje na potrebu ustráženia rovnováhy medzi príjmami a finančnými záväzkami,“ vraví Višváder. „Ako ukazujú štatistické údaje, mnohí ľudia, ktorým zamestnávateľ vykonával z dôvodu exekúcie zrážky zo mzdy, si ešte vždy neuvedomujú, že priznanie dôchodku neznamená skončenie vykonávania zrážok. Dôchodkové dávky majú charakter príjmov, ktoré nahrádzajú odmenu za prácu,“ konštatoval.

V systéme Sociálnej poisťovne sú poberatelia starobného dôchodku s viacerými exekučnými zrážkami. „Ak má jeden poistenec viac pohľadávok, určujú sa takzvané prednostné a neprednostné pohľadávky s presným postupom ich výpočtu. Prednostné pohľadávky definuje Exekučný poriadok. Ide napríklad o výživné na maloleté dieťa, pohľadávky daní, poplatkov a ciel, poistné na sociálne a zdravotné poistenie, pohľadávky náhrady škody spôsobené poškodenému ublížením na zdraví, prídavky na dieťa, pohľadávky úhrady za sociálne služby poskytované podľa osobitného predpisu. Pôžičky od bankových, resp. nebankových subjektov a poplatky telekomunikačným operátorom patria medzi neprednostné pohľadávky,“ vysvetlil Višváder.

Suma exekučnej zrážky závisí od výšky dôchodku, pričom ju ovplyvňuje výška tzv. základnej sumy, ktorá sa nesmie povinnému zraziť z dôchodku. Pri vykonávaní zrážok sa nesmie zraziť takzvaná základná suma, ktorá sa u penzistu rovná sume životného minima pre jednu plnoletú osobu, teda momentálne suma 205,07 eura mesačne. Ak dôchodca poskytuje výživné inej osobe, k základnej sume sa na každú vyživovanú osobu pripočíta 50 % zo sumy životného minima, teda 102,53 eura. Pokiaľ sa zrážky vykonávajú na úhradu pohľadávky výživného pre maloleté dieťa, povinnému sa nesmie zraziť 70 % zo základnej sumy určenej ako 60 % zo sumy životného minima, teda 86,12 eura. Ak povinný poskytuje výživné inej osobe, k tejto sume sa na každú vyživovanú osobu pripočíta suma 35,88.

Ak je poberateľ starobného dôchodku, ktorému Sociálna poisťovňa vykonáva exekučné zrážky, v zariadení sociálnej starostlivosti, z mesačnej sumy dôchodku mu nesmie byť zrazená suma, ktorou uhrádza náklady za pobyt v tomto zariadení, a výška vreckového. "Výška vreckového závisí od toho, či sa v zariadení sociálnych služieb poskytuje stravovanie. Od 1. júla 2018 po zaplatení úhrady za pobyt v zariadení sociálnych služieb musí poberateľovi dôchodku, ktorému sa v zariadení poskytuje stravovanie, zostať mesačne z jeho príjmu 51,26 eura. V zariadení bez poskytovania stravovania musí prijímateľovi zostať mesačne z jeho príjmu 153,80 eura.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #seniori #exekúcie #penzisti