Ako sa určí suma zrážky z dôchodku

Aké sú dôvody, prečo sa siaha penzistom na dôchodky?

, 03.04.2019 06:00
seniori, dôchodcovia Foto:
Dôchodok je príjmom, ktorý nahrádza odmenu za prácu – podlieha exekúcii rovnako ako mzda.
 • základná suma je suma, ktorú nie je možné z dôchodku zraziť a je jednou z veličín ovplyvňujúcich sumu zrážky. Od 1. novembra 2013 je to 100 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Za každú vyživovanú osobu sa táto suma zvyšuje o 50 % sumy životného minima. Základná suma na povinného je momentálne 205,07 eura a zvýšenie za každú vyživovanú osobu je 102,53 eura (205,07 × 50 %).
 • pokiaľ sa zrážky z dôchodku vykonávajú na úhradu pohľadávky, ktorou je výživné pre maloleté dieťa, základná suma na povinného je 70 % zo 60 % sumy životného minima (do 30. júna 2019 je to 70 % zo 123,04 eura = 86,12 eura). Na každú ďalšiu vyživovanú osobu je 70 % z 25 % sumy životného minima (do 30. júna 2019 je to 70 % z 51,26 eura = 35,88 eura).
 • po odpočítaní základnej sumy sa zvyšok dôchodku znížený na sumu deliteľnú tromi rozdelí na tri tretiny. Tretia tretina sa pripočíta k základnej sume, ktorá sa nesmie z dôchodku zraziť.
 • odlišný postup určenia sumy zrážky z dôchodku je v prípadoch, ak po odpočítaní základnej sumy zvyšok dôchodku presahuje 150 % sumy životného minima. Na tretiny sa rozdelí suma zodpovedajúca 150 % sumy životného minima. Suma presahujúca 150 % sumy životného minima sa zrazí bez obmedzenia – pripočíta sa k prvej tretine zo sumy 150 % sumy životného minima.

Koľko musí ostať dôchodcovi pri exekúcii?

 • Základná suma = suma životného minima (ŽM) = 205,07 eura mesačne
 • 50 % sumy ŽM = 102,53 eura – zvýšenie na každú exekvovaným dôchodcom vyživovanú osobu

Pohľadávka na výživnom pre maloleté dieťa:

 • základná suma je 86,12 eura (70 % zo 60 % sumy ŽM)
 • 25 % zo 70 % sumy ŽM = 35,88 eura – zvýšenie na každú vyživovanú osobu

Dôchodcovi, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb:

 • základná suma = suma potrebná na platenie úhrady za poskytnutú starostlivosť
 • 25 % sumy ŽM = 51,26 eura – zvýšenie (suma vreckového), ak sa povinnému v tomto zariadení poskytuje stravovanie
 • 75 % sumy ŽM = 153,80 eura – zvýšenie (suma vreckového), ak sa povinnému v tomto zariadení neposkytuje stravovanie

mali by ste vedieť, že…

Dôchodok je príjmom, ktorý nahrádza odmenu za prácu – podlieha exekúcii rovnako ako mzda. Exekúcii podliehajú všetky druhy dôchodkov.

 • Vianočný príspevok exekúcii nepodlieha – dôchodca ho musí v plnej výške dostať a exekútor mu naň nemôže siahnuť.
 • Príkaz súdneho exekútora – Sociálna poisťovňa je povinná vykonávať zrážky z dôchodku v zákonom stanovenej sume; podľa zákona Sociálna poisťovňa musí vykonať súdny príkaz realizovaný exekútorom.
 • Banka umožní exekútorovi pri zablokovaní účtu siahnuť na všetky peniaze (na to nemá Sociálna poisťovňa vplyv) – tento problém si musia dôchodcovia riešiť sami s bankou/exekú­torom.
 • Námietky voči samotnej exekúcii – oprávneným rozhodnúť/odpovedať je súdny exekútor, ktorý exekúciu nariadil (nie Sociálna poisťovňa).

Aké sú dôvody, prečo sa siaha penzistom na dôchodky

 • pôžičky menšieho rozsahu, predovšetkým z nebankových subjektov – dôchodcovia sa zadlžujú: na darčeky pre rodinných príslušníkov, na drobné opravy nehnuteľností, na ďalšie životné potreby
 • poistné na zdravotné a sociálne poistenie – musia splácať dlhy z aktívneho života (dlhy ich „dobehnú“, keď začnú poberať dôchodok)
 • úhrady za služby telekomunikačných operátorov – nestíhajú splácať účty; mobilné telefóny však kupujú pre pocit bezpečia a zo zdravotných dôvodov, resp. často nimi nahrádzajú pevné linky
 • poplatky súdnych konaní

Ako predísť exekúcii

Pred vydaním nariadenia výkonu rozhodnutia, prípadne pred začatím exekučného konania, môže povinný predísť nútenému výkonu rozhodnutia. Ak chce uhrádzať svoje podlžnosti, ale jeho finančná situácia mu to nedovoľuje, mal by sa čo najskôr skontaktovať s veriteľom a požiadať ho napríklad o odklad, splátkový kalendár alebo zníženie splátky dlžnej sumy. Ak si povinný neuvedomuje svoje záväzky alebo trvá na tom, že neexistujú, v prípade začatia exekučného konania má možnosť v zákonnej lehote vzniesť námietky alebo podať odvolanie. Treba zdôrazniť, že povinného musí o začatí exekučného konania informovať orgán, ktorý nariaďuje výkon rozhodnutia. Ak povinný nie je o začatí exekučného konania informovaný, mal by sa obrátiť na súdneho exekútora alebo komoru súdnych exekútorov, prípadne iný subjekt, ktorý nariaďuje výkon rozhodnutia, pretože došlo k porušeniu jeho práv. Sociálna poisťovňa nie je v postavení, aby mohla takto vzniknuté situácie riešiť za povinného.

Každý poberateľ dôchodku by sa mal vo vlastnom záujme snažiť predchádzať núteným výkonom rozhodnutia. Ak si totiž nesplní svoje povinnosti dobrovoľne, v exekučných konaniach sa môže dlžná suma niekoľkonásobne zvýšiť, napríklad o úrok z omeškania, náklady spojené s núteným výkonom rozhodnutia či trovy exekučného konania.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #seniori #exekúcie #Dôchodcovia