Najčastejšie otázky o možnosti práce popri poberaní dôchodku

Otázky a odpovede o zvyšovaní penzie za obdobie dôchodkového poistenia po priznaní dôchodku.

22.04.2019 06:00
senior, dôchodca Foto:
Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku zanikne, ak je jeho poberateľ zamestnaný (povinne dôchodkovo poistený).
debata

Ako pracujúcemu poberateľovi starobného dôchodku mi Sociálna poisťovňa od 1. januára 2015, od 1. januára 2016, od 1. januára 2017, od 1. januára 2018 aj od 1. januára 2019 zvýšila dôchodok automaticky. Dňa 30. apríla 2019 zamestnanie ukončím a nebudem už viac pracovať. Môžem požiadať o zvýšenie starobného dôchodku?

Ak poberateľ starobného dôchodku, ktorému už Sociálna poisťovňa dôchodok automaticky zvýšila za obdobie dôchodkového poistenia získané počas poberania starobného dôchodku, v tomto roku ukončí zamestnanie, môže požiadať Sociálnu poisťovňu o zvýšenie dôchodku od nasledujúceho dňa po zániku dôchodkového poistenia za obdobie od 1. januára 2019 do zániku dôchodkového poistenia. To znamená, že po ukončení zamestnania môžete požiadať neformálnou žiadosťou (listom) o zvýšenie starobného dôchodku od 1. mája 2019 za obdobie dôchodkového poistenia od 1. januára 2019 do 30. apríla 2019.

Zvýšiť dôchodok za získané obdobie dôchodkového poistenia na žiadosť poistenca je takto možné iba raz v roku. Čiže ak by ste pracovali ešte napr. v období júl – august 2019, toto obdobie dôchodkového poistenia sa vám vo výške dôchodku odrazí automaticky bez žiadosti až v roku 2020.

Ovplyvní výšku môjho starobného dôchodku to, že som mal v roku 2018 viac pracovných pomerov?

Áno, pri výpočte sumy zvýšenia starobného dôchodku Sociálna poisťovňa prihliada na zárobky zo všetkých poistných pomerov pracujúceho dôchodcu. Starobný dôchodok Sociálna poisťovňa zvýši automaticky od 1. januára kalendárneho roka za odpracované obdobie predchádzajúceho roka. Môže tak urobiť raz ročne aj na žiadosť dôchodcu, ale až keď ukončí všetky poistné/pracovné pomery.

Starobný dôchodok poberám od 12. decembra 1996. Následne som ešte 3 roky pracovala a zároveň poberala starobný dôchodok. Zamestnávateľ so mnou uzatváral pracovnú zmluvu vždy len na obdobie jedného roka. Sociálna poisťovňa mi však za tieto roky starobný dôchodok nezvýšila. Môžem požiadať dodatočne o zvýšenie starobného dôchodku?

Nie, zákon to v čase vášho zamestnania po priznaní dôchodku koncom 90. rokov ani neumožňoval. Teda ani teraz nie je možné požiadať o zvýšenie starobného dôchodku za obdobie zamestnania počas poberania tohto dôchodku. Zákon o sociálnom zabezpečení účinný do 31. decembra 2003 neumožňoval zvýšiť sumu starobného dôchodku za zamestnanie počas poberania tohto dôchodku. O zvýšenie starobného dôchodku podľa tohto zákona mohol požiadať len ten poistenec, ktorý po vzniku nároku na starobný dôchodok pracoval a tento dôchodok nepoberal. Čo nebol váš prípad.

Som poberateľom predčasného starobného dôchodku. Zastaví mi Sociálna poisťovňa výplatu tohto dôchodku, ak sa zamestnám v zahraničí?

Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku zanikne, ak je jeho poberateľ zamestnaný (povinne dôchodkovo poistený). Podľa nariadenia Európskej únie každý členský štát zohľadní podobné fakty alebo udalosti, ktoré sa vyskytli v ktoromkoľvek členskom štáte, ako keby sa stali na jeho vlastnom území.

Ak teda osoba vykonáva činnosť ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) v členskom štáte Európskej únie; v štáte, ktorý je členom Európskeho združenia voľného obchodu (Švajčiarska konfederácia, Islandská republika, Nórske kráľovstvo a Lichtenštajnské kniežatstvo); alebo v štáte, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenska; a je tam povinne dôchodkovo poistená ako zamestnanec alebo SZČO, nemá nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku. Ak teda budete v zahraničí povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo SZČO, ste povinný túto skutočnosť hlásiť Sociálnej poisťovni.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #Dôchodcovia #seniori #dôchodky