Kedy môžete poberať predčasnú penziu a pracovať?

Sociálna poisťovňa upozorňuje žiadateľov o predčasný starobný dôchodok, že v čase spisovania žiadosti o tento druh dôchodkovej dávky nemôžu pracovať – teda nemôžu byť dôchodkovo poistení.

16.04.2019 15:14
dôchodca, dôchodok, penzia, pracujúci Foto:
Ilustračné foto.
debata

Platí to pre prácu v trvalom pracovnom pomere, pre akúkoľvek formu dohody i podnikanie ako samostatne zárobkovo činnej osoby. V čase podávania žiadosti teda budúci predčasný starobný dôchodca nemôže pracovať ani na dohodu s odvodovou úľavou s príjmom do 200 eur mesačne, lebo túto úľavu si môže uplatniť iba dôchodca.

Ak ale už Sociálna poisťovňa predčasný dôchodok priznala a poistenec ho poberá, môže začať pracovať na dohodu s odvodovou úľavou do 200 eur mesačne bez toho, aby mu Sociálna poisťovňa výplatu predčasného starobného dôchodku zastavila. Môže teda poberať predčasný starobný dôchodok a zároveň aj pracovať na dohodu. Ak však príjem z takejto dohody za kalendárny rok presiahne 2 400 eur, Sociálna poisťovňa mu v zmysle zákona zastaví výplatu predčasného starobného dôchodku a v ďalšom kalendárnom roku výplatu v januári obnoví a zúčtuje.

Ak by však takýto poberateľ dôchodku vykonával činnosť na základe dvoch alebo viacerých dohôd, a len jedna z nich by bola dohoda s odvodovou úľavou, nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku mu zanikne automaticky. Zákon totiž vo všeobecnosti neumožňuje pracovať (mať dôchodkové poistenie) a zároveň poberať predčasný starobný dôchodok a jedinou výnimkou je v prípade predčasného starobného dôchodku práve práca na dohodu s odvodovou úľavou s príjmom do 200 eur mesačne.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #penzia #odvody #predčasný dôchodok #odvodová úľava