Ako sa môžete vyhnúť plateniu odvodov

Poberatelia starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku alebo poberatelia invalidného výsluhového dôchodku pracujúci na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti si môžu v jednom kalendárnom mesiaci určiť jednu dohodu, z ktorej nebudú platiť poistné na dôchodkové poistenie, ak príjem z tejto dohody za kalendárny mesiac nepresiahne 200 eur.

25.04.2019 06:00
senior, dôchodca, penzista Foto:
Žiadatelia o predčasný dôchodok nemôžu v čase spisovania žiadosti o tento druh dôchodkovej dávky pracovať – teda nemôžu byť dôchodkovo poistení.
debata

Ak by dôchodca z určenej dohody za kalendárny mesiac zarobil viac ako 200 eur, platí poistné len z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a sumou 200 eur.

Vďaka odvodovej úľave môže pracovať na dohodu aj poberateľ predčasného starobného dôchodku bez toho, aby mu Sociálna poisťovňa zastavila výplatu predčasného starobného dôchodku – môže poberať predčasný starobný dôchodok a zároveň pracovať na dohodu. Ak jeho príjem za kalendárny rok presiahne 2 400 eur, Sociálna poisťovňa zastaví výplatu predčasného starobného dôchodku a v ďalšom kalendárnom roku mu výplatu obnoví a zúčtuje.

Penzisti, ktorí využijú odvodovú úľavu a nebudú vôbec platiť odvody na dôchodkové poistenie, nebudú mať nárok ani na zvýšenie svojho dôchodku. Sociálna poisťovňa totiž zvyšuje dôchodky len tým pracujúcim penzistom, ktorí sú povinne dôchodkovo poistení.

Podobne na tom budú aj invalidní dôchodcovia. Tým sa síce invalidná penzia nezvyšuje na základe toho, že pracujú, ale zaplatené odvody sa im zohľadňujú pri výpočte starobného dôchodku. Len čo dovŕšia dôchodkový vek, môžu požiadať o starobný dôchodok. Sociálna poisťovňa im vypočíta jeho výšku a porovná ju s invalidným dôchodkom. Vyplácať im bude tú penziu, ktorá bude vyššia.

Kto nebol dôchodkovo poistený, tomu sa dôchodok nezvýši

Pracujúcim penzistom Sociálna poisťovňa v apríli prvýkrát vypláca automaticky zvýšené dôchodky za obdobie dôchodkového poistenia v minulom roku. Tieto dôchodky sa síce zvýšili už od januára, prvýkrát ich však penzisti dostanú v apríli aj s doplatkom za prvé tri mesiace roku.

Starobným penzistom, ktorí v uplynulom kalendárnom roku pracovali na dohodu s odvodovou úľavou pri príjme do 200 eur mesačne, Sociálna poisťovňa za toto obdobie starobný dôchodok nezvyšuje ako u ostatných tzv. pracujúcich dôchodcov, ktorí odvodovú úľavu pri práci popri dôchodku nevyužili.

Ak mesačný príjem z dohody nepresiahne sumu 200 eur a dôchodca si čestným vyhlásením u zamestnávateľa vlani uplatnil tzv. odvodovú úľavu, zamestnávateľ za neho do Sociálnej poisťovne neodvádzal poistné, takže dôchodca nebol povinne dôchodkovo poistený. Starobný dôchodok sa podľa zákona o sociálnom poistení automaticky zvyšuje raz ročne práve za obdobie dôchodkového poistenia v predchádzajúcom kalendárnom roku. Starobný dôchodok by sa teda dôchodcovi, ktorý vlani pracoval na dohodu, mohol zvýšiť iba v tom prípade, ak by zamestnávateľ za neho pri uplatnení odvodovej výnimky odvádzal poistné z príjmu nad hranicou 200 eur.

Sociálna poisťovňa v apríli vyplatí celkovo 172-tisíc zvýšených starobných a predčasných dôchodkov pre pracujúcich dôchodcov za obdobie ich dôchodkového poistenia v minulom kalendárnom roku.

Kedy môže predčasný penzista pracovať a poberať aj dôchodok

Žiadatelia o predčasný dôchodok nemôžu v čase spisovania žiadosti o tento druh dôchodkovej dávky pracovať – teda nemôžu byť dôchodkovo poistení. Platí to pre prácu v trvalom pracovnom pomere, pre akúkoľvek formu dohody i podnikanie ako samostatne zárobkovo činnej osoby. V čase podávania žiadosti teda budúci predčasný starobný dôchodca nemôže pracovať ani na dohodu s odvodovou úľavou s príjmom do 200 eur mesačne, lebo túto úľavu si môže uplatniť iba dôchodca.

Ak už Sociálna poisťovňa predčasný dôchodok priznala a poistenec ho poberá, môže začať pracovať na dohodu s odvodovou úľavou do 200 eur mesačne bez toho, aby mu Sociálna poisťovňa výplatu predčasného starobného dôchodku zastavila. Môže teda poberať predčasný starobný dôchodok a zároveň aj pracovať na dohodu.

Ak príjem z takejto dohody za kalendárny rok presiahne 2 400 eur, Sociálna poisťovňa mu v zmysle zákona zastaví výplatu predčasného starobného dôchodku a v ďalšom kalendárnom roku výplatu v januári obnoví a zúčtuje.

Ak by takýto poberateľ dôchodku vykonával činnosť na základe dvoch alebo viacerých dohôd, a len jedna z nich by bola dohoda s odvodovou úľavou, nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku mu zanikne automaticky. Zákon totiž vo všeobecnosti neumožňuje pracovať (mať dôchodkové poistenie) a zároveň poberať predčasný starobný dôchodok a jedinou výnimkou je v prípade predčasného starobného dôchodku práve práca na dohodu s odvodovou úľavou s príjmom do 200 eur mesačne.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #odvody #penzista #odvodová úľava