Otázky a odpovede: Kedy možno predčasný starobný dôchodok prepočítať

, 06.05.2019 06:00
otázka, otáznik
Ak predčasný starobný dôchodca ukončí zamestnanie, môže od nasledujúceho dňa po ukončení tohto zamestnania požiadať Sociálnu poisťovňu o uvoľnenie výplaty predčasnej penzie a súčasne o jeho zvýšenie za obdobie dôchodkového poistenia (zamestnania) získané bez poberania dôchodku. Autor:

Môžete pracovať na dohodu s odvodovou úľavou a súčasne poberať predčasný dôchodok?

Bol mi priznaný predčasný dôchodok, ktorý mi momentálne nevyplácajú, keďže som zamestnaná. Dňa 5. 5. 2019 dovŕšim dôchodkový vek. Môžem od tohto dňa požiadať o priznanie starobného dôchodku aj keď budem naďalej pracovať?

Áno. Nárok na výplatu dôchodku vzniká aj dovŕšením dôchodkového veku, keďže dovŕšením dôchodkového veku sa predčasný starobný dôchodok stáva starobným dôchodkom. Výplata starobného dôchodku nie je obmedzená v dôsledku súbehu s výkonom zárobkovej činnosti, preto po dovŕšení dôchodkového veku je možné požiadať o jeho uvoľnenie, aj keď nezaniklo povinné dôchodkové poistenie, alebo je možné naďalej pracovať bez poberania starobného dôchodku. O zvýšenie starobného dôchodku je však možné požiadať až po zániku povinného dôchodkového poistenia, teda až keď ukončíte pracovný pomer.

Som poberateľom predčasného dôchodku, dôchodkový vek dovŕšim 8. 9. 2019 a chcel by som sa zamestnať. Ako a kedy príde k prechodu z predčasného na riadny starobný dôchodok? Dostanem o tejto zmene rozhodnutie?

Predčasný starobný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku je starobný dôchodok. To znamená, že od 8. 9. 2019 budete poberateľom starobného dôchodku. O tejto skutočnosti Sociálna poisťovňa rozhodnutie nevydáva.

Narodil som sa 24. novembra 1957. Môžem v tomto roku požiadať o predčasný starobný dôchodok?

Môžete. Spĺňate totiž vekovú podmienku na priznanie predčasného starobného dôchodku. Dôchodkový vek poistenca narodeného v roku 1957 je 62 rokov a 6 mesiacov. Tento vek dovŕšite 24. mája 2020. Nárok na predčasný starobný dôchodok vám, za splnenia ostatných zákonných podmienok, vznikne najskôr dva roky pred dovŕšením tohto veku, t. j. už aj v súčasnosti môžete požiadať o predčasný starobný dôchodok. Zároveň však váš dôchodok musí byť vyšší ako 1,2-násobok sumy životného minima, ktorý je do 30. 6. 2019 stanovený na 205,07 eura. Dôchodok teda musí byť najmenej vo výške 246,10 eura. Nárok vám však nevznikne, ak ku dňu, od ktorého budete žiadať o dôchodok, budete povinne dôchodkovo poistený, teda budete pracovať. Všetky podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok nájdete aj na internetovej stránke Sociálnej poisťovne: www.socpoist.sk/…chodok/1287s.

Narodila som sa 5. októbra 1958. Som bezdetná. Môžem v tomto roku požiadať o predčasný starobný dôchodok?

Môžete, ale najskôr od 5. júna 2019. Až od tohto dátumu spĺňate totiž vekovú podmienku na priznanie predčasného starobného dôchodku. Dôchodkový vek poistenca narodeného v roku 1958 je 62 rokov a 8 mesiacov. Zároveň však váš dôchodok musí byť vyšší ako 1,2-násobok sumy životného minima, ktorý je do 30. 6. 2019 stanovený na 205,07 eura. Dôchodok teda musí byť najmenej vo výške 246,10 eura. Nárok vám nevznikne, ak k uvedenému dňu alebo ku dňu, od ktorého budete žiadať o dôchodok, budete povinne dôchodkovo poistená, teda budete pracovať. Všetky podmienky nároku na predčasný dôchodok nájdete aj na internetovej stránke Sociálnej poisťovne: www.socpoist.sk/…chodok/1287s.

Môžem pracovať na dohodu s odvodovou úľavou a súčasne poberať predčasný dôchodok?

Môžete, ak už predčasný starobný dôchodok poberáte. Od 1. júla 2018 môže pracovať na dohodu s odvodovou úľavou aj poberateľ predčasného starobného dôchodku bez toho, aby mu Sociálna poisťovňa zastavila výplatu predčasného starobného dôchodku, ak príjem z tejto dohody nepresiahne za kalendárny rok 2 400 eur. Môžete teda poberať predčasný starobný dôchodok a zároveň aj pracovať na dohodu. Ak však príjem z takejto dohody za kalendárny rok presiahne 2 400 eur, Sociálna poisťovňa zastaví výplatu predčasného starobného dôchodku a v ďalšom kalendárnom roku výplatu v januári obnoví a zúčtuje. Ak by ste však vykonávali činnosť na základe dvoch alebo viacerých dohôd, a len jedna z nich je dohoda s odvodovou úľavou, nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku vám zanikne. Zároveň treba zdôrazniť, že pri spisovaní žiadosti o predčasný starobný dôchodok ešte nemôžete pracovať na dohodu s odvodovou úľavou, teda byť dôchodkovo poistený.

Kedy možno predčasný starobný dôchodok prepočítať

  1. po ukončení zamestnania. Ak predčasný starobný dôchodca ukončí zamestnanie, môže od nasledujúceho dňa po ukončení tohto zamestnania požiadať Sociálnu poisťovňu o uvoľnenie výplaty predčasnej penzie a súčasne o jeho zvýšenie za obdobie dôchodkového poistenia (zamestnania) získané bez poberania dôchodku. Urobiť tak môže neformálnym listom, ktorý adresuje ústrediu Sociálnej poisťovne.
  2. po dovŕšení dôchodkového veku. Po dovŕšení dôchodkového veku môže zamestnaný dôchodca požiadať o uvoľnenie výplaty už starobného dôchodku. Zároveň poberateľ tohto dôchodku má nárok na zvýšenie penzie a prepočítanie jej výšky (tzv. vrátenie percent) za obdobie, keď bol zamestnaný a nebol mu vyplácaný predčasný starobný dôchodok.
  3. v nasledujúcom roku, ak príjem dohodára v predchádzajúcom kalendárnom roku presiahol 2 400 eur. Ak príjem dohodára, ktorý pracuje na vybranú jednu dohodu s príjmom do 200 eur mesačne, za kalendárny rok presiahne 2 400 eur, Sociálna poisťovňa zastaví výplatu predčasného starobného dôchodku a v ďalšom kalendárnom roku mu výplatu automaticky bez podania žiadosti dôchodcu obnoví, prepočíta (zvýši) a zúčtuje.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo. Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#dôchodok #penzia #predčasný dôchodok
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku