Kto by mal vianočný dôchodok dostať?

Kto vyplatí vianočný dôchodok? Ako to je teraz a čo by sa malo zmeniť?

14.05.2019 11:17
seniori, dôchodcovia, penzisti Foto:
Vianočný príspevok sa vypláca v období mesiaca december počas poberania dôchodku vo výplatnom termíne vianočný príspevok sa vypláca v období mesiaca december počas poberania dôchodku vo výplatnom termíne.
debata

poberateľ dôchodku: starobného, predčasného starobného, invalidného, pozostalostného, sociálneho dôchodku, ak:

 • má nárok na výplatu dôchodku za december 2019,
 • má bydlisko na Slovensku,
 • suma jeho dôchodku/dôchodkov za december 2019 je najviac 658,50 eura.

Kto ho vyplatí?

Platiteľ dôchodku: Sociálna poisťovňa, Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, Finančné riaditeľstvo SR, Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Ministerstvo vnútra SR, Slovenská informačná služba, Národný bezpečnostný úrad. Ten platiteľ dôchodku, ktorý vypláca penziu, ku ktorej vianočný príspevok patrí. Ak dôchodky, ku ktorým patrí vianočný príspevok, vypláca Sociálna poisťovňa a jeden zo spomínaných úradov, príspevok vyplatí ten, ktorý vypláca dôchodok vo vyššej sume.

Príklad 1:

V decembri Sociálna poisťovňa vyplatí invalidný dôchodok v sume 210 eur a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia sirotský výsluhový dôchodok v sume 222,93 eura. Vianočný príspevok vyplatí Sociálna poisťovňa, pretože tento patrí k invalidnému a nie k sirotskému výsluhovému dôchodku, ale Sociálna poisťovňa musí prihliadnuť na sumu sirotského výsluhového dôchodku vo výplatnom termíne za mesiac december 2019.

Príklad 2:

V decembri vyplatí Sociálna poisťovňa starobný dôchodok v sume 54,60 eura a vdovecký dôchodok v sume 79,40 eura, zároveň Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia vyplatí výsluhový dôchodok, na ktorý bol prekvalifikovaný starobný dôchodok, v sume 329,95 eura. Vianočný príspevok vyplatí Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, pretože suma decembrového dôchodku je najvyššia zo súm vyplatených dôchodkov za mesiac december 2019.

Príklad 3:

V decembri Sociálna poisťovňa vyplatí vdovecký dôchodok v sume 230 eur a ministerstvo vnútra výsluhový dôchodok, na ktorý bol prekvalifikovaný starobný dôchodok, v sume 449,95 eura. Vianočný príspevok v tomto prípade nepatrí, pretože úhrn súm vyplatených dôchodkov 679,95 eura (230 + 449,95 eura) presiahol sumu 658,50 eura.

Ako to je teraz a čo rezort práce navrhuje

Súčasný právny stav (zákon sa nemení):

 • maximálna suma vianočného príspevku je na úrovni 87,26 eura a jednorazové zvýšenie 12,74 eura = 100 eur
 • horná hranica pre poskytnutie vianočného príspevku je určená ako 60 % z priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa vyplatí

Návrh pre rok 2019:

 • navrhujeme zmenou výpočtu zvýšenie vianočného príspevku na dvojnásobok jeho súčasnej úrovne vrátane jednorazového zvýšenia = bude už priamo zakomponované vo vzorci na výpočet
 • maximálna suma vianočného príspevku bude 200 eur
 • nárok na maximálnu sumu vianočného príspevku majú mať aj naďalej tí dôchodcovia, ktorých suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je najviac v sume životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (predpoklad na rok 2019 = 210 eur)
 • so stúpajúcou výškou dôchodku, resp. úhrnu súm dôchodkov, sa bude výška vianočného príspevku lineárne znižovať
 • okrem zdvojnásobenia sumy vianočného príspevku sa rozširuje okruhu dotknutých osôb prostredníctvom zvýšenia hranice nároku na vianočný príspevok z pôvodnej úrovne 60 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve na 65 %, teda v roku 2019 bude horná hranica na nárok na vianočný príspevok v sume 658,50 eura (priemerná mesačná mzda v roku 2018 predstavovala 1 013 eur).

Počet dôchodcov

 • počet osôb s nárokom na vianočný príspevok sa v roku 2019 odhaduje na úrovni zhruba 1,30 milióna
 • v porovnaní s minulým rokom sa predpokladá zvýšenie počtu poberateľov vianočného príspevku o približne 72-tisíc dôchodcov – v dôsledku zvýšenia hranice nároku na vianočný príspevok z 572,40 na 658,50 eura
 • navýšenie je teda z dôvodu rastu hranice zo 60 na 65 % priemernej mzdy, čiže zvýšenia hranice nároku na vianočný príspevok z 572,40 na 658,50 eura (o asi 52-tisíc poberateľov + nárast z dôvodu medziročného rastu priemernej mzdy – o približne 20-tisíc poberateľov)

Výdavky

 • odhadujú sa na úrovni približne 154,3 milióna eur

Odkedy sa začnú vyplácať vyššie vianočné príspevky?

 • vianočný príspevok sa vypláca v období mesiaca december počas poberania dôchodku vo výplatnom termíne. Sociálna poisťovňa ho vyplatí automaticky, o jeho výplatu nebude potrebné žiadať
 • cieľom vianočného príspevku je pomôcť väčšine dôchodcov počas vianočných sviatkov, pretože ekonomike sa darí a aj oni majú zvýšené výdavky práve v tomto období. Spôsob určenia výšky príspevku je solidárny, čím nižší dôchodok, tým vyšší príspevok.
Zdroj: ministerstvo práce

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #vianočný dôchodok #vianočný príspevok