Príklady výpočtu vianočných príspevkov

Ako budú vyzerať vianočné príspevky po zmene zákona?

15.05.2019 06:00
peniaze, dôchodok, penzia, seniori Foto:
Ilustračné foto.
debata
 • na poskytnutie vianočného príspevku sa prihliada aj na dôchodky vyplácané iným platiteľom, dôchodky z cudziny
 • Sociálna poisťovňa by mala vyplácať do maximálnej sumy mesačného dôchodku – 658,50 eura mesačne
 • každý penzista, ktorý dostáva dôchodok z cudziny, mal túto skutočnosť oznámiť ústrediu Sociálnej poisťovne do 30. septembra

V akom rozpätí by sa mal pohybovať vianočný príspevok tento rok

 • od 200 do 13,06 eura by malo byť rozpätie vianočného príspevku v tomto roku
 • dôchodky do sumy 210,00 eur = vianočný príspevok 200 eur
 • maximálny dôchodok (dôchodky) 658,50 eura = vianočný príspevok 13,06 eura

Vzorce na výpočet vianočného príspevku

Vianočný príspevok =

200 ak D ≤ ŽM (pásmo 1)

200 – 0,36 x (D – ŽM) ak ŽM < D ≤ 2 x ŽM (pásmo 2)

Max {174,52 – 0,36 x (D – ŽM); 10} ak 2 x ŽM < D ≤ 0,65 x M (pásmo 3)

D je výška dôchodkových príjmov,
ŽM je suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (pre rok 2019 sa v súčasnosti odhaduje výška životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu na úrovni 210 eur),
M je výška priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve spred jedného roka, pričom priemerná mzda za rok 2018 bola 1 013 eur
VP je suma vianočného príspevku.

Porovnanie súm vianočného príspevku pred a po zmene zákona

Dôchodok (v eurách) Suma VP vrátane jednorazového zvýšenia – súčasný stav Suma VP – návrh Rozdiel Podiel
  1 2 2 – 1 2/1
do 210 100,00 200,00 100,00 2,00
210 100,00 200,00 100,00 2,00
250 92,80 185,60 92,80 2,00
300 83,80 167,60 83,80 2,00
350 74,80 149,60 74,80 2,00
400 65,80 131,60 65,80 2,00
450 44,06 88,12 44,06 2,00
500 35,06 70,12 35,06 2,00
550 26,06 52,12 26,06 2,00
600 17,06 34,12 17,06 2,00
607,80 15,66 31,32 15,66 2,00
658,50 0,00 13,06 13,06
658,60 0,00 0,00 0,00
Zdroj: ministerstvo práce
Pozn. Priemerná mesačná mzda v roku 2018 bola v sume 1 013 eur a životné minimum od 1. júla 2019 v sume 210 eur na základe makroekonomickej prognózy IFP zo septembra 2018.

Aký bol vzorec na výplatu vianočného príspevku v roku 2018

 • 87,26 eura, ak suma vyplateného dôchodku alebo úhrn súm vyplatených dôchodkov za mesiac december 2018 bola do 205,07 eura
 • od 87,26 do 21,15 eura ak je suma dôchodku od 205,08 do 572,40 eura a určila sa podľa vzorca 87,26 – 0,18 x [(D + iný dôchodok) – 205,07]
 • ľudia, ktorých penzia neprevýšila sumu 410,14 eura, dostali aj jednorazový príspevok v sume 12,74 eura

Aký bol vzorec na výplatu vianočného príspevku v roku 2013

 • 75 eur, ak suma vyplateného dôchodku alebo úhrn súm vyplatených dôchodkov za mesiac december 2013 bola v sume do 198,09 eura,
 • od 75 do 46,51 eura, ak suma vyplateného dôchodku alebo úhrn súm vyplatených dôchodkov za mesiac december 2013 bola v sume od 198,10 do 483 eur, a určila sa podľa vzorca VP = 75,00 – 0,10 x (D – 198,09)

Ako sa vyplácal v roku 2012

 • suma vianočného príspevku bola 66,39 eura, ak suma vyplateného dôchodku alebo úhrn súm vyplatených dôchodkov za mesiac december bola v sume do 194,58 eura,
 • od 66,39 do 38,69 eura, ak suma vyplateného dôchodku alebo úhrn súm vyplatených dôchodkov za mesiac december bola v sume od 194,59 do 471,60 eura, a určila sa podľa vzorca VP = 66,39 – 0,10 x (D – 194,58)

Ako sa vyplácal v roku 2011

 • suma vianočného príspevku bola 66,39 eura, ak suma vyplateného dôchodku alebo úhrn súm vyplatených dôchodkov za mesiac december bola v sume do 189,83 eura,
 • od 66,39 do 39,24 eura, ak suma vyplateného dôchodku alebo úhrn súm vyplatených dôchodkov za mesiac december bola v sume od 189,84 eura do 461,40 eura, a určila sa podľa vzorca VP = 66,39 – 0,10 x (D – 189,83)

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #vianočný dôchodok #vianočný príspevok