Akú sumu by ste mali dostať, ak poberáte viacero dôchodkov

Ak človek dostáva dva dôchodky súčasne, vyplatí sa mu len jeden vianočný príspevok. Suma starobného, vdovského alebo vdoveckého či invalidného a vdovského alebo vdoveckého dôchodku sa sčíta a až tento súčet penzií sa posudzuje na určenie jeho výšky. Jednému poberateľovi dôchodku sa poskytne jeden vianočný príspevok.

16.05.2019 06:00
dôchodcovia, penzisti, seniori Foto:
Vianočný príspevok je štátna sociálna dávka a jej účelom je zmiernenie sociálnej situácie poberateľov dôchodkov žijúcich na Slovensku.
debata

Príklad 1

Starobný dôchodca dostáva penziu vo výške 354,90 eura a zároveň poberá vdovecký dôchodok vo výške 125,40 eura.

Suma dôchodkov sa sčíta a keďže penzista dostáva spolu 480,30 eura, mal by mať nárok na príspevok vo výške 77,22 eura.

Príklad 2

Penzista má dôchodok v sume 475,35 eura. Je aj poberateľom vdoveckého dôchodku vo výške 124,90 eura.

Aj v tomto prípade sa suma dôchodkov sčíta. Vianočný príspevok dostane v sume 34,03, keďže súčet jeho penzií je 600,25 eura.

Príklad 3

Starobná dôchodkyňa dostáva penziu v sume 184,70 eura a vdovský dôchodok v sume 353,80 eura.

Po sčítaní sumy dôchodkov dostáva spolu 538,50 eura. Jej vianočný príspevok by mal byť vyplatený v sume 56,25 eura.

Príklad 4

Starobná dôchodkyňa dostáva penziu v sume 295,40 eura a vdovský dôchodok vo výške 197,40 eura.

Po sčítaní sumy dôchodkov dostáva spolu 492,80 eura. Sociálna poisťovňa by jej mala vyplatiť vianočný príspevok v sume 72,71 eura.

Príklad 5

Starobná dôchodkyňa dostáva penziu v sume 315,50 eura a vdovský dôchodok vo výške 179,60 eura.

Po sčítaní sumy dôchodkov dostáva spolu 495,10 eura. Sociálna poisťovňa by jej mala v decembri vyplatiť vianočný príspevok v sume 71,89 eura.

Príklad 6

Invalidný dôchodca dostáva penziu 460,50 eura mesačne a vdovecký dôchodok v sume 215,50 eura mesačne.

Spolu tak dostáva 676,00 eur. Sociálna poisťovňa mu vianočný príspevok nevyplatí, pretože súhrn jeho penzií je vyšší ako maximálna suma dôchodku, pri ktorej je ešte nárok na vianočný príspevok, teda vyššia ako 658,50 eura.

Príklady majú len informatívny charakter.

Dôchodok zo zahraničia treba oznámiť

Človek, ktorý poberá penziu aj zo zahraničia, musí aktuálnu sumu svojho dôchodku oznámiť do 30. septembra, aby bolo možné posúdiť jeho nárok na získanie vianočného príspevku. Ak nedošlo k zmene výšky vyplácaného dôchodku zo zahraničia, dôchodca nemusí nič oznamovať.

Výšku dôchodku zo zahraničia je povinný dôchodca oznámiť vtedy, ak mu Sociálna poisťovňa vypláca dôchodok, resp. dôchodky najviac v sume 658,50 eura mesačne. Len do tejto hraničnej sumy by mal vzniknúť potom nárok na výplatu vianočného príspevku. Ak teda dôchodca poberá dôchodok, resp. dôchodky maximálne 658,50 eura mesačne, musí dôchodok zo zahraničia nahlásiť Sociálnej poisťovni do 30. septembra.

V takom prípade je potrebné vyplniť tlačivo Oznámenie sumy dôchodku vyplácaného z cudziny, ktoré je uverejnené na webe Sociálnej poisťovne v časti Formuláre a je k dispozícii aj v pobočkách Sociálnej poisťovne. Oznámenie je potrebné vyplniť v súlade s poučením a priložiť k nemu výpis z účtu, ústrižok poštového poukazu na výplatu, kópiu rozhodnutia preukazujúcu aktuálnu sumu dôchodku vyplácaného z cudziny alebo potvrdenie príslušnej inštitúcie, ktorá dôchodok z cudziny vypláca.

Vyplnené oznámenie je potom potrebné zaslať na adresu Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29 augusta 8 – 10, 813 63 Bratislava alebo osobne zaniesť do ktorejkoľvek pobočky Sociálnej poisťovne.

Mohlo by vás zaujímať: Vianočné príspevky exekúciám nepodliehajú

Vianočný príspevok je štátna sociálna dávka a jej účelom je zmiernenie sociálnej situácie poberateľov dôchodkov žijúcich na Slovensku. Keďže nie je príjmom, ktorý nahrádza odmenu za prácu, nie je možné ho exekučne krátiť. V istých prípadoch sa stáva, že dôchodca potrebuje potvrdenie o vianočnom príspevku k dôchodku pre exekútora. Vtedy stačí, ak požiada Sociálnu poisťovňu o takýto doklad a tá mu ho vystaví aj na počkanie v každej pobočke či v Informačno-poradenskom centre v Bratislave na Ul. 29. augusta č. 8.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #vianočný dôchodok #vianočný príspevok