Poberáte už penziu? Zvýšite si ju už len prácou

, 14.05.2019 06:00
chlap, dôchodca, dôchodok
Človek, ktorý dosiahne dôchodkový vek, nemusí hneď požiadať o dôchodok. Autor:

Zvýšenie dôchodku závisí od toho, či penzista poberá dôchodok alebo nie, od mzdy a aj od dĺžky zamestnania.

Starobný dôchodca, ktorý dostáva plat i dôchodok

Zvýšenie dôchodku sa vypočíta ako súčin jednej polovice osobných mzdových bodov získaných po dovŕšení dôchodkového veku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.

Osobný mzdový bod sa odvíja od príjmu, z ktorého si platíte odvody. Aktuálna dôchodková hodnota sa mení každý rok v závislosti od vývoja priemerných platov v treťom štvrťroku. Tento rok je na úrovni 12,6657 eura.

Človek v dôchodkovom veku, ktorý pracuje a nepoberá dôchodok

Človek, ktorý dosiahne dôchodkový vek, nemusí hneď požiadať o dôchodok. Ak pracuje a nedostáva dôchodok, má nárok na zvýšenie svojej penzie, ktorá by mu patrila ku dňu dovŕšenia dôchodkového veku. Zvýšenie sa vypočíta ako súčin osobných mzdových bodov získaných po dosiahnutí dôchodkového veku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.

Takto vypočítaný dôchodok sa ďalej zvýši o pol percenta za každých 30 dní, keď senior bol dôchodkovo poistený, no nepoberal dôchodok, hoci mal naň nárok. Ak by niekto napríklad požiadal o dôchodok až po jednom roku po dosiahnutí dôchodkového veku, jeho penzia sa zvýši o šesť percent.

Pracujúci predčasný dôchodca

Pracovať môže aj predčasný dôchodca. Ak mu z tejto práce vznikne povinné dôchodkové poistenie, Sociálna poisťovňa mu zastaví výplatu dôchodku. Na dohodu však pracovať od júla minulého roku predčasní penzisti môžu. Musia si však uplatniť odvodovú výnimku a ich ročný príjem nesmie prekročiť 2 400 eur.

Po skončení práce môžu predčasní penzisti požiadať Sociálnu poisťovňu o uvoľnenie výplaty dôchodku a zároveň o zvýšenie svojho dôchodku. To sa vypočíta ako súčin osobných mzdových bodov a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Zároveň sa im dôchodok zvýši o pol percenta za každých začatých 30 dní, keď dôchodok nepoberali, pretože pracovali. Požiadať o toto polpercentné zvýšenie môžu až po dosiahnutí dôchodkového veku.

Bez odvodov nedostanete ani vyšší dôchodok

Od júla minulého roku nemusia penzisti pracujúci na dohodu platiť odvody. Penzisti, ktorí využijú odvodovú úľavu a nebudú vôbec platiť odvody na dôchodkové poistenie, sa musia zmieriť s tým, že nebudú mať nárok ani na zvýšenie svojho dôchodku. Sociálna poisťovňa totiž zvyšuje dôchodky len tým pracujúcim penzistom, ktorí sú povinne dôchodkovo poistení.

Príklad

Pani Julka si popri dôchodku privyrába upratovaním v jednej firme. Mesačne zarobí 500 eur. O koľko sa jej zvýši dôchodok, ak bude pracovať od začiatku januára do konca novembra? V tomto roku dostáva penziu v sume 450 eur.

Pri výpočte zvýšenia musíme najprv vypočítať jej osobný mzdový bod, ktorý vyrátame ako súčin jej celkovej hrubej mzdy (5 500 eur) a všeobecného vymeriavacieho základu (11 448 eur).

OMB = 5 500 / 11 448

OMB = 0,4805

Zvýšenie penzie sa následne vypočíta ako jedna polovica osobného mzdového bodu a aktuálnej dôchodkovej hodnoty (12,6657 eura).

Zvýšenie = OMB / 2 x ADH

Zvýšenie = 0,4805 / 2 × 12,6657

Zvýšenie = 3,10 eura (po zaokrúhlení)

Táto suma sa následne pripočíta k pôvodne vyplácanému dôchodku vo výške 450 eur. Ak od 1. decembra požiada o zvýšenie dôchodku, mala by dostávať penziu vo výške 453,10 eura mesačne.

Od čoho závisí zvýšenie dôchodku

Od toho, či penzista poberá dôchodok alebo nie

Človek, ktorý dosiahne dôchodkový vek, nemusí hneď požiadať o zvýšenie svojej penzie. V prípade, že pracuje a nepoberá penziu, bude suma zvýšenia dôchodku dvojnásobná v porovnaní s tým, keby dôchodok dostával. Navyše sa mu dôchodok zvýši aj o pol percenta za každých 30 dní, keď nedostával dôchodok, hoci mal na to nárok. Ak by niekto napríklad začal poberať penziu až rok po dosiahnutí dôchodkového veku, vypočítaná penzia by sa mu zvýšila o šesť percent.

Od mzdy

Zvýšenie dôchodku sa počíta z vymeriavacieho základu, z ktorého si daný človek platí odvody, čo je v prípade zamestnancov ich hrubá mzda. Čím niekto viac zarába, tým platí aj vyššie odvody a preto aj jeho dôchodok vzrastie výraznejšie.

Od dĺžky zamestnania

Keďže pri výpočte nárastu penzie sa berie do úvahy celý príjem, ktorý mal človek po získaní nároku na dôchodok, je dôležité aj ako dlho pracoval. Čím niekto dlhšie pracoval, tým sa mu dôchodok zvýši viac. Napríklad ak niekto zarába 500 eur mesačne a bude pracovať 10 mesiacov, jeho dôchodok vzrastie o dvojnásobnú sumu, než akú dostane človek, ktorý by pracoval za rovnakú mzdu len 5 mesiacov.

Od všeobecného vymeriavacieho základu

Pri výpočte dôchodku sa celková hrubá mzda delí všeobecným vymeriavacím základom. Použije sa pritom všeobecný vymeriavací základ spred dvoch rokov. To znamená, že pri výpočte zvýšenia penzií za rok 2018 sa použije všeobecný vymeriavací základ za rok 2016 vo výške 12 156 eur.

Od aktuálnej dôchodkovej hodnoty

Penzistom, ktorí poberali dôchodok i mzdu, sa zvýšenie vyráta tak, že sa polovica osobného mzdového bodu vynásobí aktuálnou dôchodkovou hodnotou. V tomto roku je na úrovni 12,6657 eura.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#dôchodok #penzia #zvýšenie dôchodku
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku