Príklady: Zvýšenie penzie na sumu minimálneho dôchodku

Podmienkou zvýšenia dôchodku na minimálny dôchodok je, že výška celkového dôchodkového príjmu poberateľa dôchodku je nižšia ako minimálny dôchodok.

28.05.2019 00:00
dôchodca, dôchodok, senior Foto:
Vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok sa nebudú zvyšovať na minimálny dôchodok.
debata

Zvýšenie sa určí ako rozdiel medzi minimálnym dôchodkom a vyplácaným dôchodkom, respektíve celkovým dôchodkovým príjmom poberateľa dôchodku.

Zvýšenie dôchodku = výška minimálneho dôchodku – celkový dôchodkový príjem

Príklad č. 1

Poberateľ starobného dôchodku 245,60 eura mesačne získal 40 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia. Minimálny dôchodok je 322,00 eura mesačne, čo predstavuje 1,57-násobok sumy životného minima. Nemá žiadne iné dôchodkové príjmy, preto mu Sociálna poisťovňa zvýši starobný dôchodok o 76,40 eura (322,00 – 245,60 = 76,40) na minimálny dôchodok 322,00 eura mesačne.

Príklad č. 2

Poberateľ dôchodku dostáva okrem starobného dôchodku vyplácaného Sociálnou poisťovňou v sume 245,60 eura mesačne aj dôchodok z Rakúska v sume 50,50 eura mesačne. Celkový dôchodkový príjem tohto poberateľa je tak 296,10 eura mesačne (245,60 + 50,50). Za 40 rokov kvalifikovaného obdobia má nárok na minimálny dôchodok 322,00 eura mesačne. Suma minimálneho dôchodku je vyššia ako celkový dôchodkový príjem, preto Sociálna poisťovňa zvýši starobný dôchodok o 25,90 eura mesačne, to znamená o rozdiel medzi minimálnym dôchodkom a výškou celkového dôchodkového príjmu (322,00 – 296,10 = 25,90).

Nová suma starobného dôchodku vyplácaného Sociálnou poisťovňou bude 271,50 eura mesačne (245,60 + 25,90). Poberateľovi naďalej patrí aj dôchodok z Rakúska v nezmenenej sume 50,50 eura mesačne. Celkový dôchodkový príjem sa tak zvýši o 25,90 eura, na sumu 322,00 eur mesačne (271,50 + 50,50).

Príklad č. 3

Poistenec dosiahne dôchodkový vek tento rok. Odpracoval 45 rokov. Sociálna poisťovňa mu vypočítala starobný dôchodok v sume 311,50 eura. Tento poistenec ale spĺňa podmienky na zvýšenie starobného dôchodku na minimálny. Za 45 kvalifikovaných rokov patrí dôchodok v sume 352,80 eura, čo predstavuje 1,72-násobok sumy životného minima. Nemá žiadne iné dôchodkové príjmy, preto mu Sociálna poisťovňa zvýši starobný dôchodok o 41,30 eura (352,80 – 311,50 = 41,30) na minimálny dôchodok 352,80 eura mesačne.

Pozostalostné dôchodky

Vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok sa nebudú zvyšovať na minimálny dôchodok. Ak zomrie poberateľ dôchodku zvýšeného na minimálny dôchodok, pozostalostné dôchodky sa budú určovať z dôchodku bez zvýšenia na minimálny dôchodok.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #minimálny dôchodok