Ako sa pripraviť na penziu

, 30.05.2019 06:00
dôchodcovia, seniori
Z hľadiska príjmu sú dôchodcovia najzraniteľnejšou skupinou občanov. Autor:

Každý, kto sa v blízkej budúcnosti chystá na odchod do dôchodku, vie, že aby mal dávku priznanú čo najskôr, potrebuje mať v poriadku všetky doklady. Budúci penzista však má aj viaceré povinnosti.

Včasným záujmom o dôchodkové záležitosti tak získate čas poradiť sa a doplniť si všetky potrebné doklady. „Odporúčame poistencom v preddôchodkovom veku, aby sa začali o doklady, ktoré budú potrebovať predložiť k žiadosti o dôchodok, zaujímať približne rok pred jej podaním. V pobočke Sociálnej poisťovne, resp. prostredníctvom žiadosti o výpis z individuálneho účtu poistenca si každý môže v predstihu overiť, či sú v informačnom systéme zaevidované všetky údaje o obdobiach jeho zamestnania i výške zárobkov,“ vraví riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Minimálne pätnásť odpracovaných rokov a dôchodkový vek. To sú podmienky, ktoré musí splniť každý, kto chce požiadať o starobný dôchodok. Do budúcej penzie sa však započítava okrem odpracovaných rokov aj príjem.

Každý, kto chce o dôchodok požiadať, musí podať písomnú žiadosť a doložiť potrebné doklady. Tomu, kto podmienky nespĺňa, bude žiadosť zamietnutá. „Sociálna poisťovňa vypočíta presnú výšku dôchodku poistencovi až počas konania o jeho priznanie, to znamená, až po podaní žiadosti a posúdení nároku. Až vtedy sa presne zistia všetky skutočnosti, ktoré sú na výpočet dôchodku nevyhnutné a vezmú sa do úvahy všetky veličiny, ktoré vplývajú na jeho výšku. Sú to napríklad počet odpracovaných rokov, hrubé zárobky, výška poistného, ktoré poistenec odvádzal,“ vysvetlil Višváder.

Budúci penzista si môže v Sociálnej poisťovni vopred dohodnúť termín. Rezervačný systém možno využiť na spísanie žiadosti o všetky druhy dôchodkov. Zavedenie rezervácie termínu návštevy nijako neobmedzuje možnosť navštíviť pobočku osobne bez vopred dohodnutého termínu. Neohlásení poistenci budú vybavovaní priebežne podľa poradia, ako prichádzajú. Tak ako doteraz, v platnosti zostáva aj možnosť objednať si termín návštevy prostredníctvom telefonického hovoru. Mnohí si myslia, že priznaním penzijnej dávky už nemajú žiadne povinnosti. Nie je to však tak. Dôchodca je napríklad povinný do ôsmich dní oznámiť každú zmenu mena, priezviska a adresy, na ktorej sa zdržiava.

Z hľadiska príjmu sú dôchodcovia najzraniteľnejšou skupinou občanov. Ak im exekútor z dôchodku zoberie časť peňazí, často musia žiť z nízkej sumy, ktorá je len životným minimom. Preto nielen dôchodcovia, ale aj ľudia v preddôchodkovom veku by si mali strážiť svoje výdavky, aby sa nedostali do takej nepriaznivej finančnej situácie, keď ich jediným príjmom bude znížený starobný dôchodok. Dôchodok je totiž príjem, ktorý nahrádza odmenu za prácu a v prípade exekúcie sa z neho vykonávajú zrážky.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#dôchodok #penzia
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku