Penzisti môžu ušetriť vďaka mnohým zľavám. Ako a kde?

Po odchode do dôchodku väčšina ľudí musí vyžiť z výrazne nižšej sumy, ako kým pracovali. Priemerný starobný dôchodok na konci minulého roku nedosahoval ani 44 percent hrubej priemernej mzdy. Aspoň čiastočne môžu penzisti ušetriť vďaka rôznym zľavám.

10.06.2019 06:00
senior, radosť, nálada, spokojnosť, úsmev Foto:
Ak sa chce na dotovanom pobyte zúčastniť manželský pár, kde jeden ešte pracuje a nepoberá dôchodok, ten musí uhradiť plnú výšku pobytu.
debata (4)

Najvýraznejšie môžu penzisti ušetriť na cestovaní vlakom. Všetci starobní dôchodcovia majú totiž nárok na bezplatnú prepravu. Kto chce využiť možnosť cestovať zadarmo, musí si najprv vybaviť preukaz. Na jeho základe si potom môže zaobstarať lístky na bezplatnú prepravu.

Dôchodcovia môžu zadarmo cestovať vo všetkých vlakoch s výnimkou IC vlakov a vlakom Railjet xpress. Vo vlakoch EuroCity si musia penzisti priplatiť za každú cestu jedno euro a vo vlakoch SuperCity doplatia zase päť eur. Kým osobnými vlakmi a regionálnymi expresmi môžu cestovať bez obmedzení, vo vlakoch vyšších kategórií býva počet bezplatných lístkov vždy obmedzený. V prípade, že by chcel penzista cestovať vlakom, v ktorom sa už minuli bezplatné lístky, musí si kúpiť cestovný lístok.

Penzisti nemajú zadarmo miestenky. Ak o ňu majú záujem, musia ju zaplatiť v plnej výške. Pri cestovaní prímestskými autobusmi závisí výška zľavy od toho, v ktorom kraji sa penzista nachádza. Vo väčšine krajov cestujú za symbolické cestovné ľudia nad 70 rokov. Naopak, mladší dôchodcovia väčšinou musia zaplatiť plné cestovné. Lacnejšie môžu cestovať ľudia od 62 rokov v Bratislavskom kraji. V Trenčianskom kraji majú zľavu, ak cestujú mimo špičky. Aj Žilinský kraj zvýhodňuje seniorov, ak cestujú mimo najvyťaženejších časov, ale až po dosiahnutí veku 65 rokov. Dôchodcovia môžu aj tento rok ísť na dovolenku na Slovensku so štátnou účelovou dotáciou. Jej výška dosahuje 50 eur. Zúčastniť sa na takomto pobyte môžu len tí, ktorí nepracujú. Každý môže pritom dotáciu využiť len raz za rok.

Rovnako ako v minulosti aj tento rok ponúka dotované dovolenky Jednota dôchodcov na Slovensku, Konfederácia odborových zväzov prostredníctvom hotelovej siete Sorea a Odborový zväz potravinárov. Všetci traja organizátori pre penzistov pripravili pobyty na šesť nocí s plnou penziou. Ceny pobytov sa pritom začínajú od 127 eur.

Dôchodcovia môžu ušetriť aj na koncesionárskych poplatkoch. V prípade, že si priamo v RTVS uplatnia dôchodcovskú zľavu, budú platiť len polovičné koncesionárske poplatky. Zľavu môžu získať len v prípade, ak nepracujú a zároveň s nimi nežije v domácnosti iná osoba, ktorá má príjem. Kto si uplatní toto zvýhodnenie, bude platiť namiesto 4,64 eura mesačne len 2,32 eura.<pe>

Štát prispeje penzistom na dovolenku opäť 50 eur

 • Pobyty so štátnou účelovou dotáciou aj tento rok organizuje Jednota dôchodcov na Slovensku, Konfederácia odborových zväzov a Odborový zväz potravinárov.
 • Na dotovanom pobyte sa môže zúčastniť poberateľ starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo výsluhového dôchodku, ktorý nevykonáva činnosť zakladajúcu nárok na príjem zo závislej činnosti alebo na príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, má trvalý pobyt na území SR a spĺňa podmienku na čerpanie dotácie. Túto skutočnosť musia seniori potvrdiť podpísaním Čestného vyhlásenia, ktoré dostanú pri nástupe na pobyt.
 • Potravinári poskytujú dotované pobyty vo vlastnom zariadení – Penzióne Oravská horáreň. Ceny sa pohybujú od 138 do 178 eur za pobyt na šesť nocí. K dispozícii je 800 dotovaných poukazov. Oravská horáreň sa nachádza v chránenom krajinnom území Horná Orava na veľmi tichom mieste s úplne novou príjazdovou cestou a čistým horským vzduchom. Hosťom je k dispozícii bezplatné parkovanie priamo v areáli Oravskej horárne, bezplatná wifi v každej izbe, herne a spoločenské miestnosti.
 • Jednota dôchodcov Slovenska organizuje pobyty vo viacerých kúpeľných zariadeniach. Okrem ubytovania na šesť nocí s plnou získajú penzisti aj kúpeľné procedúry. Od počtu procedúr sa odvíja aj cena pobytu. Seniori majú na výber medzi šiestimi a dvanástimi procedúrami počas pobytu.
 • Konfederácia odborových zväzov ponúka pobyty prostredníctvom hotelovej siete Sorea. Na tento rok rezort práce pridelil dotáciu pre odborárov vo výške 307 000 eur, pričom k dispozícii je 6 140 poukazov na rekreáciu. Pobyt si môžu seniori rezervovať priamo vo vybranom zariadení hotelovej spoločnosti a je možné sa na ňom zúčastniť len raz v príslušnom kalendárnom roku.
 • Ceny pobytov v sieti Sorea sa začínajú od 127 eur. Za túto cenu dôchodca získa pobyt na šesť nocí s plnou penziou. Pobyt so štátnou účelovou dotáciou sa začína v nedeľu večerou a končí v sobotu raňajkami (po dohode s hotelom je možné termín posunúť).

Dotované pobyty krok za krokom

 1. Dôchodcovia nemajú na rekreačné a rekondičné pobyty so štátnou 50-eurovou dotáciou právny nárok.
 2. Na týchto pobytoch sa môžu zúčastniť iba poberatelia starobného alebo predčasného starobného alebo výsluhového dôchodku, ktorí nemajú príjem zo zamestnania či podnikania alebo z inej závislej činnosti.
 3. Podmienkou je aj slovenské občianstvo s trvalým pobytom na Slovensku.
 4. Nepracujúci senior sa na pobyte môže zúčastniť iba raz za kalendárny rok.
 5. Súčasťou dotačného poukazu je aj čestné vyhlásenie účastníkov, že spĺňajú uvedené skutočnosti.
 6. V cene pobytov nie je započítaná daň z ubytovania, tá je rozdielna v jednotlivých lokalitách. Ťažko zdravotne postihnuté osoby mávajú zľavy.
 7. Ak by sa dodatočne zistilo, že dôchodca nesplnil kritériá a čerpal štátnu dotáciu, bude musieť rozdiel doplatiť.
 8. Dôchodcovia zamestnaní na dohodu nemajú nárok na dotáciu.
 9. Dotované pobyty môžu využiť aj starobní dôchodcovia, ktorí sú zdravotne ťažko postihnutí a sú odkázaní na cudziu pomoc. Musia však prísť s vlastným sprievodcom a ten si musí zakúpiť pobyt v plnej výške. Štátna dotácia sa na sprievodcu nevzťahuje.
 10. Ak sa chce na pobyte zúčastniť manželský pár, kde jeden ešte pracuje a nepoberá dôchodok, ten musí uhradiť plnú výšku pobytu.
Kto chce využiť možnosť cestovať zadarmo, musí... Foto: SHUTTERSTOCK
senior, cestovanie. vlak Kto chce využiť možnosť cestovať zadarmo, musí si najprv vybaviť preukaz. Na jeho základe si potom môže zaobstarať lístky na bezplatnú prepravu.

Vlak zadarmo len s preukazom

Poberatelia dôchodkov do 62 rokov

 • Zadarmo môžu cestovať poberatelia týchto dôchodkov: starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, sirotského dôchodku, vdovského alebo vdoveckého dôchodku, invalidného dôchodku, dôchodku manželky, sociálneho dôchodku, vdovského výsluhového alebo vdoveckého výsluhového dôchodku, sirotského výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku.
 • Podmienkou na využitie bezplatného cestovania je občianstvo Slovenskej republiky alebo iného členského štátu EÚ alebo trvalý pobyt v niektorom zo štátov EÚ.
 • Na bezplatnú dopravu sa musia najprv bezplatne osobne zaregistrovať. Pri registrácii je potrebné predložiť fotografiu s rozmermi 2 × 3 cm, preukaz totožnosti a potvrdenie o výplate dôchodkových dávok nie staršie ako 30 dní (poberatelia sociálnych dôchodkov od Sociálnej poisťovne, poberatelia sociálnych výsluhových dôchodkov od Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže, Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia). Po registrácii zákazník získa Preukaz poberateľa dôchodku do 62 rokov.
 • Pred každou cestou si musia cestujúci zabezpečiť cestovný lístok na bezplatnú prepravu a pri jeho kontrole musia predložiť aj preukaz vydaný pri registrácii.

Seniori od 62 rokov

 • Vlakmi na území Slovenskej republiky môžu zadarmo cestovať ľudia nad 62 rokov bez ohľadu na občianstvo. Aj oni sa musia osobne registrovať, pričom musia predložiť fotografiu s rozmermi 2 × 3 cm a preukaz totožnosti.
 • Registrovať sa môžu v pokladniciach vybavených systémom KVC (v bežnom prípade na počkanie) alebo v pokladniciach s personálom Železničnej spoločnosti Slovensko bez KVC (v bežnom prípade do troch pracovných dní).
 • Pred každou cestou si senior musí zabezpečiť cestovný lístok na bezplatnú prepravu. Pri kontrole vo vlaku predkladá preukaz vydaný pri registrácii a v prípade, že má preukaz bez fotografie (vydávali sa do 15. 6. 2015) aj preukaz totožnosti.

Ako môžete cestovať

 • Okrem preukazu je potrebné si pred cestou zabezpečiť cestovný lístok na bezplatnú prepravu do vybranej stanice. Funguje to podobne ako kúpa klasického spoplatneného lístka, ale s rozdielom, že vo vlakoch kategórie RR, R, Ex, SC, EC, EN je lístok viazaný na konkrétny spoj a počet miest pre cestujúcich s lístkami na bezplatnú prepravu môže byť obmedzený. Ak by ste sa rozhodli cestovať iným vlakom z týchto kategórií, je potrebné pôvodný cestovný lístok vrátiť a vyzdvihnúť si nový, na ďalší konkrétny vlak. Výmenu možno uskutočniť do 120 minút po pravidelnom odchode vlaku uvedenom na cestovnom lístku z nástupnej stanice cestujúceho.
 • Ak už lístky na bezplatnú prepravu vo vami vybranom vlaku kategórie RR, R, Ex, SC, EC, EN nie sú k dispozícii a napriek tomu máte záujem uvedeným vlakom cestovať, môžete si lístok kúpiť za príslušné cestovné. Vo vlakoch kategórie Os a REX nie je počet lístkov na bezplatnú prepravu obmedzený (hoci v mimoriadnych prípadoch má Železničná spoločnosť Slovensko právo zaviesť obmedzenia aj v týchto vlakoch).
 • Lístky na bezplatnú prepravu v diaľkových i regionálnych vlakoch sú viazané aj na osobu, nemôže ich teda použiť iný cestujúci.
 • Lístok si môže cestujúci zabezpečiť vo vlaku bez prirážky len v prípade, že sa na nástupnej stanici alebo zastávke lístky nepredávajú, a je potrebné, aby za týmto účelom vyhľadal vlakvedúceho.
 • Na tratiach samoobslužných výpravných systémov stačí nárok na bezplatnú prepravu preukázať len Preukazom ZSSK, na ktorý sa priznáva bezplatná preprava. Nie je teda potrebný cestovný lístok na bezplatnú prepravu. Toto pravidlo platí pre trate TEŽ a OŽ (Poprad Tatry – Štrbské Pleso, Starý Smokovec – Tatranská Lomnica, Štrba – Štrbské Pleso) a pre trate Žilina – Rajec, Zohor – Záhorská Ves a Kúty – Skalica na Slovensku.
 • Miestenky si môžu kupovať aj cestujúci s nárokom na bezplatnú prepravu.

V ktorých vlakoch nemožno cestovať zadarmo

 • pri cestách na prihraničnom úseku. Prihraničný úsek je trasa od poslednej stanice/zastávky na území SR (kde vlak pravidelne zastavuje) po štátnu hranicu,
 • vo vlakoch InterCity (seniori však majú možnosť využiť zľavy),
 • vo vlakoch Railjet xpress,
 • v 1. vozňovej triede (platí sa cestovné podľa cenníka).

Vo vlakoch vyššej kategórie treba zaplatiť príplatok

 • vlaky EuroCity – príplatok 1 euro k jednorazovému cestovnému lístku na bezplatnú prepravu
 • vlaky SuperCity (povinne miestenkové) – v 2. vozňovej triede príplatok 5 eur

Zľavy v autobusoch

Bratislavský kraj

 • Ľudia nad 70 rokov majú nárok na bezplatné cestovné na základe SeniorPasu. Ten sa vydáva výlučne v elektronickej podobe a je nevyhnutné si pred jeho obstaraním zakúpiť bezkontaktnú čipovú kartu. Nie je obmedzené štátnou príslušnosťou SR.
 • Nárok na zľavnené cestovné majú ľudia nad 62 rokov.

Trnavský kraj

 • Seniori nad 70 rokov platia cestovné vo výške 0,20 eura za každých začatých 25 kilometrov jaz­dy.

Trenčiansky kraj

 • Ľudia nad 70 rokov platia cestovné v sume 0,35 eura za každých aj začatých 25 kilometrov cesty. To neplatí pre najkratšie cesty do dvoch kilometrov, kde platia jednosmerné zľavnené cestovné.
 • Seniori nad 62 rokov veku, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku, majú nárok na zľavnené cestovné v čase mimo dopravnej špičky, t. j. v sobotu, nedeľu, vo sviatok celý deň, tiež v pondelok až piatok v čase od 10. do 12. hodiny, a od 17. do 23. hodiny len pri platbe Dopravnou kartou alebo krajskou kartou multiCARD.

Nitriansky kraj

 • Kto dosiahol 70 rokov, prepravuje sa za osobitné cestovné vo výške 0,30 eura za každých aj začatých 25 kilometrov ces­ty.

Žilinský kraj

 • Ľudia vo veku od 65 do 70 rokov platia osobitné cestovné vo výške 0,35 eura za každých aj začatých 25 kilometrov cesty v prípade, že cestujú v sobotu, v nedeľu, vo sviatok a v deň pracovného pokoja. V pracovných dňoch majú nárok na túto zľavu len v prípade, že cestujú od 16. do 24. hodiny.
 • Kto dovŕšil 70 rokov má nárok na osobitné cestovné vo výške 0,35 eura za každých aj začatých 25 kilometrov cesty aj počas pracovných dní.
 • Nárok na osobitné cestovné preukazuje občan dokladom preukazujúcim dosiahnutie veku (občiansky preukaz, identifikačná karta, cestovný pas).

Banskobystrický kraj

 • Seniori nad 70 rokov sa prepravujú za jednosmerné osobitné cestovné vo výške 0,30 eura za každých začatých 25 kilometrov ces­ty.

Prešovský kraj

 • Ľudia, ktorí dovŕšili 70 rokov, platia jednosmerné osobitné cestovné vo výške 0,20 eura za každých aj začatých 50 kilometrov ces­ty.

Košický kraj

 • Občania nad 70 rokov majú nárok na zvýhodnené cestovné vo výške 0,20 eura za každých začatých 50 kilometrov ces­ty.

Dôchodcovia môžu ušetriť aj na odvodoch

 • Poberatelia starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku alebo poberatelia invalidného výsluhového dôchodku pracujúci na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti si môžu určiť v jednom kalendárnom mesiaci jednu dohodu, z ktorej nebudú platiť poistné na dôchodkové poistenie, ak príjem z tejto dohody za kalendárny mesiac nepresiahne 200 eur.
 • Ak by dôchodca z určenej dohody za kalendárny mesiac zarobil viac ako 200 eur, platí poistné len z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a sumou 200 eur.
 • Vďaka odvodovej úľave môže pracovať na dohodu aj poberateľ predčasného starobného dôchodku bez toho, aby mu Sociálna poisťovňa zastavila výplatu predčasného starobného dôchodku – môže poberať predčasný starobný dôchodok a zároveň pracovať na dohodu. Ak jeho príjem za kalendárny rok presiahne 2 400 eur, Sociálna poisťovňa zastaví výplatu predčasného starobného dôchodku a v ďalšom kalendárnom roku mu výplatu obnoví a zúčtuje.
 • Penzisti, ktorí využijú odvodovú úľavu a nebudú vôbec platiť odvody na dôchodkové poistenie, nebudú mať nárok ani na zvýšenie svojho dôchodku. Sociálna poisťovňa totiž zvyšuje dôchodky len tým pracujúcim penzistom, ktorí sú povinne dôchodkovo poistení.
 • Podobne na tom budú aj invalidní dôchodcovia. Tým sa síce invalidná penzia nezvyšuje na základe toho že pracujú, ale zaplatené odvody sa im zohľadňujú pri výpočte starobného dôchodku. Len čo dovŕšia dôchodkový vek, môžu požiadať o starobný dôchodok. Sociálna poisťovňa im vypočíta jeho výšku a porovná ju s invalidným dôchodkom. Vyplácať im bude tú penziu, ktorá bude vyššia.

Za lieky penzisti zaplatia najviac 30 eur za štvrťrok

 • Limit spoluúčasti (ochranný limit) stanovuje výšku maximálnej sumy, ktorou sa poistenec spolupodieľa na úhrade zakúpených liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok vždy za jeden kalendárny štvrťrok. Po prekročení limitu spoluúčasti vám zdravotná poisťovňa vráti doplatky za lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky, ktoré prevyšujú limit spoluúčasti, a to vo výške sumy za najlacnejší liek, dietetickú potravinu alebo zdravotnícku pomôcku spomedzi liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok určených na dané ochorenie. Teda nie vo výške celého doplatku za lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky. Údaj je uvedený na pokladničnom doklade v zátvorke s hviezdičkou (*) pod názvom lieku, dietetickej potraviny alebo zdravotníckej pomôcky.
 • Do celkovej výšky úhrad poistenca za lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky sa započítavajú doplatky za lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky, ktoré mu predpísal lekár a zdravotná poisťovňa ich čiastočne uhrádza, t. j. sú s doplatkom. Do tejto skupiny nepatria voľnopredajné lieky, zdravotnícke pomôcky alebo dietetické potraviny.
 • Poisťovne vracajú doplatky automaticky, netreba preto o ne žiadať. Doplatky sa vracajú len v prípade, ak ich výška prekročí tri eurá. Splatnosť doplatkov je podľa zákona vždy do 90 dní od skončenia kalendárneho štvrťroka, v ktorom ste si liek zakúpili.
 • Pre starobných dôchodcov je limit spoluúčasti vo výške 30 eur. Tento limit sa týka všetkých dôchodcov bez ohľadu na výšku penzie.
Zdroj: Dôvera zdravotná poisťovňa

Penzisti ušetria za televíziu a rozhlas

 • Sadzba úhrady koncesionárskych poplatkov sa znižuje na polovicu platiteľovi, ktorý je poberateľom dôchodkových dávok alebo poberateľom rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti, nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti a vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady. Penzisti tak namiesto sumy 4,64 eura mesačne zaplatia len 2,32 eura.
 • Nárok na polovičnú sadzbu vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ oznámil a preukázal vznik skutočnosti. Do tejto doby platiteľ platí úhradu 4,64 eura za každý aj začatý kalendárny mesiac.
 • Na polovičnú sadzbu majú nárok poberatelia najmä nasledujúcich dôchodkových dávok: starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, sirotský dôchodok. Poberatelia výsluhových dôchodkov majú nárok na polovičnú sadzbu úhrady po dovŕšení 60 rokov.
 • Penzisti, ktorí chcú platiť nižšie koncesionárske poplatky, musia RTVS doručiť formulár Zmena sadzby úhrady. Poberatelia dôchodkových dávok pre zmenu sadzby na polovicu vyplnia formulár a doložia doklad od Sociálnej poisťovne o rozhodnutí o poberaní dôchodkových dávok. V žiadosti o zmenu sadzby je potrebné uviesť rodné číslo.
 • Sadzba úhrady sa znižuje na polovicu aj platiteľovi, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo je osobou spoločne posudzovanou s poberateľom dávky v hmotnej núdzi a vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže výbercovi úhrady.
Zdroj: RTVS

Koľko môžete ušetriť na vstupnom v múzeách

Prírodovedecké múzeum SNM
Seniori zaplatia polovičné vstupné vo výške dvoch eur. Ľudia nad 70 rokov majú vstup zadarmo.

Historické múzeum SNM
Seniori ušetria na vstupnom viac ako polovicu, keď namiesto jednorazového vstupného vo výške 10 eur zaplatia štyri eurá. Kto dovŕšil 70 rokov, má nárok na bezplatné vstupné.

Archeologické múzeum SNM
Seniori zaplatia polovičné vstupné vo výške 1,50 eura. Ľudia nad 70 rokov majú vstup zadarmo.

Múzeum Červený Kameň
Ľudia nad 62 rokov majú nárok na 40-percentnú zľavu a za veľký okruh zaplatia preto 4,20 eura a za malý 3,60 eura.

Múzeum Bojnice
Dôchodcovia nad 65 rokov majú nárok na zľavu vo výške dvoch eur a za komplexnú prehliadku zámku zaplatia 7 eur. Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstup na prehliadku zadarmo.

Múzeum bábkarských kultúr a hračiek
Dôchodcovia platia polovičné vstupné vo výške 2,70 eura za kompletnú prehliadku. Každú prvú nedeľu je vstup zadarmo.

Slovenské národné múzeum v Martine
Penzisti zaplatia vo všetkých múzeách, ktoré patria pod SNM v Martine, polovičné vstupné.

Spišské múzeum
Seniori ušetria pri návšteve Spišského hradu dve eurá, za vstup preto zaplatia šesť eur.

Múzeum Betliar
Za vstup do kaštieľa Betliar zaplatia dôchodcovia nad 62 rokov namiesto základného vstupného osem eur len päť eur.

Zdroj: SNM

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba
Viac na túto tému: #odchod do dôchodku #zľavy pre dôchodcov #koncesionárske poplatky #cestovanie vlakom #rekreačný príspevok